Những người sống ở Maryland đều biết rõ lịch sử Công Giáo của tiểu bang này. Được thành lập năm 1600 để làm nơi nương náu cho những người Công Giáo Anh tại Thế Giới Mới, Maryland đã trở thành thủ phủ của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Sự hiện diện Công Giáo vẫn còn mạnh mẽ tới ngày hôm nay, với Tổng Giáo Phận Baltimore đếm được nửa triệu giáo dân, làm cho Công Giáo là tôn giáo lớn nhất của tiểu bang.

Thế mà Maryland lại đứng bậc nhất về phá thai. “Thật là một vấn đề nhức nhối” ĐTGM Edwin F. O'Brien đã than thở trên tờ báo Catholic Review.

... cho dù trên thực tế, tiểu bang chỉ đứng thứ tư về tỷ lệ phá thai tính trên đầu người (đứng sau District of Columbia, New York và New Jersey), nhưng chúng ta có nhức nhối không khi sự sống bị huỷ diệt với một qui mô lớn như vậy? Và một điểm đáng buồn là Maryland đang di chuyển dần về phía trên danh sách trong khi ba vùng hành chính gọi là The Free State có tỷ lệ cao nhất đã giảm phá thai kể từ năm 2000; tỷ lệ phá thai tại Maryland tăng 8% so với cùng thời gian.

Tại sao ở nơi mà nhiều người Công Giáo là thành viên của đảng chính trị chủ đạo - một đảng chính trị có truyền thống tôn trọng các quyền của người nghèo, người nhập cư và người sống bên lề xả hội – lại nhất quán và liên tục phò phá thai, chính trị lại thiếu lương tâm và sự sống trong bụng mẹ lại bị coi là vật phế thải?

Toa thuốc của ĐTGM O'Brien's đưa ra là Cầu Nguyện. Ngài kêu gọi tín hữu tham gia chiến dịch 40 ngày cho sự sống (40 Days for Life), bắt đầu ngày 23 tháng 9.

"Xin hãy tham gia. Hãy đọc kinh Mân Côi hoặc lần chuỗi Lòng Thương Xót Chuá. Hãy tham dự thánh lễ thường xuyên hơn. Hãy cầu nguyện trước Thánh Thể.. Cũng giống như những thúng có bánh và cá, những nỗ lực của chúng ta nhằm thay đổi trái tim và cứu thai nhi sẽ có sức mạnh gấp bội nhờ lời cầu nguyện."

ĐTGM O'Brien yêu cầu những người muốn hưá một giờ cầu nguyện liên lạc với điều phối viên Respect Life cuả giáo xứ hoặc e-mail life@archbalt.org để có thêm thông tin về chiến dịch 40 ngày cho sự sống.

Văn phòng Respect Life cuả tổng giáo phận sẽ phân phát cẩm nang “Food for the Journey,” trong dịp phát động chiến dịch “a Day of Reflection”, ngày 24 tháng chín, tại Shrine of St Anthony tại thành phố Ellicott. Xin liên lạc với hộp thư chung life@archbalt.org để có thêm chi tiết.