ANNAPOLIS, MD. (CNS) – Các giám mục Maryland ngày 28 tháng Hai đã yêu cầu các tín hữu Công Giáo trong các giáo phận của họ tiếp tục tranh đấu chống hôn nhân đồng phái tính trong tiểu bang của họ.

Các giám mục nói trong một bản tuyên cáo: “Chúng ta không được để cho ngành lập pháp của chúng ta định nghiã hôn nhân. Danh từ hôn nhân mô tả sự cam kết của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau suốt đời với khả dĩ sanh con cái và nuôi dưỡng chúng.”

“Điều này không có nghĩa là một số người qua nhiều thời đại đã không đến để hợp tác với nhau bằng nhiều hình thức khác nhau: vật chất, tài chánh, và xã hội.”

“Nhưng những sự kết hợp khác nhau này đã luôn luôn mang các danh từ khác nhau, vì không phải là các hôn nhân.”

Tuyên cáo này được Đức Hồng Y Donald W. Wuerl, tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn, Đức Tổng Giám Mục Baltimore Edwin F. O'Brien tổng giáo phận Baltimore và Đức Giám Mục W. Francis Malooly giáo phận Wilmington, Delaware đồng ký.

Tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn và giáo phận Wilmington đều có các giáo xứ nằm trong tiểu bang Maryland. Ba vị lãnh đạo giáo hội này ngợi khen “hàng ngàn người Công Giáo Maryland đã lên tiếng trong các tuần qua để hỗ trợ tổ chức nền tảng của xã hội chúng ta – đó là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân.

Ngoài hàng ngàn điện thư, cú điện thoại, và các cuộc thăm viếng các nghị sĩ dân biểu, trên 500 tín hữu Công Giáo đã tới tham dự Đêm Vận Động của Hội Đồng Giám Mục Maryland tuần qua (ngày 21 tháng Hai) để tiếp xúc với các dân biểu và nghị sĩ trong tiểu bang.

Các giám mục chỉ trích “sự hấp tấp thông qua thể thức pháp lý của dự luật, và nói điều này “chưa từng thấy từ trước đến nay”. Các giám mục kêu gọi: “Thời điểm phải tiếp tục và khẩn cấp hành động là bây giờ. Nỗ lực tranh đấu cuả quý vị không được suy giảm.”

Thượng Viện tiểu bang Maryland đã thông qua dự luật về hôn nhân đồng phái tính ngày 24 tháng Hai trong một cuộc đàu phiếu với 25 phiếu thuận và 21 phiếu chống.

Một uỷ ban của Hạ Viện Maryland đã mở một cuộc điều trần về dự luật này ngày 25 tháng Hai, với một cuộc đầu phiếu được biết sẽ tiếp diễn nhanh chóng ngay sau đó. Ông Thống Đốc tiểu bang Maryland đã hứa sẽ ký dự luật này.