TRĂNG KHUYẾT- Cressent MoonẢnh của Nguyễn Đức Cung

Nửa vành trăng thơm

Đôi vần thơ ngộ

Mây bay gió lộng

Lâng lâng sắc thiền..

(Thơ Hồng Thị Vinh)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền