Chúng ta thường nghe nói đến bệnh di truyền trong gia đình. Ít khi nghe nói đến bệnh di truyền đức tin. Đây là lọai bệnh thật, không phải bệnh tưởng tượng mà là bệnh có thật trong thực tế. Bệnh di truyền trong gia đình truyền lại cho con cháu qua máu huyết. Con cháu phải gánh chịu những tật nguyền cha ông để lại. Bệnh di truyền đức tin không qua máu huyết của cha ông nhưng qua lối sống đạo của cha mẹ, qua cách xử thế với nhau trong gia đình, lối xóm và thân nhân.

Khi gia nhập đạo mọi tâm hồn được ơn Chúa xuống thanh tẩy làm cho tâm hồn trở nên trong sáng và mạnh khỏe nhờ ơn tái sinh làm con Chúa. Giáo Hội xác nhận các em trở thành phần tử sống động trong Đức Kitô, gọi Thiên Chúa là Cha trong tinh thần nghĩa tử. Giáo Hội cầu mong nhờ đời sống và gương lành của cha mẹ và thân nhân giúp đỡ các em sống trọn đời trung thành với Chúa.

Tâm hồn trong trắng, đạo hạnh của các em ảnh hưởng rất nhiều vào lối sống đạo của cha mẹ, thân nhân trong gia đình. Chiếc áo trắng các em lãnh nhận khi chịu phép thanh tẩy sẽ đổi mầu tùy vào lối giáo dục, môi trường và cách giữ đạo của thân nhân.

Sau này ra đời đức tin của những người đó phần nào mang mầu sắc tôn giáo của gia đình đã từng cưu mang họ. Như thế đức tin của cha mẹ, thân nhân đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống đạo của những người con Chúa trao trong tay quý vị chăm sóc, giáo dục và hướng dẫn.

Phúc âm hôm nay giúp chúng ta nhìn lại vấn về tôn giáo và niềm tin vào Chúa. Khi Đức Kitô hỏi các môn đệ,
‘Người ta bảo Con Người là ai?’

Các ông thưa,
‘Người thì nói là Gioan Tầy Giả, kẻ khác thì Elia, kẻ khác nữa là Giêrêmia hay một tiên tri nào khác.’

Việc xác định Đức Kitô là ai mang ý nghĩa quan trọng trong cách hành xử, đối xử và niềm xác tín vào Ngài. Khi xác định Người ở vị thế nào chúng ta đối xử với Người trong niềm tin đó.

Nếu nhìn Đức Kitô như là Gioan Tẩy Giả mà người đó lại thuộc hệ phái Hêrôđê.Chúng ta đã biết Gioan chết cách nào và lí do nào dẫn đến cái chết cho vị tiên tri cuối cùng thời Cựu Ứơc và khởi đầu của Tân Ước.

Nếu nhìn Đức Kitô như tiên tri Elia thì chính Thiên Chúa cho Elia về trời sự chứng kiến của mọi người. (sách Các Vua quyển 2 chương 2.)

Nếu nhìn Đức Kitô như tiên tri Jeremia nhà tiên tri này không được may mắn. Cuộc đời ngài lắm phen điêu đứng, bị cầm tù, xử án, ruồng bỏ, vu vạ, cáo gian và chứng kiến cảnh điêu tàn của dân Chúa.

Xem thế chúng ta biết niềm tin và cách hành đạo của ta đi chung với nhau.

Chỉ cần quan sát bên ngoài chúng ta phần nào có thể định được niềm tin sâu thẳm trong tâm hồn.

Chúng ta nhìn vào cách thực hành đời sống đạo qua đọc kinh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, tôn kính Chúa trong thánh đường, rước lễ. Nhìn vào cách đọc kinh nơi công cộng, cầu nguyện một mình nơi phòng vắng. Phong cách đó giúp chúng ta nhận ra vai trò Đức Kitô đang hiện diện trong cuộc đời mình. Ngài là Thiên Chúa, là vua, là tiên tri hay Ngài là Đấng tôi theo vì gia đình, vì thân nhân hơn là niềm xác tín thật sự.

Di truyền Đức tin không phải do máu huyết nhưng do cách sống đạo của chúng ta. Cách sống đạo ảnh hưởng bởi môi trường sống, bởi niềm tin của cha mẹ, bởi lối sống đạo của cha me và ảnh hưởng bởi cộng đòan nơi quý vị tụ họp cầu kinh.

Ước chi chúng ta xưng tụng Chúa như chính Phêrô đã đại diện các bạn hữu tuyên xưng ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’.

Trong niềm tin đó chúng ta tôn thờ Ngài là Thiên Chúa. Hãy trả lời Đức Kitô. ‘Còn anh em, anh em bảo Con Người là ai?’

Lm Vũđình Tường (viết ngày 21/8/2005)
TiengChuong.org