Kitô hữu được mời gọi trở thành dân riêng, dân chuyên lo tế tự, hoàng tộc của Đức Kitô. Chính Đức Kitô mời gọi và nâng địa vị chúng ta nên hàng con cái Chúa. Trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, linh mục vừa xức dầu- cho em bé hay người dự tòng- vừa đọc lời nguyện sau

Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã tái sinh con bởi nước và Thánh Thần, và đã giải thoát con khỏi tội lỗi. Chính Ngài xức dầu cứu rỗi cho con để sau khi nhập đoàn với dân Ngài, con luôn mãi là chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và làm vương đế cho đến cõi sống muôn đời.

Ba nhiệm vụ thánh

Lời nguyện xức dầu Thiên Chúa trao ban cho Kitô hữu ba nhiệm vụ thánh.

Thứ nhất là chức Tư Tế

Thứ hai là chức Tiên Tri

Thứ ba là chức Vương Đế

Cả ba chức vị này được trao cho trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Cuộc sống chứng nhân Kitô hữu cần chu toàn cả ba chức vụ suốt cuộc lữ hành trần thế.

Chức vụ luôn đi chung với nhiệm vụ. Có chức vụ, không nhiệm vụ là trường hợp dành riêng cho kẻ mua quan, bán tước. Thực hành chức vụ tư tế chính là thực hành đời sống cầu nguyện, không phải một lần mà nhiều lần, mọi ngày trong đời. Cầu nguyện riêng, cá nhân, cộng thêm trách nhiệm cầu nguyện chung. Cầu nguyện với và cho Giáo Hội Chúa và toàn thể nhân loại. Cầu nguyện bao gồm cả việc thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa thủ thỉ trong tâm hồn.

Chức vụ tiên tri là lắng nghe và rao giảng Lời Chúa. Thực hành nhiệm vụ tiên tri là sống đời gương mẫu thánh thiện, không phải riêng cho cá nhân mà sống cho tha nhân. Tiên tri tiên đoán về tai ương, đại nạn xảy đến nơi nào tự nguyện sống theo xác thịt, chống lại Thần Khí. Tuy nhiên biết lắng nghe, thống hối ăn năn, tránh dữ, làm lành, họa chuyển thành phước và hưởng ơn cứu độ. Trái lại đưa ra lời khuyên sai trái, gây chia rẽ, bất công là phản lại ơn gọi làm tiên tri khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Lời nguyện trên tai và môi miệng ứng sinh lãnh nhận bí tích rửa tội, linh mục cầu:

Xin Chúa thánh hoá tai con để con sớm nghe Lời Chúa và thánh hoá môi miệng con để con sớm rao giảng Lời của Đức Kitô Chúa chúng ta.

Chức vụ vương đế thể hiện qua dấu chỉ chiếc áo trắng trao ban trong ngày thanh tẩy. Linh mục đọc lời nguyện trên chiếc áo

….. Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô, chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.

Chiếc áo trắng tinh tuyền, hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh, chiến thắng sự chết, tử thần. Chiến thắng Đức Kitô đạt được xác định vương quyền Thiên Chúa không phải chỉ trên tạo vật và trên cả sự chết. Thần chết không còn tác oai, tác quái nhưng bị tiêu diệt vĩnh viễn. Kitô hữu nhận chiếc áo trắng, tước vị vương đế Chúa ban. Nhiệm vụ vương đế chính là bảo vệ chiếc áo trắng tinh tuyền. Bảo vệ chiếc áo nhờ tinh thần quyết tâm theo đuổi đời sống thánh thiện, bác ái, yêu thương. Không ham muốn sống theo ý riêng mà quyết tâm sống theo ý Chúa. Thực thi ý Chúa trong mọi tình huống, triệt tiêu ý riêng, xa lánh dục vọng, tránh tứ đổ tường. Điều này thực hiện được nhờ vào ân sủng, sức mạnh Chúa ban, nhờ vào trợ lực của thân nhân chỉ bảo và nhờ học hỏi, bắt chước gương lành các thánh để lại giúp ta làm tròn nhiệm vụ vương đế.

Xét thế cả ba nhiệm vụ: tư tế, tiên tri và vương đế đều là những trách nhiệm vừa liên quan đến hạnh phúc cá nhân vừa liên quan đến phúc lợi của cộng đồng nhân loại.

Nước Chúa

Lời nguyện tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua nói rõ về nước Thiên Chúa.

Cha đã xức dầu hoan lạc tấn phong Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm Vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hoà giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là Đấng uy linh cao cả, một vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lí và bình an.

Vương quốc Chúa đầy tràn sự thật, sự sống, ân sủng, thánh thiện, tình thương, công lí và bình an. Chính những ân sủng này giúp cho công dân nước trời luôn no thoả, an bình, không còn thèm khát, ước ao vì đang sống cuộc sống đầy tràn tình thương.

Ý Chúa Cha

Đức Kitô đến để làm theo ý Chúa Cha. Ý Chúa Cha thể hiện qua ba nhiệm vụ thánh: Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế. Trước khi về trời Đức Kitô trao lại ba nhiệm vụ trên vào trong tay các tông đồ và các kẻ tin theo Ngài. Kitô hữu không sống làm việc riêng cho mình mà sống theo thánh ý Chúa. Thánh Phaolô trong thư gởi Roma 14,7 xác tín

Chúng ta sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.

Kitô hữu được mời gọi làm cùng một công việc mà chính Đức Kitô, thời tại thế, đã làm. Có nghĩa là chúng ta được mời gọi tham dự vào đời sống của chính Chúa, sinh hoạt của chính Chúa để trở nên giống Chúa hơn. Mừng lễ Kitô Vua chính là mừng ngày Chúa tin tưởng, trao ban công việc của Con Chúa vào tay người Kitô hữu để chúng ta chia sẻ đời sống của Chúa ngay tại trần gian.