VĨNH LONG - Ngày 10-09-2009, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long (MTTQVL) đã mời Nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc, bề trên Tỉnh dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho đến làm việc tại Văn phòng Ủy ban.

Tại buổi làm việc này, ông phó chủ tịch MTTQ, lấy danh nghĩa thay mặt Ban thường trực MTTQ tỉnh, nhưng thực chất là làm cái công việc của UBND tỉnh giao phó.

Ông phó chủ tịch, khi truyền đạt những nội dung do UBND ra lệnh, đã cho biết “Phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh sẽ khởi công xây dựng Quảng trường Thành phố và Công viên cây xanh theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 v/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của tỉnh Vĩnh Long” (Trích Thông báo số 06/TB-MTTQ-BTT ngày 10-09-2009 của UBMTTQ).

Như vậy, theo điều ông phó chủ tịch được nêu trên đây, phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh vốn nằm trong “quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 v/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của tỉnh Vĩnh Long” .

Chúng tôi đã vào các địa chỉ trên internet của chính phủ VN liên quan đến các văn bản pháp luật (vpb.gov.vn) và tỉnh Vĩnh Long, để tìm hiểu về nghị quyết được ông PCT MTTQ nhắc đến: Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 v/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của tỉnh Vĩnh Long, cũng như về sự khẳng định của ông PCT cũng là của UBND tỉnh Vĩnh Long về phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh: “vốn nằm trong “quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP” .

Chúng tôi đã tìm được tại địa chỉ http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=361 Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP:

Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án


Đồng thời tại địa chỉ http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=358 Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP:

Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Tỉnh Vĩnh Long

Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2010 của kế hoạch 5 năm giai đoạn (2006 – 2010)

Như vậy, nội dung liên quan đến tài sản của Dòng Thánh Phaolô không hề có trong Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 v/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của tỉnh Vĩnh Long, như Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Long, đại diện chính quyền, nói với Bề trên và các nữ tu Dòng Thánh Phaolô và linh mục Dương Văn Thạnh, cha sở Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long, trong cuộc gặp ngày 10-09-2009.

Những thông tin chính thức, từ chính quyền trung ương đến địa phương tỉnh Vĩnh Long, về quy hoạch sử dụng đất ở tỉnh Vĩnh Long cho thấy: (1) Đất đai ở Vĩnh Long cũng như trên toàn cõi Việt Nam, theo pháp luật hiện hành, thuộc sở hữu nhà nước, vì thế nhà nước toàn quyền sử dụng quỹ đất. (2) Trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long, có dự kiến (theo bảng trích dẫn trên) thu hồi 1ha của tôn giáo. (3) Qua hai bảng trích trên, không thấy kế hoạch cụ thể của việc thu hồi đất của cá nhân, tập thể, tổ chức…, kể cả phần đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh của Dòng Thánh Phaolô.

Từ đó dư luận đặt vấn đề liên quan đến phát biểu của phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Long, cũng là quan điểm của giới lãnh đạo tỉnh: “Phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh sẽ khởi công xây dựng Quảng trường Thành phố và Công viên cây xanh theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP ngày 17/11/2006 v/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của tỉnh Vĩnh Long” :

(1) Chính quyền trung ương (thủ tướng, bộ trưởng bộ Xây dựng, bộ trưởng bộ Tài nguyên – Môi trường) có được tỉnh Vĩnh Long báo cáo về việc quy hoạch đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh thành Quảng trường thành phố và Công viên?

(2) Về việc chính quyền tỉnh Vĩnh Long, theo lời ông PCT MTTQ, quy hoạch đất số 3 Tô Thị Huỳnh là Quảng trường & Công viên: tại sao trước đó lại công bố (qua báo chí Vĩnh Long) cho Công ty Du lịch Sài Gòn xây dựng khách sạn? Phải chăng đây chỉ là sự tùy tiện, thiếu kế hoạch hay chính là kết quả của sự đổ bể một “kế hoạch” làm ăn mang tính “mafia” giữa chính quyền Vĩnh Long và nhà tư bản đầu tư Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn?

(3) Tại sao phần đất số 3 Tô Thị Huỳnh còn đang trong quá trình khiếu nại (tức còn đang tranh chấp về quyền sử dụng), chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã đơn phương và tự ý quy hoạch, không hề có bàn bạc với phía khiếu nại (Dòng Thánh Phaolô) và kể cả với Bộ chủ quản là Bộ Tài nguyên & Môi trường và bộ Xây dựng (nếu có, tại sao không trưng dẫn cho các nữ tu)? Do đó, đọc Quyết định số 88 của bộ Xây dựng, (cũng nên đọc bản tin của tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ:

http://www.skhdt.vinhlong.gov.vn/web/View.aspx?CID=1001&ID=15600 ,

mọi người đều thấy rõ không hề có sự trình báo của Chính quyền Vĩnh Long đối với Bộ Xây dưng về quy hoạch này. Như vậy, rõ ràng Bộ Xây dựng vừa không quản lý được tỉnh, vừa về hùa với tỉnh để để áp đặt một quyết định vô lý như cái Quyết định số 88 kia (về QĐ88, tôi đã từng chứng minh tính phi pháp của nó).

(4) Từ đó cho thấy rõ ràng có sự bất nhất trong việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh:

• Khi chiếm đất của các nữ tu thì nói đây là đất được sử dụng để đào tạo lực lượng chống phá cách mạng (QĐ 1958 của tỉnh Vĩnh Long).
• Khi cần hợp thức hóa việc “cướp đất” thì nói đã trình Chính phủ dự kiến quy hoạch.
• Khi cần che đậy hành vi vụ lợi (xây khách sạn), thì bảo đã có quyền sử dụng đất từ QĐ 1958 (mà thực chất là một quyết định dối trá, vu khống, ngậm máu phun người).
• Khi không còn che đậy được mọi mưu đồ, chính quyền Vĩnh Long đã chuyển qua lừa bịp nhân dân Vĩnh Long, bằng cách nói sẽ mở Quảng trường & Công viên để “làm đẹp quê hương Vĩnh Long”. Trong khi đó nhân dân Vĩnh Long cần được chính quyền sống đẹp bằng Sự thật & Đạo lý, chứ không phải bằng quảng trường và công viên!

Tóm lại, qua những phân tích trên, càng thấy rõ cách chính quyền Vĩnh Long đối phó với nhân dân (cụ thể là các công dân nữ tu) là cách hành xử của kẻ cướp đầy mưu mô xảo quyệt vậy!