Chúng ta tin một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, Ngài có Ba Ngôi: Ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Cả ba Ngôi chung một bản tính, cùng đồng tâm, nhất trí trong một tình yêu. Cả ba chung lòng mến và chung hàng động. Cách diễn tả công việc mỗi Ngôi khác nhau. Thiên Chúa Cha là Đấng sáng tạo; Thiên Chúa Con Ngôi Hai là Đấng cứu chuộc và Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá.

Huyền bí mầu nhiệm

Tương tự như người thám hiểu vũ trụ. Càng học càng biết nhiều về vũ trụ nhưng không bao giờ biết hết. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi lớn hơn vũ trụ, vượt khỏi trí tưởng. Muốn học hỏi mầu nhiệm phải dùng đến đức tin để tìm hiểu. Đức kitô dậy

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật Gn 16,12

Đức tin có chiều sâu, mãnh liệt và hoạt động, giúp người Kitô hữu tiến trên đàng nhân đức. Sống thực thi đức ái, yêu thương, khiêm nhường và thứ tha là con đường dẫn vào mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Nghịch lí cuộc đời

Thiếu nhân đức bác ái, tha thứ và khiêm nhường sẽ không thể nào hiểu được mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Càng cố gắng tìm hiểu bằng sự khôn ngoan của khối óc, dựa vào khoa học. Càng cố lí luận, càng đi vào bế tắc. Lí do đơn giản là mầu nhiệm trong đạo vượt khỏi trí hiểu loài người. Mầu nhiệm Thiên Chúa phát xuất từ tình yêu. Đường tình yêu Chúa cao siêu vô ngần, huyền nhiệm vô song. Điều chắc chắn và rõ ràng là kiêu ngạo, tự cao, tự đại không phải là con đường tình yêu. Tình yêu Chúa đòi ta khiêm nhường, phục vụ tha nhân. Tình yêu Chúa đòi ta tôn kính, phụng thờ và vâng phục Thiên Chúa. Sống đơn giản dễ nhận biết tình yêu Chúa.

Người có đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa không muốn lần mò tìm hiểu về Ngài. Họ dành hết thời giờ để kính tin và thờ lậy. Họ không ham muốn tìm hiểu lí thuyết, thần học niềm tin. Trái lại đức tin non dại, yếu kém thích mò mẫm tìm hiểu lí thuyết về Thiên Chúa. Đức tin nông cạn, đêm ngày luẩn quẩn, lạc trong rào cản lí luận khối óc. Mầu nhiệm trong đạo là để tin, không phải để hiểu. Từ chối chấp nhận sự thật này là người không có đức tin. Nếu có, ngay cả chút đức tin nông cạn, chưa bám rễ kia cũng sẽ bị tính kiêu ngạo trong người nổi dậy che lấp mất.

Đức Kitô mặc khải

Đức Kitô mặc khải mầu nhiệm Một Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật Gn 17,3

Nhận biết Chúa Cha qua nhận biết Đức Kitô, bởi vì

Tôi và Chúa Cha là một Gn 10,30

Cha ở trong Con và Con ở trong Cha 17,21

Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi Gn 12,45


Thiên Chúa liên kết trong hành động và ngôn từ. Tôi không phải tự mình nói ra, nhưng chính là Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì Gn 12,49

Kitô hữu liên kết với Đức Kitô nhờ lời Ngài cầu xin. Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của enh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em Gn 20, 17

Liên kết trong lòng mến

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy Gn 14,23

Cha yêu mến Thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy Gn 15,9

Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy Gn 14,24


Liên kết trong Thánh Thần

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha Gn 15,26

Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Gn 16,28


Mặc khải

Giáo Hội Chúa Kitô đặt trọn niềm tin vào mặc khải Thánh Thần Chúa. Nhờ Thánh Thần hướng dẫn mà Giáo Hội tin vào các giáo huấn, hướng dẫn, chỉ bảo của Giáo Hội là đúng và chính đáng. Điều này cho thấy Giáo Hội không cậy sức riêng, tài trí riêng nhưng dựa vào mặc khải, hướng dẫn của Thánh Thần Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ và lắng nghe.

Giáo hội dựa vào hướng dẫn của Thánh Thần để bổ nhiệm người lãnh trọng trách việc coi sóc Giáo Hội địa phương. Thế quyền có thể ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm chức này, nhiệm sở nọ, nhưng không ai có thể ảnh hưởng được Thánh Thần. Cuộc đời thánh Phaolô là bằng chứng hùng hồn. Người được sai đi làm hại Giáo Hội, giết các Kitô hữu, lại trở thành kẻ bênh vực Giáo Hội, trở thành Kitô hữu lừng danh.

Không mâu thuẫn nào lớn hơn mâu thuẫn nghiên cứu về mặc khải mà từ chối tin điều được linh ứng, mặc khải. Thiên Chúa ban cho kẻ chết sống lại, ban sự sống trường sinh mà không đủ khả năng thay đổi tâm tính con người. Phải chăng là điều đang lo ngại hơi quá đáng?