Đi theo con đường mình thích, chọn theo sở thích riêng, hoặc ngay cả theo phe này, nhóm nọ, đảng phái kia. Tất cả đều là đường dẫn đến diệt vong. Điều gì làm cho chúng ta xác quyết như thế.

Thưa, lịch sử loài người cho thấy. Từ trước đến nay có đường lối nào do con người đề ra tồn tại từ đời nọ đến đời kia. Binh hùng, tướng mạnh, vũ khí tối tân, trước sau gì cũng đi vào lịch sử. Lịch sử hay bị đào bới. Ít năm sau, học giả, sử gia hậu thế, đào biến cố này, bới sự kiện nọ, đưa lời bình phẩm, khen chê. Thời gian sau lại có học giả, sử gia khác tiên đoán. Kẻ phản bác đôi phần; kẻ phê bình khác đi. Cứ thế tái diễn.

Sở thích riêng, đường lối, phe, đảng dẫn đến diệt vong. Đường lối do cá nhân khai sáng. Cá nhân thường có tham vọng và giới hạn. Tham vọng gắn liền với xấu tốt. Thường thì xấu nhiều tốt ít. Thói xấu dễ bắt chước, học đòi. Tự bản chất đường lối đã mang tính xấu, phẩm chất xấu. Để đạt tham vọng kẻ chủ trương theo thói đời

Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại.

Ngoài ra kẻ chủ trương còn phải tìm cách lập luận, chống chế, che đậy cái xấu càng kĩ càng tốt.

Phong trào, phe nhóm đảng phái nào, có ngày sinh, cũng có ngày tử. Thường thì kẻ khai sáng chủ thuyết chết trước. Đường lối của họ từ từ tàn héo, kéo thêm sinh mạng bao con dân vô tội làm lễ tế chủ thuyết.

Đường diệt vong

Chọn đi theo í riêng là chọn đường tà. Chọn đường hợp sở thích là chọn né tránh sự thật. Đức Kitô cho biết chọn cách đó là chọn con đường dẫn đến diệt vong. Con người không thể tự cứu mình. Phải nhờ đến ơn Trên.

Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất c.24

Đời người chỉ sống một lần, sao lại đánh cá cuộc đời chọn đường dẫn đến diệt vong. Câu trả lời thích hợp duy nhất do kiêu ngạo mà ra. Người kiêu ngạo là người theo í riêng. Í họ là í trời. Cứ nhìn vào lịch sử các vị vua chúa thời xưa thì biết. Vua tự phong là con trời mà không đi theo đường lối của trời. Vua tự nhận í vua là í trời. Trời đâu muốn con cái mình chỉ dậy nhau bằng gươm đao, chém giết. Í vua là í trời là một lập luận không lối thoát. Thời đại mới đổi từ vua sang dân, cá nhân sang tập thể. Hình thức đổi, nội dung vẫn thế. Í dân là í trời. Thế mà dân theo đạo trời, lại cấm cản, tìm cách bắt bớ, triệt hạ thánh giá, bỏ tù tu sĩ. Lãnh đạo như thế ngược í trời. Trái í trời, không lối thoát, ngày diệt vong không xa.

Đường sống

Cải tà qui chính là chọn đi theo đường lối Chúa bắt nguồn từ trái tim yêu mến. Con đường Đức Kitô vạch ra chắc chắn dẫn đến cải tà, qui chính.

Ngoài đường lối Đức Kitô vạch ra và mời gọi. Không còn đường nào tốt hơn là bước theo hướng dẫn của Ngài.

Lí do thứ nhất

Đức Kitô đi trước mở đường. Ngài đi trọn con đường. Con đường dẫn đến khải hoàn. Đây không phải là đường rộng thênh thang mà là đường hẹp. Cũng không phải đường trải thảm đỏ mà mầu đỏ trên đường là mầu máu. Không phải máu của đệ tử mà là của Đấng mở đường. Con đường dẫn đến thập giá trước khi sống lại vinh quang. Người mở đường là Đức Kitô, đạp nát chông gai, phá tan rào cản, vạch ra con đường cho môn đệ tự nguyện bước theo.

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy Gn 14,16

Người mở đường xác quyết đi theo đường đó là con đường sống. Con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Người xác quyết điều đó bởi Ngài đã đi qua, đã sống lại vinh quang, đã hiện ra với các môn đệ, cho họ xem dấu đinh nơi bàn tay, vết thẹo nơi cạnh sườn và trái tim bị đâm thâu.

Lí do thứ hai

Con đường này được Thánh Thần Chúa soi sáng. Thánh Thần Chúa không bao giờ sai lầm vì thế đường Ngài dẫn đến đường sự thật.

Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy Gn 14,23

Đức Kitô xác định rõ. Không thể giữ lời Đức Kitô mà không biết lời Ngài giảng dậy. Cải tà quy chính không thể thực hiện nếu không đi đôi với cầu nguyện. Cầu nguyện hàng ngày, ăn chay, hãm mình, làm việc bác ái là dấu chỉ sống khiêm nhường, từ bỏ í mình, nhận í Chúa.

Lí do thứ ba

Con đường Đức Kitô đi không phải là con đường do chính Ngài sáng tác. Con đường do Chúa Cha sáng tác, chỉ lối, dẫn đường. Đức Kitô đi theo con đường được Chúa Cha soi sáng. Con đường dẫn đến sự sống thật. Chúa Cha không bị ràng buộc, thúc bách bởi bất cứ thế lực nào. Hướng dẫn của Ngài trước sau như một, phát xuất từ tình yêu, cho tình yêu và loan truyền tình yêu Chúa cho muôn dân.

Đi theo Đức Kitô là bước trên con đường tình yêu. Đức Kitô vâng phục Chúa Cha đi theo con đường Chúa Cha vạch ra. Chúng ta đi theo Đức Kitô chúng ta đi theo con đường Đức Kitô đã đi qua. Đường Đức Kitô đã đi chính là đường Chúa Cha vạch ra, vì Đức Kitô không tự mình làm gì mà không có Chúa Cha hướng dẫn. Đi Theo Đức Kitô chính là đi theo Chúa Cha. Theo Ngài có nghĩa là

Vác thập giá mình hàng ngày mà theo c.24