HỒNG KÔNG - Thứ ba, ngày 28/8/2018 -- Hàng năm dòng Thánh Phaolô ở Hồng Kông thường định kỳ 2 lần cử hành lễ tuyên khấn cho các nữ tu ở đây. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên với kỷ lục nhiều nhất và chỉ riêng các sơ người Việt, như là một ơn thiêng trong Năm Thánh mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hình ảnh 12 Sơ rước nến sáng tựa như 12 Thánh tông đồ: 8 sơ vĩnh khấn và 4 sơ tiên khấn.

Xem hình ảnh

Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm, sốt sắng và cảm động. ĐGM Michael Yeung Ming Chueng chủ tế, đông đảo quý cha đồng tế, trong đó có rất nhiều linh mục người Việt từ các dòng đang phục vụ tại Hồng Kông. Đặc biệt có 6 linh mục cùng các thân nhân phụ mẫu của quý sơ từ Việt Nam đã tới Hồng Kông để tham dự Thánh lễ trọng thể này. Ngoài ra giáo dân Hồng Kông và CĐCGVN cũng góp mặt đông đủ.

8 Sơ vĩnh khấn gồm:

 • Sr Têrêsa Clara Nguyễn Thị Loan
 • Sr Anna Cecilia Trương Thị Linh
 • Sr Therese Faustina Nguyễn Thị Minh Thoa
 • Sr Anne Maria Bùi Thị Phương Trinh
 • Sr Marie Elisabeth Nguyễn Thị Sương Mai
 • Sr Marie Augustine Đỗ Thị Bích Huệ
 • Sr Anne Pauline Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Sr Marie Assumption Phan Thị Minh Thơ


4 Sơ tiên khấn gồm:

 • Sr Têrêsa Angela Trần Thị Kim Tuyết
 • Sr Mary Thomas Trương Thị Lụa
 • Sr Annie Nguyễn Thị Dịu
 • Sr Rose Mary Đặng Thị Mai Hằng.


Họ đang tu trì và sống tận hiến thông qua việc học tập, truyền giáo, hay phục vụ và làm việc tại bệnh viện, trường học các cấp của dòng St Paul-Hồng Kông.

Cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Hồng Kông, những đóa hồng tươi thắm vẫn hàng ngày đang tỏa ngát hương trong khu vườn của Chúa. Xin chúc mừng quý sơ và gia đình.