Thánh Kinh ghi lại nhiều tâm hồn khôn ngoan. Khôn ngoan đây không phải khôn ngoan trần thế, đến từ xã hội loài người mà là ơn Chúa ban cho người khiêm nhu.

Người khôn ngoan nhận biết mình khờ dại. Vì biết học khôn nên người dại trở thành khôn. Người đó lãnh đạo muôn dân được nhờ. Kẻ lãnh đạo tự nhận khôn hơn người gây đại hại cho đại chúng vì thiếu ơn khôn ngoan Chúa ban. Thiếu ơn Chúa vì thiếu khiêm nhường.

Gương Môisen

Yavê Thiên Chúa kêu gọi Môisen lãnh sứ vụ dẫn dân Chúa chọn thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Môisen nhận biết sức yếu, tài hèn, ông sợ hãi thưa

Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa phán với ông. Ta sẽ ở với ngươi Xh 3,11

Môisen không tin vào sức riêng, tài riêng, ơn khôn ngoan riêng mà tin vào ơn Chúa, Lời Chúa. Ông hoàn thành sứ mạng cách tốt đẹp, dẫn dân thoát cảnh nô lệ.

Vua Salômôn

Vua Salômon không xin vàng bạc, sống lâu. Ông xin có được tâm hồn ngay thẳng, biết lắng nghe, biết phân biệt phải trái. Vì thế Đức Chúa ban cho ông

Một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng ai sánh bằng, sau ngươi chẳng ai bì kịp. 1V3, 12

Gương Tiên tri Isaiah và Giêrêmia

Đức Chúa làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người biến tôi thành mũi tên nhọn Is 49,2-3

Điều này cho biết tiên tri Isaiah không tự phụ, tự nhận tài ăn nói hoạt bát. Không nhận tài trí kiêu hùng nhưng đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Đức Chúa gọi Giêrêmia làm ngôn sứ cho muôn dân. Ông sợ than lên

Con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói

Nhưng Đức Chúa nói với ông

Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi

Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

Đừng sợ vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Gr 1,6-7


Tất cả các nhà lãnh đạo dân riêng Chúa chọn là dân Israel. Họ được gọi để từ bỏ ý riêng để thực thi ý Chúa. Sống cho Chúa và kêu gọi mọi người sống thực thi ý Đức Chúa để được sống an vui.

Sau Đấng lãnh đạo tối cao là Đức Kitô sẽ không còn ai khác. Chính Ngài chọn ra một dân tộc Israel mới. Dân này được tuyển chọn trong muôn dân, muôn nước, thánh hiến bằng máu Ngài. Bất cứ ai chọn sống đường lối Chúa đều trở thành dân riêng của Chúa, được thừa hưởng sự sống Chúa ban. Trước khi Đấng lãnh đạo tối cao xuất hiện Ngài sai Gioan đi rao giảng về nước Chúa, kêu gọi thống hối ăn năn, chịu phép rửa, dấu chỉ của lòng thành. Khi thấy Đức Kitô tiến về phía mình, Gioan nói

Người đến sau tôi mà tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Gn 1,29-30

Đức Kitô

Đức Kitô tuyên bố với đám đông đến nghe Ngài giảng, Ngài nói

Tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi Gn 6,38

Không phải chỉ cá nhân mới cần ơn tái sinh mà dân tộc nào cũng cần ơn tái sinh để được sống an vui.

Nhờ tái sinh trong Chúa mà nhận ơn cứu độ. Các tiên tri không ban ơn cứu độ nhưng hướng dẫn dân chúng quay trở về với Chúa để được sống. Đức Kitô vừa là đường vừa là Đấng ban ơn cứu độ. Vì thế đoàn dân mới có điểm đặc biệt. Đặc biệt vì dân này chọn từ bỏ ý riêng, sống thực hiện ý Chúa. Là dân riêng nên đời sống đức tin dân này ảnh hưởng nhiều đến mọi dân tộc. Khi họ sống trung tín với Chúa, muôn dân, muôn nước hưởng thái bình, thịnh trị. Khi họ sống bất trung, thất tín muôn dân, muôn nước gánh chịu cảnh lầm than. Vì sao? Vì dân mới bao gồm mọi thành phần của mọi dân tộc. Họ đi đúng đường mọi người đến được con đường sống; họ đi sai đường mọi người sẽ gặp hiểm nguy. Hình ảnh người lội nước trong trận lụt tại Queensland vừa qua để diễn tả khá trung thực hình ảnh dân Chúa chọn.

Hãy tưởng tượng đoàn người vượt nước lụt. Mặt nước đục ngàu, người đi không nhìn thấy dưới đó có cạm bẫy, thung lũng. Người đi đầu mạo hiểm bước đi từng bước, từng bước. Đoàn người theo sau cứ thế tiến bước, phỏng theo bước chân người đi trước. Người mở đường đi an toàn, người theo sau sẽ an toàn. Hình ảnh đoàn người lội nước diễn tả hình ảnh ơn tái sinh của đoàn dân Chúa chọn. Họ thống hối, ăn năn quay về đường công chính. Họ được sống trong an vui, hoan lạc của ơn nghĩa Chúa. Dân tộc nào tỉnh thức bước theo sẽ hưởng cùng nguồn vui, hoan lạc. Ơn tái sinh dân Chúa chọn trở thành biểu tượng ơn tái sinh cho những dân tộc tỉnh thức, vượt qua thung lũng nước đen tiến về đồi ánh sáng, có ánh dương chiếu dọi.

Nhà lãnh đạo dân tộc nào hướng dẫn dân chúng thống hối, sẽ đón nhận ơn tái sinh. Dân tộc đó sống trong thịnh vượng, an bình. Thịnh vượng, an bình nhờ sống thực thi tinh thần yêu thương, bác ái, đùm bọc, coi trọng công lí. Những nhân đức này có nguồn gốc từ hướng dẫn của vị lãnh đạo tối cao là Đức Kitô. Ngoài Ngài ra không định nghĩa xã hội nào thích hợp, không giải thích nào chính đáng và không lí luận nào hoàn thiện. Vì chính Ngài là tình yêu, là đường, sự sống và là sự thật. Sự thật thì không thể có hai, chỉ có một.

Chọn sống theo đường lối Chúa có Chúa ở cùng. Đức Kitô đặt họ làm ánh sáng muôn dân, để họ đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất Is 49,6