Washington: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Ông Dominic Mai Thanh Lương, chính xứ Nữ Vương Mẹ Việt Nam, thuộc TGP New Orleans, đồng thời nguyên là giám đốc Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ làm Giám Mục Phụ Tá cho Giáo Phận Orange, California- Hoa Kỳ, hiệu tòa Cebarades.

Ðức Tổng Gíám Mục Gabriel Montalvo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã công bố việc bổ nhiệm Ðức Ông Mai Thanh Lương vào ngày Thứ Sáu 25/4/2003. Việc bổ nhiệm Giám Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ là vị Giám Mục Á Châu thứ hai tại Hoa Kỳ và là vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ. Vị Giám Mục Á Châu đầu tiên là Giám Mục Ignatiô Uông Tung Chương nguyên quán tại Bắc Kinh, Trung Hoa được thụ phong Giám Mục tại San Francisco vào tháng 1/2003.

Ðức Ông Dominic Mai Thanh Lương sẽ được thụ phong Giám Mục tại Nhà Thờ Thánh Columban ở Garden Grove, California vào ngày Thứ Tư 11/6/2003. Ðây chắc chắn sẽ là ngày lễ và ngày hội quy tụ đông đảo Giáo Dân Việt Nam tha hương tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.

Cậu Dominic Mai Thanh Lương nguyên quán tại Giáo Phận Bùi Chu, sinh ngày 20/12/1940 tại Minh Cường. Theo học tiểu học và Tiểu Chủng Viện tại Việt Nam trước khi được gửi sang du học tại Hoa Kỳ. Cậu Lương theo học Chủng Viện tại Giáo Phận Buffalo, Nữu Ước- Hoa Kỳ từ năm 1958- 1960, rồi tiếp tục chương trình triết học và thần học tại Ðại Chủng Viện St Bernard tại Rocheste, Nữu Ước từ năm 1960-1966. Thầy Mai Thanh Lương được thụ phong Linh Mục vào ngày 21/5/1966 tại Buffalo cho Giáo Phận Ðà Nẵng- Việt Nam.

Vì tình trạng chiến cuộc, Cha Lương không thể về phục vụ tại Việt Nam nên tiếp tục làm việc tại Buffalo, phục vụ cho anh chị em Sinh Viên Công Giáo tại Hoa Kỳ, phục vụ tại nhà thương và làm Cha Phó Xứ tại Giáo Xứ St Louis ở Buffalo cho tới năm 1976. Ngài đã gia nhập Tổng Giáo Phận Orleans vào năm 1986.

Vào năm 1972, Cha Lương đã cùng với các Lm Phạm Minh Hứa, Lm Trần Công Nghị, Lm Phan Văn Hiền, Lm Trần Bình Trọng và một số các linh mục và tu sĩ đang du học tại Hoa Kỳ đã thành lập Cộng Ðồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, tiền thân của Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay.

Ðức Ông Mai Thanh Lương đã từng làm chủ tịch Cộng Ðồng Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và là Chủ Tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Vào năm 1984, Đức Ông Lương đã tổ chức Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ II tại New Orleans đạt thành công mỹ mãn, khởi đầu cho những sinh hoạt đoàn thể và qui tụ nhân sự cho những công tác mục vụ chung.

Vào năm 1976, Ngài được mời về New Orleans để thay thế LM Trần Công Nghị (khi đó đang làm giám đốc tiên khởi của Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam New Orleans và được học bổng trở lại Roma học cho xong chương trình tiến sĩ thần học). Đức Ông Lương phục vụ trong chức vụ Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ New Orleans từ năm 1976-1983.

Ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ xứ đạo Việt Nam tiên khởi ở New Orleans là giáo xứ Nữ Vương Việt Nam vào năm 1983.

Từ năm 1989, Đức ông Lương cũng là Giám đốc Văn Phòng Mục Việt Việt Nam tại quốc gia Hoa Kỳ.

Vào năm 1996, Ðức Ông Dominic Mai Thanh Lương đã về thăm quê hương Việt Nam lần đầu tiên. Sau này Ðức Ông Mai Thanh Lương đã kể cảm nghiệm chuyến đi cho tờ báo Công Giáo tại Tổng Giáo Phận New Orleans, tờ "Clarion Herald". Ðức Ông đã nhìn thấy sức mạnh của người Công Giáo tại Việt Nam vẫn tiếp tục sống và thực hành đức tin giữa dòng đời dẫu cho có bị áp lực và bị cản trở do chính quyền Việt Nam áp đặt.

