'Hành hương ảo' đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới bằng Facebook

Washington DC (CNA) .- Các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một ứng dụng Facebook và một trang web để phục vụ cho "cuộc hành hương ảo" đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 cho những người ở nhà không tham dự được.

Người sử dụng có thể tạo một hình đại diện (avatar) và sử dụng nó để tham gia vào "cuộc hành hương" cũng diễn ra đồng thời với cuộc quy tụ giới trẻ toàn thế giới từ 16 đến 21 tháng Tám. Một bản đồ Google cũng cung cấp hình ảnh người hành hương ảo ở các quốc gia trên toàn thế giới và cho hiển thị chúng trên bản đồ chi tiết của Madrid.

Một trang người hâm mộ Facebook đối với "Ngày Giới trẻ Thế giới ảo" cho phép người sử dụng tạo hình đại diện của họ, xem video trực tiếp từ Madrid, theo dõi các nguồn cấp dữ liệu và nhật ký cá nhân twitter chính (key twitter feeds and blogs) và tải lên hình ảnh cùng video.

Những ai ở Madrid có thể đóng góp vào các trang web từ nơi diễn ra sự kiện. Nhân viên của các giám mục Hoa Kỳ ở Madrid cũng sẽ đăng nội dung ở đó. Một nhóm giới trẻ thành niên và các vị lãnh đạo giới trẻ thành niên tham dự sự kiện sẽ đăng tin vào trang web và blog nhân danh Ban Thư ký về Đa dạng Văn hóa trong Giáo Hội của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Khoảng 1.250 người đã tạo hình đại diện và tham gia vào cuộc hành hương.

Trang web không liên hệ với Facebook:

http://www.virtualworldyouthday.org

Trang web dành cho người hâm mộ Facebook: http://www.facebook.com/pages/Virtual-World-Youth-Day/155152027881863