Xã hội loài người quan niệm đời người khởi sự từ lúc sanh - vào đời - và chấm dứt khi người đó chết - lìa đời. Đời người được tóm gọn trong các chữ: vào đời, lìa đời hay sinh kí, tử qui.

Ý định nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa xuất hiện khi tổ tiên loài người phạm tội. Hàng ngàn năm sau Thiên Chúa thực hiện điều hứa ban Người Con duy nhất xuống thế cứu chuộc nhân loại lỗi lầm. Cuộc sống dương thế Đức Kitô khởi đi bằng lời loan báo của sứ thần trong ngày lễ Truyền Tin. Điều này xảy ra khi mẹ Maria nói với sứ thần Gabriel hai chữ xin vâng

Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói Lc 1,38

Đối với những kẻ không tin và nhóm chủ trương giết Đức Kitô, Ngài lìa thế khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự. Họ hỉ hả, mừng thành công, chiến thắng, treo ông Giêsu trên cây thập tự.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ Gn 19,29

Sau câu nói ngắn ngủn đó

Người gục đầu xuống và trao Thần Khí

Với các tông đồ và Kitô hữu hoàn cầu, câu nói ngắn gọn, ‘Mọi sự đã hoàn tất’ không mang í nghĩa của sự chết. Trái lại mang đến sự sống mới, sự sống trường sinh cho muôn dân. Đặc biệt cho những ai làm nhân chứng sống động trình bày và sống theo đường lối Chúa.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ là tin vui mừng trọng đại cho toàn dân vì kể từ lúc đó Đức Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ còn mang í nghĩa những gì Chúa Cha ủy thác nơi Chúa Con đã được hoàn tất trọn vẹn.

Đức Kitô chấm dứt hành trình dương thế không phải lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập tự. Đó chỉ là thời điểm Ngài hoàn thành sứ mệnh vâng lời Chúa Cha, tự nguyện chết trên thập giá.

Đức Kitô từ bỏ thế gian về với Chúa Cha bốn mươi ngày sau đó. Ngày Chúa Nhật lễ Thăng Thiên Giáo Hội mừng kính hàng năm. Sự kiện Đức Kitô lưu lại tâm sự, hàn huyên với các tông đồ chứng tỏ chết không phải là hết. Chết là hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân Kitô nơi dương thế. Thời gian chứng nhân dương thế là thời gian chuẩn bị để được tái sinh trong Chúa. Chuẩn bị càng cẩn thận, càng kĩ việc tái sinh càng chắc chắn.

Chứng nhân

Đức Kitô xuống thế làm tròn nhiệm vụ vâng phục Chúa Cha. Kitô hữu nơi dương thế, học nơi Đức Kitô, làm nhiệm vụ vâng phục Đức Kitô. Vâng phục bằng cách lắng nghe và sống thực hiện điều Ngài hướng dẫn.

Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Lc 24, 46

Kitô hữu làm chứng Đức Kitô chịu khổ hình, sống lại vinh quang, ban ơn tha tội cho những tâm hồn thống hối. Trung thành trong việc làm nhân chứng gặp nhiều khó khăn, thử thách. Ai trung thành chắc chắn sẽ được hưởng vinh quang. Chứng nhân sự thật không tránh khỏi thách đố của kình địch, phá quấy, gieo nghi ngờ của ma quỉ vì chúng là cha của mọi hình thức gian tà lớn nhỏ.

Chứng nhân chịu tà phái lật lọng, phản bác và xu hướng xã hội chiều theo xác thịt mạ lị. Thử thách để minh định điều nhân chứng nói và xác định đời sống chứng nhân. Nhờ nói thật và xác tín, sống một đời nhân chứng dẫn đưa người có lòng thành, chưa nhận biết Đức Kitô về với Ngài. Nhân chứng tốt là người tạo thêm được nhân chứng mới. Những nhân chứng mới này tiếp nối công việc chứng nhân và tìm nhân chứng mới tiếp tục công việc nhân chứng. Đạo Chúa truyền từ thế hệ này qua thế hệ tiếp qua con đường chứng nhân. Lời rao giảng của Đức Kitô và về Đức Kitô luôn sống động, đổi mới qua mọi thời đại nhờ vào linh ứng, hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa.

Về quê trời

Khi làm tròn nhiệm vụ chứng nhân nơi dương thế, người Kitô hữu lìa thế về cùng Đức Kitô. Đấng họ một đời trung thành làm nhân chứng.

Người Kitô hữu không quan niệm chết là hết. Đời người khởi sự từ lúc có sự sống, ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Dứt hơi thở cuối cùng được coi là hoàn tất nhiệm vụ chứng nhân nơi dương thế. Hoàn tất nhiệm vụ để bắt đầu một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hợp lời cùng thần thánh trên trời ca ngợi kì công của Chúa.

Với Kitô hữu hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân là trở về. Trở về đúng nơi họ khởi hành. Đó chính là về cùng Thiên Chúa, Đấng sáng lập và sai họ xuống trần gian làm nhiệm vụ nhân chứng cho Đức Kitô.

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên cũng là mừng ngày Chúa hứa ban nước trời cho những nhân chứng đích thực, làm chứng cho sự thật. Người chứng đích thực sau khi làm tròn nhiệm vụ nhân chứng cũng được về trời đoàn tụ cùng Đức Kitô, Đấng đi trước để dọn chỗ cho anh em.

Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó Gn 14,3

Chính vì điểm này mà Đức Kitô nói với các tông đồ nên vui mừng khi thấy Ngài ra về cùng Chúa Cha bởi vì cũng là Chúa của anh em. Chúng ta chung lời tạ ơn.