Ðức Ông đã nói với giáo dân tại một giáo phận Việt Nam gần biên giới Trung Hoa, nơi mà họ không có linh mục trong vòng 30 năm, nhưng với một đức tin kiên trì vẫn tụ họp đông đảo cả ngàn người trong các dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh: "Tôi rất lấy làm lạc quan bởi vì tôn giáo là một cái gì siêu nhiên mà chính quyền cộng sản không thể đàn áp".

Ðức Ông kể lại: "Giáo Dân tham dự Thánh Lễ và cùng đối đáp trong Thánh Lễ từ đầu chí cuối, chỉ trừ lúc làm Phép Thánh Thể là họ phải giữ thinh lặng. Rượu và bánh tự họ đóng góp lấy. Một hình thái không thể tưởng tượng nỗi".

Hầu như suốt cuộc đời mục vụ, Ðức Ông Mai Thanh Lương đã dành cho người Công Giáo Việt Nam ly hương tại Hoa Kỳ. Nhưng Ðức Ông cũng là cố vấn cho ơn gọi và là thành viên trong hội đồng Linh Mục và là giám đốc tu viện tại Tổng Giáo Phận New Orleans.

Vào năm Thánh 2000, Ðức Ông Mai Thanh Lương được trao giải thưởng của "Giải Thưởng Tổng Giám Mục Silvano Tomasi" cũng là giải thưởng đầu tiên dành cho Thừa Tác Vụ các Chủng Tộc của Ủy Ban Mục Vụ Di Dân và Người Tị Nạn của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Ðức Giám Mục Tod D. Brown tại Giáo Phận Orange đã nói trong một thông tư rằng việc bổ nhiệm Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương công nhận đến sức mạnh tuyệt vời của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Giáo Phận Orange với diện tích 2025 cây số vuông, dân số 2 546 289 người với số giáo dân Công Giáo 1 110 508 tín hừu, 273 Linh Mục, 59 phó tế vĩnh viễn và có 484 tu sĩ. Tại Orange có 136000 người Việt Nam trong số đó có 32500 người là Công Giáo.

Ðức Ông Dominic Mai Thanh Lương đã khẳng định, ngoài Việt Nam không có một nơi nào trên thế giới có đông đảo người Việt Nam hơn tại Orange County.

Nhận được tin bổ nhiệm lên hàng Giám Mục, Ðức Ông Mai Thanh Lương đã nói trong một thông tư "Qua việc bổ nhiệm tôi, một linh mục Việt Nam đầu tiên lên hàng Giám Mục, Ðức Thánh Cha nói riêng và Giáo Hội Hoa Kỳ nói chung đã công nhận đến sự đóng góp rất nhiều của 400 000 người Công Giáo Việt Nam, với hơn 600 linh mục và hơn 500 tu sĩ đã làm phong phú cho Giáo Hội Hoa Kỳ".

Ðức Ông Lương là Ðức Giám Mục phụ tá thứ hai cho Giáo Phận Orange, vị thứ nhất là Giám Mục Kaime Soto được thụ phong Giám Mục vào tháng 5/2000.

Ðức Hồng Y Roger M Mahony cai quản Tổng Giáo Phận Los Angeles là Tổng Giáo Phận lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã chào mừng Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương. Ðức Hồng Y Mahony viết:

"Việc bổ nhiệm này công nhận đến đức tin sâu sắc của người Công Giáo Việt Nam trên khắp đất nước chúng ta, và nhất là đông đảo (người Việt) tập trung tại Giáo Phận Orange. Rất nhiều người Việt Nam đã chịu đau khổ khi còn ở quê nhà bởi vì đức tin Công Giáo của họ và nhiều người buộc phải trốn khỏi quê hương mình vì sự đàn áp tôn giáo".

Ðức Hồng Y Roger M Mahony nói việc tuyển chọn Ðức Ông Mai Thanh Lương làm Giám Mục phó "được đáp ứng như một dấu hiệu đến sự công nhận của Giáo Hội về tầm quan trọng của giáo dân Công Giáo Việt Nam chúng ta trên khắp đất nước, và sẽ tiếp tục linh hứng cho sự cam kết trong đức tin cho toàn thể cộng đồng".