Rôma - Tổ chức hoà bình Đức Kitô kêu gọi chấm dứt tấn công Iraq, cho rằng cuộc chiến là “bất hợp pháp và vô nhân đạo”. Trong một cuộc họp vào hai ngày 30, 31-03-2003, Tổ chức hoà bình Đức Kitô quốc tế lưu ý đến hoạt động của các tổ chức thành viên khác nhau về vấn đề phản chiến và tiếp tục lựa chọn con đường hoà bình.

Một bản tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của các ủy viên Ban chấp hành nói rằng: “Ban chấp hành Tổ chức hoà bình Đức Kitô quốc tế cổ vũ và tán thành mọi nổ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến bất hợp pháp và vô nhân đạo này và lo lắng sâu sắc đến việc nảy sinh cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần phải cung cấp viện trợ tức thì để đảm bảo cho các nạn nhân chiến tranh có được những phương tiện đáp ứng cho nhu cầu căn bản của cuộc sống và ủng hộ việc trả lại nhân cách con người của họ”.

“Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23, Ban chấp hành được nhắc nhớ rằng bản văn đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Luật pháp quốc tế và thẩm quyền về mặt luân lý trên thế giới nằm trong tay Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi kêu gọi những hành động hiệu quả hơn và dân chủ hơn của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn hành động quân sự đơn phương gây ra xung đột bạo lực trong tương lai. Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ vai trò hoạt động của Liên Hiệp Quốc ở Iraq phù hợp với Luật pháp quốc tế, trong tình hình hiện nay cũng như trong tương lai”.

Tổ chức hoà bình Đức Kitô cũng thúc giục các Giáo hội và mọi người có niềm tin tôn giáo thực hiện “vai trò có tính cách xây dựng nhằm góp phần trách nhiệm chính trị và giải quyết xung đột để ngăn chặn các chính phủ dùng đến chiến tranh”. Tổ chức hoà bình Đức Kitô quốc tế là một phong trào Công giáo phi chính phủ bắt đầu hoạt động sau cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II để cổ vũ cho việc hồi phục và hoà giải ở châu Âu.