Peru: 30.000 người tuần hành phò sự sống

Lima (Peru), 24 Tháng Năm 2011 (CNA) - Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình Cách Tự Nhiên (The Natural Family Planning Center) của Peru cho biết, khoảng 30.000 người đã tham gia vào "Cuộc tuần hành vì sự sống" ở thủ đô Lima.

Đức Cha Raul Chau - Giám Mục Phụ Tá của Lima nhấn mạnh, sự kiện diễn ra hôm 21 Tháng Năm "là một ngày hội để người Công Giáo lên tiếng nói cách rõ ràng rằng, chúng ta không muốn việc phá thai tại đất nước này vì hành động đó chẳng qua là hợp pháp hóa cái chết cho hàng ngàn trẻ em vô tội".

Hàng ngàn người tham gia đã mang theo các biểu ngữ, bóng bay và bảng tuyên truyền khi họ tuần hành qua khắp các đường phố của thủ đô Peru.

Martin Tantalean - chủ tịch Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình Cách Tự Nhiên nói với CNA rằng, sự kiện lớn lao này là một dấu hiệu cho thấy các phong trào quần chúng ngày càng phát triển mạnh ở Peru, khiến cho các nhà lãnh đạo quốc gia phải lắng nghe tiếng nói của họ. Ông nói: "Điều quan trọng là người dân Peru phải lên tiếng ủng hộ cho sự sống, và đòi hỏi cả hai ứng cử viên đang chạy đua trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Sáu tới đây phải tôn trọng hiến pháp, để bảo vệ tất cả các thai nhi ở Peru".

Nhiều vị lãnh đạo đã đọc diễn văn và có cả một buổi hòa nhạc Công giáo diễn ra trong cuộc tuần hành này.

Tiền Hô