Linh đạo của thánh nữ Mary MacKillop có thể tóm gọn trong câu

Ai tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho – Luca 11,9

Cuộc đời của thánh nữ là những chuỗi ngày tìm kiếm ý Chúa trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, tình huống cuộc đời. Để làm tròn sứ mạng này thánh nữ luôn tin tưởng

Ngài sai con đi, Ngài sẽ cùng đồng hành với con - Gioan 16,32

Thánh nữ hiểu Thiên Chúa cùng đồng hành trên mọi bước đường đời khi Ngài sai đi loan báo Tin Mừng. Sai đi loan báo tình thương và ơn tha thứ Luca 6,37, trước tiên cho người nghèo khổ Luca 4,18.

Đây là những đoạn Kinh Thánh làm trọng tâm xây dựng nền tảng tinh thần linh đạo của Mary MacKillop. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ Nhị trong ngày phong chân phước 11/09/1995 diễn tả cuộc đời thánh nhân như sau

Mary MacKillop

  • Đi con đường Chúa đã đi qua.
  • Lập lại điều Chúa đã nói.
  • Sống cuộc đời Chúa đã sống.


Bình an tâm hồn

Mọi quyết định lớn nhỏ của Mary MacKillop đều qui về việc tìm biết ý Chúa trong mọi sự. Điều khiến Mary nhận biết ý Chúa là sự bình an trong tâm hồn. Thân xác có vất vả, khổ đau; tinh thần có chịu nhiều áp lực, sức ép từ ngoài nhưng có nội tâm bình an chính là điều xác quyết, đằng sau những đau khổ, biến cố có ý Chúa tiềm ẩn. Mặc dù hiện tại chưa nhận ra nhưng tin chắc sớm muộn gì cũng đọc được ý Chúa qua biến cố. Biến cố đến rồi đi nhưng ý Chúa tồn tại. Mary chọn đường tâm linh làm đẹp lòng Chúa. Chính vì thế mà việc lớn trở thành nhỏ; khó khăn nên dễ dàng. Gánh nặng thành nhẹ và việc nhỏ mọn sinh ích trọng đại.

Đường thập giá

Mary MacKillop quan niệm vị đắng sau khi nuốt xong sẽ trở nên mật ngọt. Đá cứng không phải là vật cản đường nhưng trở nên nền tảng, thành lũy vững chắc bảo vệ tương lai. Niềm tin trên trở thành sự thực khi chấp nhận chúng với ý ngay lành trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Chống đối, bất đồng, khác biệt ý kiến trong hành động luôn có ý nghĩa khi bình tâm tìm hiểu, nhận biết để học biết ý Chúa qua biến cố, chống đối, bất đồng và ngay cả hình phạt. Chính vì chấp nhận mọi biến cố đến từ tứ phía, trăm bề mà mọi bước đường Mary MacKillop đi đều là những bước đường thập giá. Người thiếu hay yếu đức tin thường chọn bỏ cuộc hay than trách Chúa khi gặp chống báng, chỉ trích. Ngay cả việc tốt lành thực hiện với lòng thành cũng bị cấm đoán. Mary biến biến cố, đả phá thành lời kinh, lời tâm sự qua cầu nguyện và phó thác để nhận biết ý Chúa.

Bàn tay Chúa

Thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy bàn tay thô bạo, bàn tay chém giết anh em đồng loại. Lời xỉ nhục, phỉ báng, lăng mạ, mắng nhiếc, làm khổ con người. Mary học từ Đức Kitô, nhìn bằng con mắt của Đức Kitô.

Trên đường thập giá người ta nhìn thấy bàn tay thô bạo đánh đập và đóng đinh. Đức Kitô nhìn thấy bàn tay Chúa Cha đón nhận nên Ngài lên tiếng

Lậy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha

Người ta nghe thấy lời lăng mạ, xỉ nhục, nhạo cười. Đức Kitô nghe thấy lời nói yêu thương, Ngài lên tiếng

Xin Cha tha thứ vì chúng không biết việc chúng làm, lời chúng nói.

Người ta nhìn thấy Đức Kitô tắt thở trên thập giá, chết tức tưởi. Đức Kitô nhận biết hành trình trần thế kết thúc ngài nói

Mọi sự đã hoàn tất

Mary sớm nhận ra lời nói, cách nhìn của Chúa dựa vào biến cố trong đời. Người ta than thở về vận xui, nghèo khổ, đói khát, bệnh tật. Mary coi tất cả là một phần của thân phận con người mấy ai thoát khỏi. Qua đau khổ Thiên Chúa dùng ta bố thí, ban phát tình yêu Chúa cho đồng loại. Đau khổ là một phần cuộc đời Đức Kitô vì thế ta kết hợp với Chúa khi vui, khi buồn, khi mạnh khoẻ cũng như khi bệnh tật. Vì thế không thập giá nào làm cho ta mất hạnh phúc.

Thành công trên đời không đo bằng giầu sang, phú quí, chức tước mà đo bằng cách chấp nhận thập giá, cách vác thập giá.

Đức tin và lòng mến giúp vác thập giá mình theo Chúa. Càng vác sốt sắng càng kết hợp chặt với Chúa. Mary trở nên lành thánh, trong sáng không phải qua lời kinh cầu mà do bàn tay lau sạch mặt trẻ mồ côi, thấm giọt lệ mắt người cô đơn, làm nở nụ cười người sa cơ, lỡ thế. Bị đối xử bất công, mạ lị, vu khống của các cấp giáo quyền Mary không hận thù; trái lại luôn tin tưởng, kính trọng dò tìm hảo ý nơi lời nói, cử chỉ của họ. Việc làm trên làm trong sáng tâm hồn. Chỉ những tâm hồn trong sáng mới nhìn thấy ánh sáng nơi bóng tối. Nhận ra mắt Chúa yêu thương sau con mắt sắc bén hăm doạ, kì thị.

Tha thứ là điều dễ thực hiện vì Mary đặt hết trọng tâm vào việc tìm hiểu ý Chúa mà coi nhẹ khác biệt, bất đồng. Hành xử nào cũng tiềm ẩn ý Chúa, cần tìm hiểu để nhận biết. Chính lối nhìn đầy bác ái, tích cực trên giúp thánh nhân sống trọn vẹn trong tin yêu. Đức ái là nguồn sống trong lối sống, cách nhìn.