Để sống đức tin cần có đức tin. Tuỳ theo mức độ tin, lòng tin mà người đó thể hiện đời sống đức tin. Đức tin mạnh, có chiều sâu, thực hành đạo mang lại Vinh Danh Chúa nhiều hơn. Đức tin mang lại sự sống trường sinh. Sự sống này được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa Hằng Sống.

Mức độ tin khác nhau.

Thời Đức Kitô kẻ nghe Ngài tin ở những mức độ khác nhau.

1. Nhóm thứ nhất tin theo Đức Kitô vì lời giảng dậy thì mới mẻ và Người dậy như một Đấng đầy quyền năng (Mt 7,28).

Họ tin theo vì:

a/ Giáo lí Ngài dậy mới mẻ và sâu sắc, gần gũi, thực tế với cuộc sống.

b/Lời giảng đầy quyền năng. Không phải là người xưa nói, hay nghe nói, nghe giải thích rằng. Ngài luôn nói Thầy bảo anh em.

c/ Nơi giảng tuỳ thuộc hoàn cảnh, không toà giảng, lễ đài, khi trên đất, trên thuyền, cạnh sườn đồi hay khu đất trống.

d/ Dụ ngôn Ngài dùng như cây nho và cành nho, bông hoa ngoài đồng, sợi tóc, đồng xu của bà goá, người tá điền, người cha nhân hậu- người con hoang đàng, mồ mả tô vôi. Tất cả các hình ảnh rất gần, thực tế, dễ hiểu và phổ thông trong đại chúng.

2. Nhóm người thứ hai tin theo Đức Kitô vì họ thích chạy theo phép lạ và mong ăn miễn phí. Sau dụ ngôn Chúa hoá bánh ra nhiều, dân chúng lũ lượt đi theo Ngài với mục đích được nuôi ăn. Chúa Kitô than phiền việc này khi Ngài nói:

‘Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Gn 6, 26.

Con người đi tìm của ăn nuôi thân. Chúa muốn hướng dẫn con người về của ăn nuôi linh hồn. Chúa nói bánh trường sinh là bánh không hề hư nát, bánh mang lại sự sống vĩnh cửu. Ngài nhấn mạnh đến hai điểm.

a/ Về phương diện đức tin, Đức Kitô chính là bánh trường sinh.

‘Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói. Ai đến với tôi, chẳng khát bao giờ’ 6,35. ‘Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời’ 6,51.

b/ Về phương diện Bí Tích, Đức Kitô chính là bánh trường sinh qua Bí Tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn.

‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy’. ‘Anh em hãy uống chén này... máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội’ Mt 26, 27

3. Số khác tin Đức Kitô là Đấng mang lại sự sống trường sinh. Đại diện là trưởng hội đường Jairus và bà goá bệnh loạn huyết. Jairus quì trước mặt Đức Kitô nài van.

‘Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu thoát và được sống’. Mc 5,23

Trên đường đến nhà ông Jairus, một phụ nữ vô danh, mang chứng loạn huyết nhiều năm tự nghĩ, chỉ cần sờ vào áo Đức Kitô, bà sẽ được chữa lành. Đúng như lòng mong ước. Bà sờ áo Ngài. Đức Kitô hỏi các môn đệ. Ai đã sờ vào áo tôi?.

Đám đông chen lấn, biết ai sờ ai. Bị bại lộ bà quì tự thú. Chúa bảo.

‘Lòng tin của con đã cứu chữa con... về bình an và khỏi hẳn bệnh’.c 34

Cùng lúc đó người nhà ông Jairus báo

‘Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.

Đức Kitô lên tiếng ‘Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi’ c. 36

Người ta bảo em đã chết. Chúa bảo không. Người ta nhạo cười Chúa. Ngài đến cầm tay em ra lệnh. Em chỗi dậy đi lại trước mặt họ.

Người ta kinh ngạc sững sờ c.42

Các Tông đồ tin Đức Kitô Đấng duy nhất ban sự sống trường sinh. Chúng ta nghe lời Phêrô tự thú.

‘Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’ Gn 7,68-69

Đức Kitô ban sự sống và đức tin cho mọi người, không phân biệt giai cấp, mầu da. Bất cứ ai có lòng tin vào Ngài đều được đối xử như con cái trong đại gia đình Chúa.

Ngày nay.

Hãy tự xét mình tìm nguyên do biến ta thành môn đệ Đức Kitô? Tin vì phép lạ, lời giảng hay, muốn vào thiên đàng, sợ hoả ngục, sanh ra trong gia đình công giáo, có cảm nghiệm Chúa hiện diện trong đời.

Niềm tin ảnh hưởng đến việc sống đức tin, chứng nhân đức tin và sự sống trường sinh.

Jairus và người phụ nữ tin và được Chúa ban thêm đức tin cho. Chúng ta xin ơn khôn ngoan. Xin Chúa ban thêm đức tin. Xin biết luôn cậy trông, sống tinh thần phó thác vào Chúa nhất là khi cuộc đời gặp khốn khó, gian truân.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html