Thiên Chúa tạo lập gia đình thánh gia trên trần gian, gồm có Thánh Giuse, Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu. Mục đồng là người đầu tiên, may mắn, nhận ra gia đình thánh, nhờ lời loan báo của các Thiên Thần.

Tai nghe tiếng hát của ca đoàn thiên thần vang rền không gian chào đón Chúa Cứu Thế giáng trần. Vì vất vả mà nhiều Kitô hữu ngày nay không còn giờ cho Chúa. Đời sống khó nghèo, vất vả, ngày đêm phấn đấu với thiên nhiên, không ngăn cản mục đồng nhận ra gia đình thánh. Họ may mắn nhận ra Ấu Chúa không phải vì họ nghèo, hèn, mà chính là do sống chân thành.

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Thiện tâm

Nhờ thiện tâm mà các mục đồng nhận ra lời loan báo, tiếng ca, của các Thiên Thần.

Nhờ thiện tâm mà họ đón nhận kẻ lỡ độ đường lại chính là gia đình thánh. Họ đón nhận với tất cả những gì họ có.

Gia đình thánh

Đây là gia đình thánh vì

Mọi thành phần trong gia đình không sống chiều theo ý riêng, nhưng sống thực hiện ý Chúa. Mỗi ngày ý Chúa một rõ trong cuộc sống. Đức Kitô nói: cha mẹ không biết là con còn phải làm bổn phận của Cha con sao?

Mọi thành viên ước ao sống nên thánh. Chọn con đường lên thánh cho riêng mình. Không ai tự cao, tự mãn, dựa vào tài trí, khôn ngoan cá nhân, mà cậy trông ơn Chúa để dâng lời cảm tạ. Bao lần Chúa Kitô xác nhận điều này trước đám đông. Con cảm tạ Cha vì Cha hằng nghe lời Con.

Gia đình thánh sống chung với những người đón nhận mình. Lạnh cùng chịu, ấm cùng hưởng, đói cùng run, no chung hưởng, thức giấc khi bò lừa rời chuồng gặm cỏ, trở lại lều tranh khi xế chiều, nắng nhạt.

Gia đình thánh sống nơi trần gian như mẫu mực nên thánh. Trở nên thánh thiện hơn trong cuộc sống hàng ngày. Rồi theo đúng kì hạn Thiên Chúa đưa gia đình thánh gia về trời, từng thành viên một. Bắt đầu là thánh Giuse, sau đó là Đức Kitô và cuối cùng là thánh mẫu Maria.

Gia đình Kitô hữu cũng được mô phỏng theo cách nên thánh từ Thánh Gia Thất. Sống trong ơn nghĩa Chúa trước khi trở về diện kiến Thiên Chúa. Nay an táng cha; mai vĩnh biệt mẹ; lần lượt đến các người thân yêu và cuối cùng chính mình cũng ra đi trở về cùng Thiên Chúa. Ngày đoàn tụ của các Kitô hữu mỗi ngày một rõ, một gần kề.

Có hai gương giáo dục nơi gia đình thánh. Một là vâng phục cha mẹ trần gian. Hai là vâng ý Cha trên trời. Gia đình và đền thờ là học đường giáo dục tốt. Cả hai đều cần thiết, hỗ trợ nhau giúp con người sống thánh thiện. Khuynh hướng ngày nay coi trọng giáo dục gia đình xã hội hơn đền thờ. Coi trọng bằng cấp hơn các nhân đức vì thế xã hội càng gặp nhiều khó khăn, nhiều tâm hồn chai đá, đối xử với nhau trọng lí trí, nhẹ tình người. Điều này xảy ra vì cách giáo dục lệch lạc, thiếu cân bằng giữa giáo dục đền thờ và giáo dục gia đình, xã hội.

Mừng kính lễ Thánh Gia Thất chúng ta xin Chúa ban thêm niềm tin, ân sủng giúp chúng ta trung thành với ơn gọi nên thánh, trở nên tốt hơn và làm chứng nhân trung thành trong nước Chúa.