Thánh Gioan Tiền Hô rao giảng, kêu gọi mọi người thống hối. Sống công chính để đón Chúa Cứu Thế, nhận ơn cứu độ.

Ba điều cần thực hành trong cuộc sống để biểu tỏ lòng thống hối, ăn năn.

Sống bác ái.

Sống khiêm nhường.

Và giầu lòng xót thương.

Thành tâm

Đủ mọi thành phần trong đám đông đến nghe ngài giảng dậy, chân thành hỏi ngài làm thế nào để thống hối tận tâm.

Với người có của ăn, của để

Ai có hai áo, chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.c.11

Với người quyền thế

Đừng đòi hỏi quá mức ấn định. c. 13

Với sức mạnh trong tay

Chớ hà hiếp, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương. c.14

Câu trả lời của Gioan hướng dẫn nhiều tâm hồn tìm lại lẽ công chính. Sống công chính là bước trên đường dẫn đến Đấng Công Chính là Thiên Chúa. Điểm khởi hành của đường công chính là nhận phép rửa của Gioan, xin ơn tha tội. Đích cuối đường công chính được Thiên Chúa giầu lòng thương xót thưởng công, rửa trong Thánh Thần và thanh luyện trong lửa. Đây chính là phép rửa Đức Kitô lãnh nhận với lời ca tụng

Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con Lk 3,22

Hai loại lửa

Không phải lửa nào cũng giống nhau. Gioan phân biệt hai loại lửa. Lửa làm cho ta nên thánh và lửa kia là án phạt khôn nguôi.

Lửa tốt thanh tẩy ta nên tinh ròng, trong sáng. Loại lửa giúp con người nên thánh thiện, thêm lòng sốt mến, tăng thêm nhiệt huyết và thành tâm phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân. Đây chính là Thánh Thần Thiên Chúa ban tràn đầy cho những tâm hồn khiêm nhường thống hối. Nhờ nhận lửa này mà ta trở thành môn đệ trung kiên, hiến thân phục vụ nước trời. Gioan kêu gọi kẻ chọn đường lối công chính hãy sống vui luôn trong Chúa vì

Thiên Chúa đang đến với anh em

Thiên Chúa ngự giữa anh em.

Niềm đợi trông, khát vọng của anh em sắp được toại nguyện.

Với kẻ từ chối thống hối sẽ chịu lửa xấu thiêu đốt. Lửa xấu đã không tinh luyện, thanh luyện; trái lại tàn phá, tiêu huỷ. Lửa xấu trở nên án phạt thiêu đốt, gây đau khổ, tang thương. Lửa không bao giờ tắt nên đau khổ khôn cùng, không mong chi ngày mai tươi sáng. Còn gì đau khổ hơn là không có ngày mai tươi sáng. Còn gì chán nản hơn là sống trong tuyệt vọng. Còn gì tang thương hơn là sống không có tình thương. Cũng là một kiếp sống. Một kiếp sống đoạ đầy.

Đồng bóng

Gà ghen nhau tiếng gáy. Trâu cột ghét trâu ăn. Khối người cạnh tranh, ganh nhau, ăn thua đủ gây nên bởi tràng pháo tay, lời tâng bốc hão huyền, hứa hẹn bánh vẽ. Gioan kêu gọi tránh xa bèo bọt trôi sông. Một cơn sóng đánh tan, chìm trong nước.

Tỉnh thức

Gioan kêu gọi con người tỉnh táo, tỉnh thức. Chớ ngủ mê trước các lợi danh trần thế. Tránh các cám dỗ về quyền thế và của cải. Bởi chúng là căn nguyên mọi thứ tội. Đầu mối ngăn cản ta đến với Chúa, hủy hoại đời sống và gây chia rẽ, bè phái, bất công trong cộng đoàn. Gioan kêu gọi con người nên tránh chúng. Ông dứt khoát chối bỏ chúng. Đám đông đến nghe giảng, lầm lẫn, đồn thổi, kháo miệng cho ông là đấng đầy quyền năng. Gioan vì thế phải lên tiếng thanh minh.

Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.c.16

Gioan xác định rõ vị thế, chỗ đứng của mình. Ông không bị mê hoặc bởi các lời đồn thổi, tâng bốc của tập thể. Sức mạnh quần chúng không mê hoặc, dẫn ông đi sai đường. Gioan cho biết tập thể đã sai khi ngộ nhận ông là Đức Kitô. Hãy khôn ngoan tránh chọn đời thiêu thân. Bay vào ánh lửa bị thiêu hủy vì ham ánh sáng bập bùng.