EL SALVADOR, ngày 25 tháng Ba năm 2010 theo Thông Tấn Xã Công giáo toàn cầu (CWN): Ngày 24 tháng Ba năm 2010 tại thủ đô nước Cộng Hòa El Salvador; kỷ niệm đúng 30 năm sau ngày Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero bị ám sát chết ngay trong khi ngài đang dâng Thánh Lễ. Tổng Thống Mauricio Funes đã nhân danh chính phủ của nước Cộng Hòa El Salvador xin tạ lỗi về việc Đức Tổng Giám Mục Romero bị giết chết.

Tổng Thống Funes tuyên bố; " Việc ám sát Đức Tổng Giám Mục Romero chẳng may đã diễn với sự bao che, cộng tác hoặc tham gia của một số nhân viên đặc vụ an ninh quốc gia. Một số những phe nhóm vũ trang bất hợp pháp đã khủng bố các thường dân suốt trong những năm tháng đen tối này, và để lại hàng mấy chục ngàn nạn nhân."

Đức Cha Oscar Romero sinh năm 1917, và được thụ phong Linh Mục vào năm 1942. Ngài được tuyển chọn làm Giám mục Phụ tá Giáo phận San Salvador vào năm 1970, sau đó là Giám mục Chính Tòa Giáo phận Santiago de Maria vào năm 1974. Đức Cha Romero được vinh thăng làm Tổng Giám mục San Salvador từ năm 1977. Ngài bị ám sát ngay khi đang dâng Thánh Lễ trên bàn thờ vào ngày 24 tháng Ba năm 1980.