AI TÍN

Trong niềm tin Chúa Ki Tô Phục Sinh

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin:
Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Cụ Cố của chúng con là
Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN
Sinh năm 1917 tại Bắc Ninh, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về
lúc 9 giờ 15 phút ngày Chúa Nhật 24.04.2011
tại Harrisburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 94 tuổi
Nghi Thức Nhập Quan - phát tang
và thăm viếng cầu nguyện
lúc 4 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu, 29.04.2011 tại
Nhà Quàn Neill Funeral Home
350 Derry Street, Harrisburg PA 17111
Di Quan
Thánh Lễ Tiễn biệt
tại Giáo Xứ Saint Catherine Laboure
4000 Derry Steet, Harrisburg PA 17111
lúc 10 giờ 30 ngày 30.04.2011
Linh Cữu di chuyển về quê hương
Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Trung Bắc,
Xóm Mới - Gò Vấp - VIỆT NAM

Trưởng nam: Giuse Trần Văn Cường, Vợ và các Con, các Cháu, Chắt tại Việt Nam và Hoa kỳ
Thứ Nam: Giuse Trần Văn Tiến, Vợ và các Con, các cháu, chắt tại Hoa Kỳ
Thứ Nam: Giuse Trần Văn Tấn, Vợ và các con, các cháu tại Việt Nam
Thứ Nữ: Mary Ánh Nguyên, Chồng và các con, các cháu tại Hoa Kỳ
Thứ nam: Joseph Trần Cầu, Vợ và Con tại Hoa Kỳ
Út Nam: Linh Mục Giuse Trần Chúc, Dòng Truyền Giáo Maryknoll
Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Baltimor Hoa kỳ
Nghĩa Nữ: Soeur Mary Nguyễn Phúc, nữ tu dòng Đa Minh, Hoa Kỳ

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO