Dấu chỉ ân sủng đặc biệt Chúa ban thường đi chung với sứ mạng đặc biệt. Hai lần các tông đồ là những chứng nhân nghe Chúa Cha đàm đạo với Chúa Con. Lần thứ nhất xảy ra sau khi Đức Kitô chịu phép rửa. Khi vừa lên khỏi bờ liền có tiếng từ trời phán ra

Đây là Con yêu dấu của Ta,Ta hài lòng về Người Mat 4,17

Người Con yêu dấu được Chúa Cha hài lòng vì Người Con sống không phải để làm theo ý riêng mình nhưng để hoàn thành ý muốn của Cha mình. Đức Kitô nói

Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai Tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Gioan 6,38-39

Sứ vụ Con yêu dấu gắn liền với rao giảng về nước Thiên Chúa và sự sống trường sinh cho toàn thể nhân loại.

Lần thứ hai các tông đồ chứng kiến trên núi thánh. Chúa Con biến hình, mặt Ngài sáng chói như hừng đông và y phục trắng như tuyết. Ngài đàm đạo với tổ phụ Môsê và ngôn sứ Elia. Các tông đồ hoảng sợ khi nghe có tiếng như tiếng sấm từ trời cao phán ra

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy nghe lời Người Mat 17,5

Trên đường xuống núi Đức Kitô cho các tông đồ biết Ngài sẽ chịu đau khổ, bị bắt, giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại từ cõi chết. Người Con yêu dấu hằng làm đẹp lòng Chúa Cha thực hiện việc làm hài lòng bằng cách thi hành ý muốn của Cha. Lần đầu ý của Cha là cho mọi người được nhận biết Con Thiên Chúa để nhận ơn cứu chuộc. Lần thứ hai ý của Chúa là hiến chính Con một mình làm chiên sát tế, đổ máu đào ra chuộc tội toàn thể nhân loại. Người Chúa yêu dấu là người Chúa tin tưởng giao phó cho sứ mạng chứng nhân Tin Mừng. Nhân chứng nếu cần sẵn sàng đổ máu đào ra làm sáng Danh Chúa. Đức Kitô cũng không loại trừ giải pháp đổ máu ra để nhân loại được giao hoà cùng Thiên Chúa.

Sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Mữ Maria thụ thai làm mẹ Đấng Cứu thế xác nhận Mẹ là người Chúa yêu dấu.

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà Lc 1,29

Mẹ Maria được đầy ân sủng vì có Đức Chúa ở cùng. Có Đức Chúa ở cùng để trở thành Mẹ Đức Kitô. Một ân huệ tuyệt vời và cũng là một sứ mạng cao cả. Sứ mạng mà tiên tri Simeon tuyên sấm

Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Luca 2,35

Được đầy ân sủng Chúa luôn kèm theo một sứ vụ cao cả. Sứ vụ đó đòi hy sinh đến độ rỉ máu con tim. Hai ngàn năm qua biết bao chứng nhân Tin Mừng đi con đường Chúa đã đi qua, đổ máu mình ra làm nhân chứng. Xã hội hiểu đơn giản chết là hết, không còn gì để lo. Mọi sự trở thành quá khứ. Với tôn giáo đổ máu đào ra, thân xác bất động biến thành nhân chứng sống động. Nhân chứng đức tin không bao giờ chết. Bởi vì người ta có thể giết được thân xác mà không giết được linh hồn.

Thực ra một khi nhà cầm quyền phải dùng đến giải pháp giết chết là họ chấp nhận bất lực, đầu hàng. Người ta tự hào có thể cải hoá con người, làm thay đổi lối sống, niềm tin, cách suy nghĩ của con người. Thực tế cho thấy lao tù, hành hạ thân xác đã không làm cho lòng tin lu mờ; trái lại mọi hình thức bắt bớ, giam cầm, đánh đập, thù nghịch càng làm cho lòng tin ra sắt son. Chết, nhân chứng đức tin trở thành hào quang chiếu sáng.

Hợp lòng hợp ý

Hợp lòng, hợp ý chính là mối giây liên kết giữa Chúa Cha và Chúa Con. Khi hợp lòng, hợp ý liên kết thì hai ý nên như một. Cha vẫn là Cha; Con vẫn là Con nhưng tấm lòng, trí tưởng trở nên một. Nói rõ hơn là ý Chúa Cha hướng dẫn cuộc đời Đức Kitô. Câu tâm đầu, ý hợp diễn tả mối liên kết này. Đức Kitô luôn để cho ý Cha được thể hiện vì trong ý Cha có kết hợp mật thiết ý Con. Thi hành xong ý Cha cũng là lúc ý Con được thể hiện, kiện toàn.

Người Kitô hữu liên kết với Đức Kitô bằng cách kết hợp ý mình với ý Chúa. Vì thế Kitô hữu có thể nói Thiên Chúa đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh, tình huống khi con liên kết ý con với Chúa, để Ngài hướng dẫn đời con. Thánh Phaolô diễn tả mối tình này là

Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa sống trong tôi.Gl.2,20.

Đức Kitô diễn tả tâm tình liên kết một lòng, một ý qua hình ảnh của chính Ngài. Ta và Cha Ta là một. Ai thấy Ta là thấy Cha Gn 14,9

Đức Kitô còn thánh hiến mối giây liên kết bằng cầu nguyện. Lậy Cha xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta Gn 17,21
.

Liên kết chặt chẽ với Đức Kitô, cõi lòng người Kitô hữu luôn hướng về trời vì Thiên Chúa từ trời đến nên sau khi hoàn thành sứ vụ cứu độ Ngài sẽ về trời. Liên kết với Đức Kitô chính là liên kết với nước trời, với Đấng từ trời mà đến. Thế gian bách hại Kitô hữu, phần vì ghen tức; phần khác Kitô hữu không thuộc về thế gian. Kitô hữu trải qua đau khổ, hoạn nạn trên trần thế nên nhận thức rõ ràng sứ mạng chứng nhân Tin Mừng của mình. Được ân phúc cùng Chúa luôn kèm theo đau khổ và qua đó Danh Chúa được cả sáng hơn.