Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Mat 28,16-20

Đức Kitô đến từ trời và sau khi hoàn thành viên mãn sứ mạng ban sự sống vĩnh cửu cho nhân loại Đức Kitô lại trở về trời. Vì đến từ trời nên giáo huấn của Ngài là giáo huấn có nguồn gốc phát sinh từ trời. Hướng dẫn, chỉ thị của Ngài do các môn đệ trung tín rao giảng có sức mạnh trời cao hỗ trợ. Mọi cấm đoán dù gắt gao đến đâu cũng chỉ làm chậm bước tiến việc rao giảng Tin Mừng mà không thể nào dập tắt được tinh thần rao giảng. Dù tù đầy, cấm cách, roi đòn, tra tấn, chứng nhân Kitô vẫn trung kiên với niềm tin sống động vì có Chúa cùng đồng hành.

Tuần trước Đức Kitô hứa không để chứng nhân Kitô mồ côi. Lời hứa tuần này còn rõ nét hơn, rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. Lời hứa vĩnh viễn ở với chứng nhân Kitô.

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. c.20

Lời hứa ở với anh em cho đến tận thế là lời hứa vĩnh cửu. Những gì vĩnh cửu sẽ không phai nhoà, mờ nhạt. Lời hứa bất biến với thời gian. Nói cách khác lời Đức Kitô hứa vượt khỏi không gian và trên thời gian vì lời hứa đó liên kết, nối liền giữa trời với đất.

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời, dưới đất c.19

Chính điều này cho thấy có sự liên hệ mật thiết giữa trời với đất. Trời đất không còn phải là hai nơi xa cách ngàn trùng mà được gắn liền với lời Chúa, được chính Đức Kitô xác nhận. Lời hứa bất biến với thời gian. Nếu con người ở trần gian không giữ lời hứa thì Đức Kitô trên trời vẫn trung thành với điều đã hứa. Dù một bên hứa, bên không thì lời hứa vẫn sống động, vẫn có giá trị của lời hứa.

Với quyền năng trên trời dưới đất Đức Kitô sai các môn đệ rửa tội cho những ai tin theo. Phép rửa cùng công thức nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần và dậy họ tuân giữ mọi điều Đức Kitô truyền dậy. Những điều các tông đồ truyền lại cho hậu thế không phải là do các ngài tự nghĩ ra, suy luận, đoán biết mà chính là những điều học được từ Đức Kitô. Các ông truyền lại những gì đã học. Trường hợp quên sót. Đấng Bảo Trợ làm công việc gợi nhớ, soi sáng giúp các ông hiểu rõ hơn về những điều đã học được, đồng thời tiếp tục mặc khải điều Chúa dậy cho từng thời đại.

Nhiều lần trong đời các Kinh Sư, Biệt Phái, chất vấn Đức Kitô về quyền giảng dậy. Đức Kitô cho biết quyền đó đến từ Chúa Cha.

Người Con không tự ý làm điều gì nhưng làm những gì Chúa Cha làm.

Quyền năng trên trời dưới đất ban cho các tông đồ. Đức Kitô nói rõ để các ông yên tâm rao giảng. Nếu có ai chất vấn về quyền giảng dậy, quyền rửa tội nhân danh Chúa. Các ông sẵn sàng có câu trả lời và câu trả lời thật chính đáng. Quyền đó đến từ trời do chính Đức Kitô trao ban. Sau này chính vị tông đồ cả Phêrô đã nói rõ với kẻ cấm các ngài rao giảng,

Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta.

Bí tích thanh tẩy không phải do sáng kiến của loài người mà là sáng kiến của chính Đức Kitô. Lời đọc khi ban bí tích thanh tẩy cũng do chính Đức Kitô phán dậy nên các thừa tác viên phải trung thành tuyệt đối mà không có quyền sửa đổi hay thay đổi bất cứ chữ nào trong lời đọc đó. Người lãnh nhận bí tích thanh tẩy được chính ba ngôi Thiên Chúa đến trong cõi lòng. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng đến ngự trong tâm hồn họ. Không còn chỗ nào để có thể hồ nghi về bí tích thanh tẩy cũng như giáo huấn các tông đồ truyền lại.

Ngày nay người ta hồ nghi về Thiên Chúa hằng sống có thực sự sống lại từ cõi chết hay không. Kinh thánh thuật lại các tông đồ cũng hồ nghi nhưng không rõ các ông hồ nghi về điểm nào?

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Kinh thánh không nói rõ các ông hồ nghi về điểm nào? Hồ nghi về mắt mình, cảm xúc, giác quan mình không nhận rõ Thầy hay hồ nghi người đứng trước kia có phải là Thầy hay các ông còn phải chờ một vị khác. Điều hồ nghi này rất gần với hồ nghi lúc Gioan Tẩy Giả trong tù. Ông sai các môn đệ đến hỏi Đức Kitô là chính Ngài là Đức Kitô hay chúng tôi còn phải chờ một vị khác.

Rất có thể hồ nghi phát xuất vì các tông đồ lúc đó còn đứng xa xa, chưa tới gần. Cũng không rõ các tông đồ chưa tới gần hay điều gì ngăn cản các ông không dám đến gần. Cũng có thể các ông hồ nghi mình có được phép đến gần chăng? Kinh thánh thuật lại Đức Kitô đến gần, nói với các ông và mọi nghi ngờ, ngờ vực tiêu tan. Việc các ông bái lạy cho biết có tông đồ tin, có tông đồ hoài nghi. Dù tin hay hoài nghi các ông không bỏ cuộc. Các ông không chia rẽ, tranh biện nhưng tất cả đồng quì gối bái lậy. Bái lậy, thái độ của khiêm nhường, hành động tự nhận thấp hèn, bé nhỏ. Chúa đến nâng các ông lên, mặc khải Ngài sống lại cho các tâm hồn khiêm nhường, bé nhỏ.

Chúng ta không chắc chắn các tông đồ hồ nghi về điều gì. Có lẽ hồ nghi về khả năng nhận thức của chính mình nhiều hơn là hồ nghi về Thầy có sống lại thật hay không. Điều chắc chắn nếu Đức Kitô không hẹn gặp, không tiến lại gần các tông đồ sẽ không thể nào nhận ra Thầy. Nhận biết Thiên Chúa là một đặc ân Chúa ban.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org