Đức Kitô năm lần, bảy lượt, kiên nhẫn giải thích mong đám đông hiểu Ngài là Bánh Hằng Sống. Cần đức tin để nhận biết tín điều Bánh hằng sống. Thiếu yếu tố quan trọng này không thể nhận biết Bánh hằng sống. Ngày nay gọi là Thánh thể. Không thể đến với Thánh thể mà không qua Đức Kitô. Ngoài Ngài ra không còn cách nào khác để đến với Thánh Thể. Vì thế Ngài xác tín một cách công khai trước đám đông. Chính tôi chứ không phải ai khác.

Chính tôi là bánh trường sinh c. 35

Tôi là bánh từ trời xuống c.41

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống c.51


Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ. Vĩ đại phi thường vì Chúa hiện diện thật trong tấm bánh nhỏ. Mục đích để được gần, cùng đồng hành, chia sẻ đời sống người Chúa yêu. Thánh Thể ban sự sống, nuôi dưỡng, liên kết và gắn bó ta với Chúa. Thánh Thể biến chúng ta mang cùng dòng họ Kitô. Kitô hữu.

Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời c.54

Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy c.57


Khác biệt

Đám đông mong thoả mãn đói khát thân xác, coi nhẹ đói khát tâm linh. Trái lại Đức Kitô coi trọng cả hai: thân xác và tâm linh. Có khác biệt giữa hai cách nhìn và giải quyết vấn đề đói khát. Cách của con người và cách của Thiên Chúa. Đám đông giải quyết tạm thời, trước mắt. Thiên Chúa giải quyết tận gốc rễ. Điều này cho thấy con người nhỏ bé, trí óc hạn hẹp. Con người tạm thời giải quyết vấn đề đói. Chúa là Đấng duy nhất cung cấp thực phẩm đem lại phúc trường sinh. Người khôn nhận với tâm tình tạ ơn.

Cách của Thiên Chúa

Tâm hồn được no thoả, thân xác sẽ hết đói. Tâm hồn no thoả vì được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tình yêu thực thể hiện qua việc sống đức ái. Nhờ thực thi bác ái mà mọi người được nuôi dưỡng. Trái lại, thân xác no thoả; tâm linh tiếp tục đói. Vì thế Đức Kitô kêu gọi

Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh c. 26-27

Đói khát là một thực tế diễn ra hàng ngày, ngày này sang ngày khác. Ngày nay ăn bánh mau hư nát, ngày hôm sau lại đói. Ra công tìm kiếm lương thực mau hư nát giải quyết vấn đề trong giai đoạn, từng bữa một. Ra công tìm kiếm bánh trường sinh cùng lúc giải quyết hai vấn đề trọng đại. Sự sống cho thân xác và sự sống trường sinh cho tâm hồn.

Nguyên cớ gây đói khát

Ích kỉ và dục vọng là nguyên nhân chính gây nên đói khát thân xác. Kẻ giầu có dư thừa; kẻ nghèo hèn thiếu thốn. Nghèo hèn đến độ giảm nhân phẩm. Trái đất thừa lương thực nuôi toàn thể nhân loại. Tuy nhiên trái đất không đủ lương thực cho cá nhân đầu cơ, tích trữ, cất dấu. Cất của nên cần canh của, canh giữ nên cần súng đạn, võ khí. Tiền tiêu vào chạy đua võ khí nhiều hơn tiền cho canh tác nông nghiệp và giáo dục.

Trái đất không được dựng nên để thoả mãn lòng tham, thoả tính ích kỉ. Trái đất được dựng nên giúp con người sống chung, tỏ tình thương. Đức Kitô kêu gọi yêu thương tha nhân như chính mình. Giới luật này giải quyết tận gốc rễ mọi đói khát.

Một tâm linh no thoả biết lo phúc lợi tha nhân. Khi con người biết cảm thông, nghĩ đến hạnh phúc của anh chị em khác. Vấn đề tích trữ của cải trần gian là thứ yếu. Vì thế không còn lòng tham tích trữ.

Tìm kiếm dục vọng vì đói khát tình yêu. No thoả tình Chúa yêu ta, đời sống an bình, không còn đói khát. Không còn chi để sợ. Cạnh tranh, đầu cơ, tích trữ tự tan biến. Lương thực trường tồn có sức mạnh hàn gắn mọi đau thương, xoa dịu mọi khắc khoải trong cuộc sống.

Tranh cãi

Đám đông không nhận được điều họ khát khao nên bày tỏ thái độ chê bai, chỉ trích. Họ tranh cãi với nhau về xuất xứ của Đức Kitô, về gia đình, nguồn gốc và chê cả ngôn ngữ Ngài dùng. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi trong họ tranh chấp nhau. Tranh cãi với nhau trở thành đề tài chính. Bánh hằng sống thành phụ thuộc.

Tranh cãi là tự đóng khung vào luồng tư tưởng đang tranh cãi. Tranh cãi thường dựa vào hiểu biết, lí luận khôn ngoan trần thế, mà hiểu biết trần thế thì luôn hạn hẹp và nông cạn. Vì lo tranh cãi nên lắng nghe ít hơn là để tâm tìm kẽ hở, sơ ý tiếp tục tranh cãi. Tranh cãi không phải là cách tìm hiểu, học hỏi về đức tin. Càng tranh cãi càng lạc đề.

Ánh sáng đức tin

Lo tranh cãi đám đông không nhận biết Thần Khí hoạt động nơi Đức Kitô. Họ nhìn Ngài với con mắt trần thế. Vì thiếu ánh sáng đức tin soi lối, chỉ đường, họ không nhận ra Thần Khí nơi Ngài.

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Nhóm mười hai đứng ngoài vòng tranh cãi, chính nhóm này nhận ra Đức Kitô khi Phêrô đại diện nhóm lên tiếng

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa c.69

Câu nói của Phêrô đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chúng con tin gì? Thưa tin chỉ MÌNH THẦY có lời đem lại sự sống. Vì tin vào điều đó mà chúng con nhận biết Thầy là ai? Là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng thánh Phêrô tuyên xưng. Thầy là Đức Kitô.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html