Như thế nào được coi là khôn ngoan trong Chúa? Thưa, rất đơn giản. Tin vào Ngài sẽ nhận được ơn khôn ngoan trong Chúa. Vì ‘Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành’ Mat 7, 24-27.

Những lúc mặt hồ phảng phất gió, sóng biển ít gào thét, cây cối hơi uốn mình, ngọn cỏ rung nhè nhẹ. Trong sông, ngoài biển cá đùa vui. Trên trời chim bay. Dưới đất bướm lượn. Trái lại lúc biển gầm, sóng vỗ, cây cúi rạp mình, mưa gào, thác đổ. Tai ương xảy đến lúc đó mới rõ con cá, cánh bướm, chim trời, côn trùng và ngay cả thảo mộc đời chúng cũng có mưa sa, bão táp. Tránh nóng khô gặp tuyết lạnh. Thời tiết tự ngàn xưa đến nay vẫn thế. Lúc nguy khốn, côn trùng chọn nấp sau các cây cổ thụ. Trong khi đó cây cối lại chọn nương theo chiều gió để sống còn.

Đời người

Đời người cũng vậy, tránh sao khỏi mưa to, gió lớn, bão lốc cuộc đời bất thình lình ập đến. Cố sự xảy ra, người có đức tin, tin tưởng, bám víu vào Chúa chặt hơn. Đời vẫn gặp mưa to, vẫn gió lớn, dông tố vẫn đến. Niềm tin không lay vì xây trên nền đá: Lời Chúa. Chọn đặt tin tưởng vào Chúa chính là chọn nương thân nơi cây cổ thụ. Cây cung cấp đức tin, cây ban sự sống trường sinh, cây không bao giờ đổ. Cây Đức Kitô treo trên đó để:

kéo mọi người lên cùng Ta.

Trái lại, đức tin hời hợt, khi con người bó tay, đầu hàng, chào thua. Lúc nguy cập biết chạy đâu? Kêu ai cứu? Cầu ai vớt? Khôn ngoan nước trời khác khôn ngoan thế gian. Biển đời sóng êm, gió lặng, khôn ngoan nước trời lặn sâu đáy biển. Biển gầm, sóng vỗ, khôn ngoan nước trời là phao cho ta bám. Đeo phao đời vẫn tròng trành, sóng vỗ dập dềnh, bị cuốn theo giòng đời nhưng chẳng chìm vì có phao đức tin trợ giúp. Lúc thập tử, nhất sinh mới biết ai khôn, ai dại. Khôn vặt suốt đời vẫn bằng không nếu có lần dại từ chối tin theo Chúa.

Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Mat 16,24.

Khoa học gia khảo cứu về lịch sử tạo dựng vũ trụ và tiên đoán cuộc sống tương lai dựa vào nghiên cứu vật chất. Vật chất hay chết, sao giải thích được thần thiêng. Trong khi thần thiêng không hề chết lại giúp hiểu vật chất. Vì thế Đức Kitô nói với thánh Tôma.

Vì đã thấy Thần nên anh tin.

Phúc thay những người không thấy mà tin Gn 19,29


Đức Tin

Không đức tin hướng dẫn sao hiểu được lịch sử vũ trụ và lịch sử ơn cứu độ Chúa dành cho ta. Nhờ đức tin hướng dẫn con người có thể biết thêm về cuộc sống và hành trình về nước trời. Không ai hiểu thấu mầu nhiệm cuộc đời. Nhờ lòng tin giúp hiểu nhiều hơn về mầu nhiệm cuộc đời. Đức tin không nhằm mục đích giải thích về lịch sử sáng tạo, lịch sử đời người. Mục đích của đức tin giúp định hướng cuộc đời đi về đâu và mục đích sống trên đời. Nhờ đức tin hướng dẫn ta

Biết mình là anh chị em trong Chúa.

Biết là dân riêng Chúa chọn.

Biết được Chúa yêu thương.

Biết Chúa ban ơn cứu độ.

Biết Chúa cứu ta khỏi chết vì tội lỗi.

Biết Chúa thánh hoá, biến đổi cuộc sống ta trở nên giống Chúa hơn.

Không thể tìm thấy khôn ngoan nước trời nơi vật thể, nơi loài người. Khôn ngoan nước trời tìm nơi Đấng từ trời xuống. Điều kiện tiên quyết và duy nhất để gặp Ngài là tin. Từ đó lần mò học biết thêm về Thiên Chúa quyền năng, giầu tình thương và hay tha thứ.

Hạnh phúc thật chính là "Phúc cho ai không thấy mà tin"

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html