Thiên Chúa là Đấng khởi sự mọi điều tốt lành, trọn hảo trên đời. Ngài luôn đi bước khởi đầu, sáng chế ra suối nguồn tình yêu dành cho con cái Chúa. Suối nguồn tình yêu dạt dào vì chính Chúa là cội nguồn của tình yêu chân chính. Tình yêu chân chính luôn tạo dựng nên điều tốt hảo, trọn lành.

Mọi điều tốt lành phát xuất từ nguồn gốc yêu thương. Cùng đích của yêu thương là ban phát vô điều kiện tình yêu trong sáng phát xuất từ Thiên Chúa cho những tâm hồn thành tâm đón nhận. Đây chính là nguồn gốc phát sinh khởi đầu mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa - từ ý tưởng tạo dựng cho đến ban ơn cứu độ.

Chúa tiền phong khai sáng, tạo dựng vũ trụ.

Chúa tiên phong và là Đấng duy nhất tạo dựng con người phỏng theo hình ảnh Ngài.

Chúa là Đấng khơi mào sáng tạo chương trình cứu độ nhân loại.

Chúa đi bước khởi đầu gởi Con Chúa xuống trần làm người ở giữa chúng ta.

Chúa là Đấng duy nhất qui tụ con cái, ban phúc trường sinh trong ngày sau hết.

Chúa là Đấng duy nhất luôn ở với nhân loại- Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúa là Đấng duy nhất hoàn thiện lời Giao Ước, dù chúng ta có bất trung, thất tín, Chúa vẫn trung thành với lời Giao Ước.

Kết quả của tội

Tội vào thế gian qua việc con người chiều theo ý riêng mình. Đối với con người kết quả của tội là con người chết trong tội. Sống trong u mê, lầm lạc và diệt vong. Đối với Chúa kết quả của tội là ơn cứu độ, ban tình yêu chan hoà, lan tràn, toàn cõi đất cho muôn dân vì Chúa biết tình yêu Chúa mạnh hơn tội ta phạm, thắng vượt sự chết tội gây nên.

Điều khó hiểu của tội là mờ ám, bí mật do người phạm tội cố dấu kín. Hiểu được tội khi bí mật bị bật mí, nhận tội. Điều khó hiểu của tình yêu Chúa là mầu nhiệm. Mầu nhiệm lại vượt quá trí hiểu của loài người. Để hiểu được mầu nhiệm cần mặc khải. Từ chối mặc khải sẽ không bao giờ hiểu được mầu nhiệm. Mặc khải chúng ta đang chuẩn bị mừng kính là mầu nhiệm Con Chúa xuống thế làm người. Chấp nhận Con Chúa chỉ dậy, học biết thêm về mầu nhiệp Ngôi Hai nhập thể sẽ hiểu biết tình yêu Chúa.

Khi con người phạm tội bất tuân trái lệnh Chúa. Con người đang lo lắng, lúng túng tìm đường chạy trốn vì biết mình bất tuân. Chúa chặn lối đi và chỉ cho biết con đường sống. Ma quỉ dưới hình con rắn cám dỗ con người phạm tội. Chúa lại dùng chính sức mạnh của con người đạp bẹp đầu con rắn. Người đó lại là một phụ nữ. Người phụ nữ đó tên là Maria.

Để nhân loại được sống, để hình ảnh Chúa in dấu trên loài người khỏi mai một Chúa sai Con Một Ngài xuống trần khởi sự ngày Chúa Giáng Sinh. Chúa Giáng Sinh làm trọn điều Chúa hứa thuở xưa với cha ông chúng ta. Công trình sáng tạo Chúa in hình ảnh con người giống hình ảnh Chúa. Công trình cứu độ Chúa in hình ảnh chính Con Một Chúa là Đức Kitô vào trong đời sống của người Kitô hữu. Chính hình ảnh yêu thương này giúp các Kitô hữu nhận biết nhau, cùng chung một Cha Giêsu Kitô. Hình ảnh ban đầu chỉ giống hình ảnh Chúa. Hình ảnh hiện nay là hình ảnh chính Con Thiên Chúa giáng trần. Hình ảnh Đức Giêsu Kitô. Mỗi chúng ta là Đức Kitô thứ hai của Thiên Chúa. Hãy sống làm sao cho hình ảnh đó tỏ lộ cho muôn dân nhận biết Chúa.

Chuẩn bị

Để chuẩn bị thực hiện điều Chúa hứa với tổ phụ chúng ta nhiều ngàn năm trước Chúa dùng các tiên tri, ngôn sứ loan báo về chương trình cứu độ, chuẩn bị lòng người đón nhận Con Ngài. Gần nhất Chúa sai Thánh Gioan đi trước dọn đường nội tâm nhân loại chuẩn bị đón Con Chúa xuống trần. Phúc âm thánh Mathêu ghi nhận đặc sủng thánh Giuse trở thành thân phụ Đức Kitô và phúc âm thánh Luca ghi lại đặc sủng trinh nữ Maria nhận trở thành thân mẫu Đức Kitô. Cả hai nhận đặc sủng và cả hai đều lo sợ vì đặc sủng cao trọng hơn những gì loài người dám ước mơ. Thánh Thần Chúa đứng ra can thiệp

Này ông Giuse, con cháu Đavit, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt trên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Mat1,20

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì Luca 1,28


Ông Giuse là người công chính, ngay thẳng định li dị bà Maria vì bà có thai trước khi hai ông bà về sống chung. Sứ thần Chúa lại lãnh trách nhiệm can thiệp thành công vào việc hôn nhân của hai người.

Điều Thiên Chúa muốn không thế lực nào ngăn được. Ngài là Đấng có quyền tuyệt đối trên công việc Ngài thực hiện. Con người, âm binh, xu hướng xã hội, tục hoá hay khoái lạc chủ nghĩa không đủ khả năng ngăn cản. Ngài là Đấng cầm quyền sinh tử và là Đấng ban phát mọi ơn lành. Lời Ngài có sức sáng tạo, thánh hoá, đầy uy phong vượt thắng mọi cơ chế trần gian và địa phủ. Ngài muốn là được.

Con người có quyền lựa chọn. Một là chọn sống vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận Con Ngài để hưởng tình yêu ngọt ngào Chúa ban cho một nội tâm an bình. Hai là từ chối đón nhận, tiếp tục sống trong bóng tối sự chết. Chúng ta chung lời cảm tạ vì Chúa đến ở cùng chúng ta.