MIAMI - Sau sự thành công của liên hoan phim lần thứ nhất về đức cố giáo hoàng Gioan Phao-lô II, hiện tại các nhà tổ chức đang chuẩn bị cho sự kiện này lần thứ hai, kế hoạch tổ chức vào khoảng tháng Hai năm 2011.

Công ty sản xuất Mỹ 7eventhDay Media Inc. đã bắt đầu sáng kiến này vào năm trước như là một cách để thăng tiến những giá trị, như lời đức cố giáo hoàng Gioan Phao-lô II đã bày tỏ là làm tăng trưởng đức tin thông qua nghệ thuật.

Chủ đề của liên hoan phim ấn bản lần thứ hai này sẽ dành cho 'huyền nhiệm tình yêu'. Liên hoan sẽ trình diễn những điểm đặc trưng, các tài liệu và các bộ phim ngắn về chủ đề đó và các lãnh vực chẳng hạn như phẩm giá con người, sự tôn trọng lẫn nhau và sự tha thứ.

Liên hoan sẽ diễn ra từ 17 đến 26 tháng Hai năm 2011 tại Miami, bang Florida.

Các nhà tổ chức lễ hội tin rằng hơn bao giờ hết các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh cần phải nêu bật lên phẩm giá đích thực của con người.

(Nguồn: http://www.romereports.com/palio/Miami-to-host-the-second-John-Paul-II-Film-Festival-english-2570.html)