Tôi có cơ hội coi qua cuốn DVD phỏng vấn nhiều bạn trẻ trên thế giới vì cảm nghĩ của họ liên quan đến tương lai của Giáo Hội. Hầu như tất cả các bạn trẻ và một số khá đông linh mục cùng chung một lập luận cho là:

Giới trẻ là tương lai của Giáo Hội. (đất nước)

Giới trẻ là rường cột của Giáo Hội. (quốc gia)

Giới trẻ là sức sống của Giáo Hội. (dân tộc)

Giới trẻ là sức mạnh của Giáo Hội. (nhân dân)

Có một thời người ta cổ võ phong trào đạo vào đời. Câu trả lời của giới trẻ hôm nay là thành quả của cổ võ, kêu gọi trên. Thành quả này dường như đi trái với mục đích ban đầu của lời cổ võ đạo vào đời. Xem qua các câu trả lời trên dường như là phong trào đạo vào đời có thành quả là đời vào đạo mà không phải là đạo vào đời. Mục đích của phong trào là mang đạo vời đời với hy vọng sức mạnh và sức quyến rũ của đạo thay đổi đời sống theo tinh thần Phúc Âm. Đạo vào đời. Đạo không đổi đời còn nhận kết quả đời đổi đạo.

Nếu đời đổi đạo thì kêu gọi đạo vào đời là một sai lầm lớn cần chấn chỉnh cho đúng. Phong trào kêu gọi đạo vào đời gây được tiếng vang, đi vào cuộc sống của giới trẻ và nhiều bạn trẻ đã trả lời như trên.

Thực ra câu nói của các bạn trẻ trên là những câu nói của các chính trị gia. Giới trẻ là tương lai của đất nước, quốc gia, dân tộc, nhân dân. Chỉ cần thay hai chữ cuối của câu nói để mang lại ý nghĩa cho tôn giáo. Nếu nhận xét này là đúng thì quả thực đời đổi đạo hơn là đạo đổi đời.

Điều không thể chối cãi là Chúa lập Giáo Hội Ngài không kêu gọi người trẻ làm rường cột Giáo Hội. Chúa không coi tương lai, sức sống, sức mạnh và tương lai của Giáo Hội là do người trẻ quyết định và cổ võ. Chúa lập Giáo Hội trên các tông đồ mà các ông không phải là người trẻ. Thành phần trung niên nếu không muốn nói có cả già nua. Cách đây hai ngàn năm tuổi thọ trung bình dưới sáu mươi. Các tông đồ đều trạc bốn mươi, năm mươi như thế đối với xã hội thời đó họ là thành phần già cả. Chúa lập Giáo Hội trên các người cao niên. Mục đích chính không phải cậy nhờ vào sức mạnh trẻ trung của con người mà cậy nhờ vào sức mạnh trẻ trung của Thánh Thần.

Chúa cho biết sức mạnh Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội, là sức mạnh của Giáo Hội, là rường cột của Giáo Hội. Rường cột, sức sống, sức mạnh, tương lai của Giáo Hội Chúa đặt căn bản trên thần linh, không phải trên khả năng con người, mà là do Thần Khí Chúa ban để Thần Khí hướng dẫn, coi sóc, bảo vệ và mặc khải thêm về những điều Chúa truyền dậy.

Có thể lí luận Giáo Hội không có giới trẻ làm sao có giới già. Lí luận thật đúng và chính xác. Không có trẻ sao có già? Trẻ trong Giáo Hội là trẻ về tuổi tác hay non trẻ về đức tin. Đức Kitô kêu gọi hãy nên trẻ nhỏ để được vào nước trời vì nước trời dành cho những tâm hồn giống như chúng. Như thế trẻ trung trong Giáo Hội không đo lường vào tuổi tác, thời gian sống tại thế mà đo bằng niềm tin. Tuổi của niềm tin không đo bằng tháng năm mà đo bằng tin nhiều ít, nông sâu. Trong Giáo Hội có nhiều người cao niên nhưng Giáo Hội Chúa không bao giờ già vì luôn có những tâm hồn tìm học biết đạo. Phong trào dậy giáo lí tân tòng nơi nào cũng có. Hàng năm luôn có những nghi lễ gia nhập Giáo Hội khắp nơi, khắp chốn. Chính những nhân chứng đức tin này làm trẻ trung Giáo Hội Chúa. Họ nắm giữ một phần tương lai của Giáo Hội.

Giới trẻ là tương lai, rường cột, sức mạnh, sức sống của Giáo Hội. Thiết nghĩ câu này cần đổi ngược lại là Giáo Hội là tương lai, rường cột, sức mạnh và là sức sống thật của nhân loại, không riêng gì cho giới trẻ mà cho toàn thể nhân loại. Ai cũng đi tìm bình an và hạnh phúc thực sự nhưng thay vì tìm nơi tôn giáo, nơi Đức Kitô người ta đi tìm nơi xã hội, mong xã hội ban phát cho những giây phút thoải mái, công việc nhàn hạ. Xã hội làm được công việc đó trong giới hạn của nó. Hạnh phúc thực, bình an thực, niềm vui thực, trường cửu chỉ tìm thấy nơi Chúa Kitô vì Ngài là suối nguồn tình yêu và ai sống trong tình yêu người đó có hạnh phúc. Đức Kitô nói rõ khi Ngài kêu gọi

Hỡi những ai vất vả, gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ thêm sức, bổ dưỡng cho các ngươi vì ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng. Mat 11,29

Chỉ trong Chúa mới có trẻ trung, tương lai, sức mạnh, sự sống và bình an thực sự.