Bí tích xức dầu bệnh nhân dành cho người lớn, người cao niên và người lớn yếu liệt. Bí tích này không dành cho các em nhỏ, hoặc cho người mạnh khỏe. Thường thì mỗi tháng một lần xứ đạo có tổ chức xức dầu bệnh nhân. Gọi là xức dầu bệnh nhân vì bí tích này dành riêng cho những bệnh nhân trong giáo xứ, hoặc những người lớn tuổi bệnh tật cần xức dầu chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn Chúa và đồng thời liên kết những đau khổ phần xác với thập giá Chúa Kitô. Một vài xứ đạo có thói quen xức dầu cứ ba tháng một lần như thế một năm có bốn lần. Trong thời gian này nếu người đó có yếu liệt không kịp mời linh mục xức dầu trong cơn nguy tử cũng được an tâm vì đã được xức dầu trong thời gian vừa qua.

Hiểu như thế thì bí tích xức dầu có giá trị trong một thời gian nào đó sau khi nhận bí tích xức dầu.

Thư thánh Giacôbê 5,14-15 dậy:

Ai trong anh em phải yếu liệt, hãy mời các vị thay mặt Hội Thánh, họ hãy cầu nguyện trên người ấy, sau khi đã xức dầu nhân Danh Chúa. Và lời khẩn cầu do tự lòng tin sẽ cứu người yếu liệt và Chúa sẽ cho hồi phục, và nếu người ấy đã phạm tội, thì cũng sẽ được tha.

Chúng ta dành vài phút phân tích từng câu trong đọan thánh thư trên.
  • Bí tích xức dầu dành riêng cho người tới tuổi khôn khi họ đau bệnh yếu liệt. Thánh nhân không nhắc đến chữ người lớn ở đây nhưng câu ‘nếu người ấy đã phạm tội’ cho biết người cần lãnh bí tích xức dầu có tuổi khôn, hay ít ra tuổi có thể phạm tội. Các em nhỏ không thể phạm tội vì chúng quá nhỏ để phân biệt đúng sai, phải trái, tội phúc. Như thế bí tích xức dầu dành riêng cho người lớn, không cho trẻ nhỏ.
  • Điểm thứ hai trong đọan thánh thư nhắc đến là các vị thay mặt Hội Thánh. Thay mặt Hội thánh đây là những người Giáo Hội cho phép cử hành bí tích xức dầu, không riêng cho một linh mục nào. Cha xứ sở tại, linh mục tuyên úy bệnh viện đều được cử hành bí tích xức dầu khi nhu cầu đòi hỏi mà không cần phải đúng linh mục mình muốn.
  • Điểm thứ ba là tâm tình cầu nguyện trên người bệnh nhân để xin ơn Chúa và chấp nhận ý Chúa trong trường hợp nguy tử. Cầu nguyện cho bệnh nhân là điều cần thiết, ai cũng có thể làm nhiệm vụ này được, cha mẹ, người thân, thân hữu, y tá. Tất cả đều được mời gọi cầu nguyện cho bệnh nhân.
  • Điểm thứ bốn là lòng tin. Đây là điểm quan trọng nhất trong các bí tích của Thiên Chúa giáo. Đức tin con đã cứu con, hãy đi về bình an. Câu nói quen thuộc này chúng ta nghe Chúa nói với những người Chúa làm phép lạ chữa lành bệnh hoặc cứu sống họ. Chúa luôn nói: đức tin của con đã cứu con. Lòng tin sẽ cứu người yếu liệt và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ cho hồi phục. Đức tin là mấu chốt căn bản trong việc Chúa chữa lành bệnh nhân. Kinh thánh nhiều lần ghi lại đức tin của chính người bệnh hay đức tin của cha mẹ, thân nhân là căn bản trong việc Chúa chữa lành bệnh tật.
  • Điểm thứ năm là nếu người ấy mắc tội thì sẽ được tha. Câu này cho biết bí tích xức dầu dành cho người đã đến tuổi trưởng thành vì các em nhỏ không thể mắc tội vì quá nhỏ. Chúng là thiên thần không vướng mắc tội chi, ngoài tội nguyên tổ. Như thế một em bé yếu liệt cần bí tích thanh tẩy, không cần bí tích xức dầu. Bí tích thanh tầy tha thứ các tội đã phạm và tội truyền lại cho con cháu qua tội nguyên tổ. Ngòai ra em bé đó không cần lãnh bí tích nào khác.
  • Điểm thứ sáu bí tích xức dầu dành cho người còn sống không phải xức dầu cho người đã qua đời. Khi có người yếu liệt việc cầu nguyện cho người đó là quan trọng, thực thi đức tin là cần thiết giúp người đau yếu đó vững tâm tìn được bình an trong lúc nguy khốn.
Lm Vũđình Tường

Ngày 7 tháng 8 năm 2005, Inala, Australia

TiengChuong.org