Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A

Ga 3, 16-18

Tin tức liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia đăng tải trên báo chí thường là tin dự đoán hay phỏng đoán bởi các kí giả chuyên nghiệp. Vì phỏng đoán nên có lúc phỏng đúng một phần sự thật; lúc khác đoán sai be bét. Tuỳ theo tầm mức quan trọng mà tin được bạch hoá hay giữ kín. Ít là hai, ba chục năm; lâu hơn thì sáu bảy chục năm người ta mới biết phần nào sự thật. Gọi là phần nào sự thật bởi vì sự thật được trình bày trên giấy trắng mực đen của lịch sử là sự thật tóm gọn, nhiều khi được chọn lọc, căt xén, hoặc ngay cả do cái nhìn thiên kiến, phiếm diện của người viết hoặc người lúc đó đang nắm quyền quyêt định. Sự thật thiếu nhân chứng sống động giải thích, xác nhận thì không thể là sự thật toàn vẹn. Có những tin giữ kín không bao giờ được tiết lộ. Cuộc sống gia đình cũng có tin được thông báo, chia xẻ cho mọi người; lại cũng có tin giữ kín không muốn cho ai hay biết. Cạnh đó có những mảnh đời chôn kín dưới tuyền đài. Một mình mình biết, một mình mình hay.

Ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi mặc khải cho chúng ta nhiều bí ẩn về Thiên Chúa mà cha ông chúng ta không bao giờ có thể suy đoán, lí giải được.

Mặc khải thứ nhất cho biết Thiên Chúa yêu thương thế gian vô cùng.

Thứ hai Đức Kitô là người Con duy nhất của Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra không còn người con nào khác nữa. Người Con này vâng lời xuống thế để thực hiện ý của Cha Ngài.

Thứ ba Người Con này được sai xuống để giải thoát, để cứu độ mà không phải để trừng phạt hay lên án thế gian.

Thứ tư người Con này có cùng bản tính với Thiên Chúa.

Nhờ Đức Kitô xuống trần mà chúng ta biết Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta là một mặc khải mới. Còn một mặc khải nữa cũng là tin vui cho toàn thể Kitô hữu đó là mặc khải trước khi về trời Ngài hứa ban Thánh Thần xuống để ở cùng Kitô hữu cho đến tận thế. Như thế Đức Kitô không phải chỉ đơn thuần làm công việc cứu chuộc nhân loại. Ngoài việc Ngài vâng lời Chúa Cha xuống thế làm công việc cứu chuộc, Ngài còn làm công việc mặc khải cho chúng ta biết một Thiên Chúa, Ngài có ba ngôi. Vui mừng hơn nữa chúng ta còn nhận biết Đức Chúa Cha là Cha Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha chúng ta, các Kitô hữu.

Ta và Cha Ta là một Gn 10,30

Cha của Ta cũng là Cha của anh em Gn 20,17

Một số người đặt vấn đề giá trị của những mặc khải này. Điều chúng ta tin chắc đây không phải là những tiên đoán, phỏng chừng hay suy luận từ khôn ngoan của khối óc. Tất cả nguồn tin này đến từ một nguồn duy nhất - đến từ Đức Giêsu Kitô.

Người ngoài cuộc có thể đặt vấn đề về gia đình người khác. Mọi yếu tố giúp đặt vấn đề đều đặt căn bản qua việc quan sát, lắng nghe được rồi từ đó phỏng đoán, suy luận, bàn thêm ra. Điều chắc chắn là không ai biết tin tức trong gia đình nhiều hơn người Con trong gia đình đó. Hơn nữa đây lại là người con duy nhất. Người Con mà Cha Ngài hết lòng tin cậy. Ai có đủ quyền năng để mặc khải tin quan trọng này hơn chính Người Con trong gia đình nói ra. Nếu không tin nguồn tin của chính Người Con trong nhà thì sao có thể tin được người ngoài tiên đoán. Hơn nữa người ngoài tiên đoán bên ngoài lại cậy nhờ vào những gì Người Con loan báo để suy đoán, nhận định. Nguồn tin gốc bao giờ cũng đáng tin cậy hơn nguồn tin suy luận. Nguồn tin gốc ở đây đến từ chính Đức Kitô. Những gì Ngài hướng dẫn, mặc khải, loan báo đều là nguồn tin gốc, nguồn tin chính thức. Ngài là phát ngôn viên duy nhất của Chúa Cha. Mọi nguồn tin khác, mọi phát ngôn nhân khác đều lấy tin từ nguồn tin gốc, từ đó suy đoán, bàn rộng ra, theo cái nhìn riêng của cá nhân người loan tin.

Không phải ngày nay người ta mới đặt vấn đề giá trị đích thực của nguồn tin Đức Kitô loan báo. Ngay đương thời, cuộc đời công khai, Ngài mặc khải nhiều điều về Thiên Chúa. Nhiều phe nhóm nghe Ngài đã tích cực chất vấn, bài bác và thách thức đòi bằng chứng. Đức Kitô đã trả lời họ mạch lạc. Ngài còn thách kẻ chống đối nếu không tin vào những điều Ngài rao giảng ít ra cũng phải nhìn vào những việc tốt lành Ngài làm Nhân Danh Chúa Cha để thực hiện Gn 10,25tt. Những điều đó làm chứng cho Ngài. Nhóm chống đối từ chối tin Ngài, từ chối tin vào việc lành Ngài thực hiện. Tệ hơn nữa từ chối coi Ngài là con người bình thường mà cho là bị quỷ ám.

Đức Kitô nói lên sự thật về Cha Mình và sẵn sàng làm chứng về điều Ngài đã nói. Không còn chứng cớ nào mạnh hơn bằng lời chứng sẵn sàng đổ máu mình ra làm chứng cho điều Ngài mặc khải. Điều này đã xảy ra khi người ta quyết định ném đá Ngài vì Ngài nhận Thiên Chúa là Cha. Gn 10,31-33.

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ tuyên xưng trong thánh lễ:

Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô mà mọi vinh quang và danh dự đều qui về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở, muôn đời. Amen.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org