Đi chậm một bước luôn kèm theo tâm trạng đưa đến hậu quả khó lường. Hậu quả nhẹ nhất là người đó hối tiếc, than van như trâu chậm uống nước đục. Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ. Nặng hơn có thể là nóng giận, nặng lời phê bình, chạy tội, đổ thừa nên có câu than: mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn, mèo con phải vạ. Nguy hiểm nhất là thái độ tư thù. Tư thù trong tay kẻ có quyền hành là đại nạn cho đại chúng hoặc toàn dân.

Cùng đồng hành

Khi chiều theo ý riêng làm việc xấu, hại đến bác ái, yêu thương, ơn Chúa đồng hành theo cách riêng. Thông thường nhất Chúa dùng tiếng nói lương tâm, ngăn cản, nhắc bảo, kêu gọi ngừng, đừng cộng tác, xúc tiến. Bởi việc trái luân thường, đạo lí, phản yêu thương xung khắc với bản tính tốt lành, trọn hảo, giầu yêu thương, trọng công bằng và hay tha thứ của Thiên Chúa. Ơn chúa không hỗ trợ ý tưởng trọng ý riêng mình, coi thường ý Chúa và ơn thánh.

Với những người con trung tín trong việc lớn nhỏ, Chúa luôn cùng đồng hành với họ trong mọi nẻo đường, mọi bước. Điều chắc chắn là khi làm điều tốt lành, ơn Chúa trợ lực mãnh liệt. Chính ơn Chúa cùng đồng hành, cộng tác làm cho việc tốt, việc lành phúc đức, làm chứng nhân cho Chúa giữa đời trở nên tốt, trong sáng hơn.

Khi ta chối bỏ tình yêu Chúa, Ngài không cùng đồng hành với ta mà có lẽ đứng trông chờ ta nhận ra giữa ta và Ngài có một khoảng cách. Khoảng cách càng xa khi ta càng cố tình chiều theo ý riêng. Khoảng cách rút ngắn khi chúng ta quay về. Khoảng cách biến mất khi chúng ta thành tâm thống hối, hối lỗi, ăn năn, xin ơn tha thứ. Dù làm việc tốt hay xấu ơn Chúa luôn ở cùng. Ơn Chúa tác động khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích tốt xấu định làm. Việc tốt lành, trọn hảo ơn Chúa xuống giúp ta sốt sắng và làm tốt hơn. Việc gian trá, thiếu thành tín, yêu thương ơn Chúa ngăn cản, khuyên bảo, hướng dẫn ta thống hối, ăn năn quay về đàng công chính.

Chậm hai bước

Đi sai một bước xa Chúa đã thấy tai hại, vua Hêrôđê đi sai tới hai bước nên cả nước có đại nạn. Bước đầu Hêrôđê không biết Đấng Cứu Thế sanh ra nơi hang đá Belam, lãnh địa do ông coi sóc. Hêrôđê nghe tin giật gân từ ba vua phương Đông đến hỏi thăm đường đi, nước bước.

Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, cả thành Giêrusalem cũng xôn xao

Khôn lanh sự đời, quỉ quyệt khi hành động, gian xảo trong lời nói, sống gian tà luôn ghét đường lối công chính. Cả thành xôn xao vì Hêrôđê lãnh đạo tối tăm, mù quáng, từ chối ánh sáng chân lí. Lối lãnh đạo của Hêrôđê trái đường lối Chúa. Đức Kitô tuyên bố Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hêrôđê tuyên bố sống công chính nhưng hành động gian tà. Hêrôđê chủ trương tiêu diệt. Nói một đàng làm một nẻo. Ông nói với ba vua:

xin quí ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.

Thực tế ông hành động hoàn toàn trái ngược. Chỉ thị cấp giới gieo tang thương cho nhiều gia đình. Ngày nay vẫn còn những nhà lãnh đạo tôn thờ chính sách cai trị của Hêrôđê. Kẻ coi thường tôn giáo. Kẻ ước ao tiêu diệt tôn giáo. Kẻ trông mong chỉ đạo tôn giáo.

Tin mừng cho toàn dân mà Hêrôđê lại bối rối, xôn xao. Tin mừng cho người đón nhận ánh sáng; tin buồn cho người thích sự tối. Kẻ sống trong bóng tối vừa sợ vừa ghét ánh sáng. Sợ hãi dẫn đến thù hằn, Hêrôđê tìm cách tiêu diệt Hài Nhi vì sợ sự thật, ánh sáng. Việc làm trong bí mật đi chung với tồi tệ. Nếu là việc công chính, trong sáng cần gì phải làm trong bí mật, họp mật, họp trong đêm tối. Một em bé sinh ra nơi đồng vắng, không nhà, không cửa, không binh, không lính, không ngựa, không quyền, cần gì phải dùng đến cả đạo quân để tiêu diệt. Không gọi là lạm quyền thì gọi là gì?

Hêrôđê bối rối, lo âu, sợ sệt cho biết trong ông không có thiện tâm. Nếu có thiện tâm đã có bình an nội tâm, đã sốt sắng làm Vinh Danh Chúa như ba vua phương đông. Hêrôđê bối rối, sợ sệt, bí mật mời chiêm tinh tới hỏi cặn kẽ về nơi chốn Chúa sinh ra. Nhận biết sự thật từ ba vua Phương Đông, Hêrôđê lại thiếu thành thật, chủ trương dối trá, lừa gạt. Vì gian tà nên lời ca chúc bình an của thiên thần làm ông lo. Dối trá xuất phát từ tâm, trong lòng, không phải do hoàn cảnh.

Chậm bước thứ hai

Sau khi dâng tiến vàng, nhũ hương và mộc dược ba vua Phương Đông được báo mộng

Đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nên đã tìm lối khác mà về xứ mình.

Hêrôđê không hành xử theo phong cách một minh quân mà xử dụng đường lối của tướng cướp. Tự thâm tâm biết mình dối trá khi nói với ba vua về Hài Nhi. Minh quân Hêrôđê phải thấy xấu hổ vì lối sống gian trá của mình. Ông chọn cách giải quyết sự việc của một kẻ tiểu nhân. Làm sai không nhận tội còn đổ cơn giận trên đầu cổ trẻ em.

Nhận biết ba vua đi đường khác về nhà, như thêm dầu vào lửa, lần chậm chân này Hêrôđê đổ cơn giận trên toàn dân. Đòn thù bao giờ cũng tàn khốc, ác liệt, gây kinh hoàng, chết chóc cho đại chúng. Hêrôđê ra lệnh giết hết các trẻ em trai trong lãnh địa, từ hơn hai tuổi trở xuống tính từ ngày Đức Kitô sanh ra. Làm thế ông tin chắc tiêu diệt được Hài Nhi. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chúa đi trước ông một bước. Việc Chúa làm ai suy cho thấu. Vì bất an nên dân tị nạn tìm nơi có bình an. Hài Nhi Giêsu vừa lánh nạn vừa mang đến bình an. Kẻ lánh nạn lại là Đấng đến ban phát bình an. Chúng ta xin ơn sống công chính.