Đức Kitô có lần dậy nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi nó sẽ trơ trọi một mình nhưng nếu nó chết đi nó sẽ sinh nhiều hoa trái (Gioan 12,24). Chân lí này là một thách đố lớn cho mọi thành phần Kitô hữu. Cần thống hối hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Chuẩn bị cho mùa chay thánh, đón mừng Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta cần chú trọng nhiều hơn nữa trong cố gắng làm chết đi những gì cản trở yêu thương, thứ tha.

Yêu thương

Muốn được Thiên Chúa yêu thương người đó cần đón nhận tình yêu Chúa ban. Để giầu có tình yêu Chúa, tình yêu đó cần chia sẻ cho anh chị em khác, không phân biệt thân thích hay xa lạ. Tất cả đều là anh chị em trong Chúa. Không chia sẻ, cho đi là yêu ích kỉ. Yêu ích kỉ không có trong Chúa vì Ngài là nguồn mạch yêu thương. Nguồn mạch thiếu sinh động, không chảy, nguồn mạch đó chứa nhiều tai họa cho con người. Không sinh động là nguồn mạch chết, tựa nước ao tù, phát sinh rong dại và là nơi sinh sản tốt cho loài muỗi. Tình yêu ích kỉ bất lợi cho đời vì là nguyên cớ gây đau khổ cho người. Tình yêu ích kỉ không bắt nguồn từ Chúa, thiếu liên kết với Chúa.

Đức Kitô dậy cành nào lìa cây sẽ khô héo liền, vì thế không thể chia sẻ tình yêu chân chính mà lại xa rời Chúa,. Phải gắn liền, liên kết với Ngài. Suối phải nối với nguồn, rời xa nguồn suối sớm khô cạn. Tình yêu không phân phát là tình yêu xa nguồn, lìa khỏi thân. (Gioan 15,5)

Tình yêu xã hội luôn đi kèm với tính toán, cân nhắc hơn thiệt, ràng buộc bằng vay trả và lợi nhuận. Lợi thì yêu, thiệt thì bỏ. Trái với lối sống xã hội, tình yêu Chúa ban hoàn toàn vô vị lợi, không điều kiện ràng buộc, ngoài luật yêu thương. Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình thí mình vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy. Đức Kitô xác nhận thế.

Thứ tha

Đức Kitô chết thay cho nhân loại để giao hoà cùng Chúa Cha. Ngài chết đi cho ta được sống. Vì thế cần phải học tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau để cùng hưởng ơn giao hoà. Thiếu tha thứ lời cầu xin trong Kinh Lậy Cha không được Chúa nhận lời.

Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con.

Từ chối tha thứ là thiếu thành tâm trong lời cầu. Chân thành và khiêm tốn cần thiết để nhận ơn Chúa. Không thể yêu mến Chúa là Đấng giầu lòng xót thương, chậm bất bình và hay tha thứ mà lại sống kiêu ngạo và trói buộc người khác. Không tha thứ là sống nghịch giới răn mến Chúa yêu người. Đức Kitô liệt họ vào số

Yêu Ngài bằng môi miệng, còn lòng thì xa Ngài (Mathew 15,8)

Chối bỏ ơn Chúa trợ lực vì cậy vào sức, tài, trí thông minh riêng. Chối bỏ con người bé nhỏ, tầm thường, yếu đuối và hay sa ngã, nên không cần ơn thống hối, thứ tha. Ơn tha thứ dành riêng cho người thành tâm thống hối, nhận Ngài là Cha, sống tình con thảo.

Kẻ phản bội

Không cùng chết với Đức Kitô sao có thể cùng Ngài chia sẻ đời sống mới. Ngài ban ơn cứu rỗi qua cây thập tự. Chúng ta cần tự nguyện đóng đinh không phải toàn thân, mà chọn lựa đóng đinh từng phần, đóng đinh thói hư, tật xấu, từng thói một, từng tật một. Huỷ diệt chúng, giết chết chúng để cùng được sống trong vinh quang Chúa. Bao lâu chưa đóng đinh, huỷ diệt tật xấu, bấy lâu chúng ta còn bị giam tù trong đam mê xấu trần thế. Đóng đinh ham mê trần tục là tự nguyện cùng chết với Đức Kitô để trở nên con người mới, con người của chân lí, của Phúc Âm.

Chứa kẻ thù

Cầm giữ đam mê bất chính có khác chi che dấu, bảo vệ, nuôi kẻ thù trong nhà. Thói hư nết xấu không thối đi, chết đi, bị huỷ diệt, sớm muộn gì chúng cũng giết chết con người chứa chấp, nuôi dưỡng nó. Chứa chấp, nuôi dưỡng tật xấu có ba điều hại.

Thứ nhất chúng huỷ hại ta đời này

Thứ hai chúng gây nhiều khổ đau cho thân nhân và tha nhân

Thứ ba tệ nhất, chúng làm mất sự sống trường sinh

Phải cương quyết, không nhân nhượng, giết chết tật xấu trong người, mới mong trở nên tốt lành, trong sáng trong yêu thương. Giết chết thói hư, tật xấu con người đã không chết mà còn nhận được sự sống tốt lành hơn vì thói hư, tật xấu chết thay để ta được sống.

Thống hối

Để được chết đi cho tội lỗi, cần nhận ơn sám hối và quyết tâm chừa, từ bỏ những ham mê bất chính. Thống hối mang lại sự sống và bình an thực cho tâm hồn. Không thống hối các tật xấu mang lại bình an giả tạo ngụy trang sau những say sưa chè chén, hút sách. Khi những độc tố kia tan biến niềm vui cũng tan theo.

Thống hối là tạo cho tâm hồn sự bình an thực sự, phát xuất từ nội tâm, do ơn Chúa ban. Ơn Chúa cầm giữ, bảo vệ người đó tránh khỏi rơi vào sa đoạ. Bao lâu còn cộng tác với ơn Chúa bấy lâu còn có bình an nội tâm thực sự.