CÁO PHÓ


Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh
Tòa Tổng Giám mục Hà nội đau buồn báo tin

Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng
nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà nội
đã qua đời lúc 02g sáng ngày 07-09-2009 tại bệnh viện Việt Đức
Hưởng thọ 92 tuổi.

Hình ảnh làm phép xác và cầu nguyện cho Đức cố GM Phaolô

Thánh lễ Đưa Chân sẽ được cử hành vào lúc 09g sáng ngày 07-09-2009 tại
Nhà thờ Chính tòa Hà nội.
Thánh lễ Phát Tang sẽ được cử hành vào lúc 15g chiều ngày 07-09-2009
tại Nhà thờ Thành phố Nam định.
Các nhà thờ trong Giáo phận đồng lọat đổ chuông sầu lúc 15g chiều ngày
07-09-2009.
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 15g chiều ngày 09-09-2009 tại Nhà
thờ Thành phố Nam định.

Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Phaolô sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Kính báo


TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAO LÔ LÊ ĐẮC TRỌNG
Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1918, tại Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội
Nhập Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên: 1932
Nhập Tràng Tập Hà Nội: 1937
Học Đại chủng viện Xuân Bích, Liễu Giai: 1940
Thụ phong linh mục: 15-06-1948
Quản nhiệm xứ Nam Định: 1949
Hiệu trưởng Trường Lê Bảo Tịnh: 1950
Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội: 1952
Chính xứ Nam Định: 1953
Linh mục Tổng đại diện TGP Hà Nội: 1968
Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: 1991
PGĐ Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: 1992
Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội: 15-08-1994
Nghỉ hưu: 2003
Qua đời: 07- 09- 2009