Nói đến của đầu mùa người ta liên tưởng đến mùa thu hoạch, gặt hái. Các nông gia thánh thiện thường dùng của đầu mùa làm lễ tế tạ ơn. Lời tạ ơn không lệ thuộc vào thành quả vụ mùa. Trúng mùa hay thất thu, nông gia luôn dâng lời tạ ơn, dâng tiến lễ vật đầu mùa. Tạ ơn phát xuất từ lòng chân thành dù thất thu- bội thu đều tạ ơn Chúa.

Bội thu, dấu chỉ một tương lai huy hoàng. Thất thu, dấu chỉ của lao nhọc, khó khăn trước mặt. Thực tế cho biết trong nhiều trường hợp dù đoán biết trước khó khăn, gian khổ, đang ập đến, con người vẫn bất lực, khó xoay chuyển được tình thế. Kitô hữu đoán biết trước tình thế khó khăn để chuẩn bị tinh thần.

Sống tình trạng sẵn sàng vẫn tốt hơn, an tâm hơn. Thái độ sẵn sàng, phó thác mang lại bình an. Nghèo khó mà có bình an vẫn tốt hơn giầu, chức trọng mà sống bất an. Kitô hữu hơn dân ngoại ở điểm có bình an nội tâm. Bình an ngay cả khi phải đối diện với khó nguy. Dù vui buồn, sướng khổ, họ luôn sống tâm tình phó thác, an vui trong Chúa. Của cải vật chất mang lại tiện nghi mà không cứu nguy. Những ai đặt tin tưởng nơi Chúa, khi nguy khốn, kêu cầu Danh Chúa sẽ nhận ơn bình an.

Hiển linh

Ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh là lễ mừng Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, Chúa đến tỏ mình ra cho con người nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên không phải tất cả đều vui mừng đón nhận Ngài. Những ai đón Ngài, nhận ơn bình an. Điều rõ ràng, tâm hồn thiện tâm luôn tìm kiếm thiện tâm; trái lại tà tâm luôn khao khát những gì thuộc về chúng. Thiện tâm thể hiện qua hành động, thúc đẩy bởi lòng thành từ lời nói đến việc làm. Tà tâm nói nghe ngọt ngào, nhưng hành động pha trộn máu và nước mắt. Đó chính là câu nói và hành động trái nghịch đến từ môi miệng Hêrôđê.

Xin quí ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. c.8

Câu nói trên nghe có vẻ thiết tha, chân thành của kẻ quyền thế. Đằng sau câu nói đó ai đoán trước bao mạng con trẻ trong thành chết oan, nước mắt các bà mẹ khóc con không hề dứt, lời oán than loan truyền muôn kiếp. Tất cả xuất phát bởi tà tâm, thúc đẩy bởi tham vọng.

Lễ tạ ơn

Ngày lễ Chúa Hiển Linh là ngày lễ con người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Tạ ơn Chúa xuống thế ở giữa loài người. Nhóm dân ngoại tạ ơn đầu tiên là ba vị vưong gia, đi đường xa, leo núi, vượt đèo, đội sương đêm, đến dâng lễ vật cho Ấu Chúa.

Hoa trái đầu mùa trong mùa Giáng Sinh không phải hoa trái thu góp đầu vụ mùa. Hoa trái đầu mùa gói trọn lễ vật ba vị vương gia Phương Đông dâng tiến Ấu Chúa. Chúng không đơn thuần hoa mầu ruộng đất, thành quả của lao công đôi tay, khối óc. Bên trong những hoa quả đầu mùa trên có kèm theo văn hoá dân tộc, gói ghém tấm lòng chân thành dâng hiến. Đại diện là các vị vương gia đường xa, dặm thẳng tìm thờ lậy Đức Chúa.

Trao tặng tấm lòng

Vàng, nhũ hương và mộc được là sính lễ đầu mùa trong mùa Giáng Sinh.

Chúng là biểu tượng của lòng thành, món quà tâm linh ba vị vương gia dâng tiến thay cho các Kitô hữu.

Sính lễ ba vị vương gia dâng tiến Ấu Chúa, ngày nay chúng ta có thể hiểu là ba nhân đức cốt lõi của cuộc sống Kitô hữu. Đó chính là đức tin, lòng mến và niềm hy vọng, cậy trông vào Thiên Chúa. Tóm lại, sính lễ đầu mùa Kitô hữu dâng tiến Ấu Chúa, không phải là vàng ròng, mà là tấm lòng vàng.

Tấm lòng vàng

Đây chính là tâm tình Kitô hữu đối xử với nhau qua cách sống, giao tế xã hội. Làm thế nào để người ta nhận ra Đức Kitô nơi lời nói, việc làm của các Kitô hữu. Người Kitô hữu luôn sống nhờ Thần Linh Chúa hướng dẫn. Ngôi sao chỉ đường không đến từ trời cao mà đến từ nội tâm, toả ánh sáng như vì sao dẫn lối cuộc đời.

Kitô hữu không đến với Chúa bằng nhũ hương nhả khói của trầm hương đến từ thảo mộc. Nhũ hương ba vị vương gia dâng tiến là hương trầm của lời kinh, tâm tình trìu mến, lòng tôn kính, thần phục, suy tôn. Cuộc sống Kitô hữu liên kết với Chúa qua lời kinh, tâm tình thỏ thẻ, tâm sự mỗi ngày, nói với Chúa biến cố lớn nhỏ trong ngày và lắng đọng tâm tư để cảm nghiệm tình Chúa xót thương.

Mộc dược làm giảm cơn đau thân xác, chữa lành thương tích, tật bệnh. Kitô hữu dâng Chúa mộc dược của lao nhọc, vất vả, đắng cay cuộc đời, tâm tình phó thác khi hoạn nạn xảy đến, bàn tay an ủi, đỡ nâng khi sóng đời làm tan tác lòng người. Mộc dược chữa lành chính là Lời Chúa, lợi ích bí tích Giáo Hội ban tặng và ân sủng Chúa ban.

Ba vị vương gia vượt suối, leo đèo thành tâm tìm Ấu Chúa. Cuộc sống Kitô hữu cũng có nhiều gian khó cần trải qua. Cần phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ. Cần khôn ngoan lắng nghe Lời Chúa để tránh cám dỗ thế trần, do ngon ngọt, dụ dỗ, đến từ tà tâm.

Ba vị vương gia không ỷ vào khôn ngoan học hỏi qua sách vở, tìm tòi, thâm cứu nhưng khiêm nhường dấn thân tìm kiếm. Nhờ khiêm hạ mà ba bị tìm được và nhận ra Ấu Chúa. Họ không mang định kiến trong tâm hồn nhưng rộng mở đón nhận Thần Linh hướng dẫn. Nhờ đó họ tìm biết Ấu Chúa.