SYDNEY - Theo thông cáo báo chí của Tổng Giáo Phận Melbourne lúc 8 giớ tối Thứ Sáu ngày 20.5.2011, một người Việt Nam tỵ nạn được bổ nhiệm làm Tân Giám Mục đầu tiên tại Tổng Giáo Phận Melbourne. Đó là Đức Tân Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long. Năm 18 tuổi, Ngài cùng gia đình vượt biên để thoát khỏi chế độ Cộng Sản và năm 1980.

Đức Khâm Sứ Tòa Thánh đã thông báo cho Đức Tổng Giám Mục Denis Hart về sự kiện ĐGH Benedicto XVI đã bổ nhiệm Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM Dòng Phanxico làm Tân Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne.

Chào mừng sự kiện bổ nhiệm này, ĐTGM Denis Hart chia sẻ: "Sự kiện bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá Vincent Nguyễn Văn Long làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne là một sự kiện lịch sử. Ngài vượt biên khỏi Việt Nam khi còn là một người trẻ. Ngài tới Melbourne, gia nhập Dòng Phanxico. Ngài đã phục vụ với nhiệm vụ Cha Xứ tại Springvale. Với vai trò lãnh đạo trong Dòng của Ngài, Ngài đã gop phần đóng góp lớn lao cho Giáo Hội. Chúng tôi nồng nhiệt chào mừng Ngài sẽ trở về từ Roma, và chuẩn bị ngày Phong Chức cho Ngài, với tước hiệu Giám Mục của Tula. Thánh Lễ Phong Chúc Giám Mục sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa St Patrick vào lua1c 7.30 tối Thứ 5 ngày 23 tháng 6 năm 2011. Ngài đang cầu nguyện trong thời gian rất quan trọng và đặc biệt này."

Sau khi Saigon thất thủ, 3 người anh của Ngài định cư tại Hòa Lan, một người chị còn ở Việt Nam, và Ông Bà Cố của Ngài với 1 người con trai và 1 người con gái đang sông tại Melboune.

Năm 1983, Tân Giám Mục Nguyễn Văn Long trở thành Tu Sĩ Dòng Thánh Phanxico và được huấn luyện để trở thành Linh Mục tại Melbourne.

Sau khi chịu chức Linh Mục vào ngày 30 tháng 12 năm 1989, Ngài được gửi sang Roma du học, với văn bằng Tiến Sĩ Kito Học và Khoa Tu Đức tại Phân Khoa Giáo Hoàng Học Viện Thánh Bonaventure.

Ngài Phục Vụ với vai trò Chính Xứ tại Kellyville Tiểu Bang NSW 4 năm và tại Springvale 7 năm.

Ngài được bổ nhiệm làm Bề Trên Tỉnh Dòng Phanxico tại Úc Đại Lợi vào năm 2005.

Từ năm 2008, Ngài được bổ nhiệm sang Roma phụ trách Bề Trên Tổng Quyền, đặc trách vùng Asia-Oceania.

Tân Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long sẽ từ Roma trở về Melbourne vào cuối tháng 5 này.

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC VINCENT NGUYỄN VĂN LONG, OFM.

· Sinh ngày 3.12.1961 tại Đồng Nai, Việt Nam.

· 1981: tỵ nạn tại úc Đại Lợi.

· 1983: Gia nhập Dòng Phanxico.

· 1988: Cử Nhân Thần Học tại Melbourne College of Divinity.

· 1990-1992: Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Springvale.

· 1992-1994: Du học về Tu Đức và Kito Học tại Học Viện Seraphicum Roma.

· 1994-1998: Giám Đốc Thịnh Sinh tại Úc Đại Lợi.

· 1999-2002: Chính Xứ tại Giáo Xứ Kellyville, Tiểu Bang NSW Giáo Phận Parramatta.

· 2002-2008: Chính Xứ tại Giáo Xứ Springvale.

· 1995-2005: Tổng Thủ Quyền (Custodial Vicar) Dòng Phanxicô Úc.

· 2005-2008: Giám Tỉnh Dòng Phanxico.

· 2005-2008: Chủ Tịch Hội Dòng Phanxico tại Châu Á - Úc Đại Lợi.

· Chịu Chức Linh Mục ngày 3 tháng 12 năm 1989.

· 2008 tới nay: Thành Viên Tổng Quyền Quốc Tế của Dòng Thánh Phanxico OFM, cư ngụ tại Nhà Tổng Quyền Roma.