Đức Kitô vị mục tử nhân hậu. Theo Ngài mục tử nhân hậu không sống cho mình, nhưng sống cho đàn chiên, hy sinh cho đàn chiên và nếu cần sẵn sàng chết thay để bảo vệ đàn chiên.

Đức Kitô làm tròn sứ mạng mục tử như lời tuyên bố. Ta là Mục Tử Nhân Lành.Trước khi quân dữ tra tay bắt, trong vườn Cây Dầu, Ngài nói:

Nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi Gn 18,8

Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh,

Những người Cha đã ban cho Con, Con không để mất một ai. Gn 18,9

Chúa Chiên Lành

Vị mục tử nhân lành trần thế trở thành Chúa Chiên Lành vì Ngài chiến thắng thần chết. Ngài sống lại ban sự sống trường sinh và phó thác công việc rao giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ. Sứ mạng này khởi xuất từ biến cố Phục Sinh. Chúa Cha sai Đức Kitô, nay Ngài trao phó công việc rao giảng Tin Mừng cho các tông đồ.

Thực ra các tông đồ rao giảng hai sự kiện.

Lập lại những gì Chúa Chiên Lành rao giảng.

Rao giảng Đấng sống lại từ cõi chết.

Là chứng nhân đã gặp Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không phải một lần, một ngày, mà là nhiều lần trong vòng 40 đêm ngày. Các ông không rao giảng suông nhưng còn làm chứng, xác thực đã gặp Ngài. Việc làm chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh được nối tiếp qua các thế hệ cho đến ngày Chúa Chiên Lành quang lâm.

Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian 17,18

Như chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em 20,21.


Sau khi sống lại từ cõi chết Đức Kitô nhớ ngay đến các tông đồ. Ngài mau mắn tìm gặp các ông trước khi về cùng Chúa Cha.

Thôi đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’. Gn 20,17

Lưu luyến

Đức Kitô, Chúa Chiên Lành, lưu lại với các tông đồ 40 ngày trước khi về cùng Chúa Cha. Ngài hiện ra, tiếp xúc, sinh hoạt. Ngài giúp các ông nhớ lại lời Ngài giảng trong thời gian còn ở với các ông. Công việc gợi nhớ và mặc khải không chấm dứt khi Chúa Chiên Lành về trời. Đức Kitô bàn giao công việc đó cho Chúa Thánh Thần. Thánh Thần nối tiếp công trình hướng dẫn Hội Thánh cho đến ngày Chúa Chiên Lành trở lại lần thứ hai. Vì thế Giáo Hội tin tưởng chắc chắn Thánh Thần Chúa luôn sinh hoạt, hướng dẫn, mặc khải và đồng hành với Giáo Hội qua mọi thời đại cho tới khi Lời Chúa, Sự Thật và việc Chúa sống lại được vẹn toàn.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn….Người sẽ lấy những gì của Thầy là loan báo cho anh em 16: 13,14

Nói xong. Người thổi hơi vào các ông và bảo.

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần 20,22

Một đàn chiên

Chúa Chiên Lành, với sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, không ngừng hoạt động nhưng luôn tìm kiếm chiên lạc mang về. Việc tìm kiếm chỉ chấm dứt khi nào tất cả các chiên đều thuộc về một đàn và dưới sự lãnh đạo của một chủ chăn là Chúa Chiên Lành.

Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử.

Chúa Chiên Lành sống chết cho đàn chiên. Ngài biết chiên của Ngài. Chiên biết và nhận ra tiếng chủ. Ngoài ra Ngài còn ban cho chiên sự sống đời đời. Sự sống trường sinh của chính Ngài.

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi 10.27

Nhận biết tiếng nói trong Kinh Thánh có nghĩa là sống và thực hành lời Chúa Chiên. Ai nghe và sống lời Ngài ví như người khôn xây nhà trên đá khi mưa sa, nước lũ nhà không bị sập vì đặt nền trên đá tảng vững chắc là Lời Chúa. Ngoài ra còn được Chúa Cha thương mến. Nơi đâu có Chúa Cha, nơi đó có Chúa Con cùng ngự, và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ngự trong tâm hồn đó. Nơi nào Thiên Chúa hiện diện, nơi đó không gặp hiểm nguy. Nơi đó toàn thắng sự dữ, ba thù, vì chính Chúa Chiên Lành đã thắng quỉ dữ.

Giả hình

Trái lại mục tử giả hình, đặt lợi nhuận cá nhân lên trên sự an toàn và sống còn của đàn chiên. Lợi dụng chiên để thâu hoa lợi. Hiểm nguy đến, cùng đồng bọn, sẵn sàng bỏ rơi đàn chiên, cao bay, xa chạy, tìm an toàn riêng. Chiên bị sói cấu xé, chia năm xẻ bảy chúng không quan tâm vì không còn lợi dụng chiên được nữa.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html