Mỗi người được ban cho một số quyền nhất định. Một số do trời phú; số khác xã hội đưa đến. Quyền hành đi chung với quyền lợi. Quyền lợi dính với trách nhiệm. Giữa trưa hình quyện chặt bóng thế nào quyền lợi cần gắn với trách nhiệm như thế. Quyền càng lớn; trách nhiệm càng nhiều và ảnh hưởng tới người khác càng cao. Vì thế trước khi nhận chức vụ quan trọng phải dơ tay tuyên thệ trung thành cố gắng hết khả năng làm tròn trách nhiệm được trao phó.

Bất hạnh thay con người thích quyền, ham lợi, lại tránh né trách nhiệm. Hành xử vô trách nhiệm là lạm dụng quyền hành. Đáng xấu hổ thay. Cả quan lẫn dân rất mau mắn trong việc xử dụng quyền hành nhưng lại chậm trong việc làm tròn trách nhiệm.

Quan tổng trấn Philatô tra vấn Chúa Giêsu vài ba câu đã đưa quyền ra hù dọa.

Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Gn 19,8.

Philatô xử dụng quyền hành nhanh như chớp. Đức Kitô nhắc đừng quên quyền hành ông đang có là do Chúa ban.

Ông chẳng có quyền gì trên Tôi nếu ở Trên không ban cho ông.

Nói đến quyền thì sốt sắng như thế nhưng khi nhắc trách nhiệm Philatô tìm cách tránh né. Để làm vừa lòng dân ông làm ngơ mặc kệ họ muốn đối xử với Đức Kitô thế nào, tuỳ ý. Vì sợ mất lòng dân Philatô rửa tay tuyên bố. Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mt 27,24.

Quan thì như thế; quân cũng không hơn gì. Tên lính quèn lạm dụng quyền vả mặt Chúa Giêsu. Ngài chất vấn hắn.

‘nếu Tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu Tôi nói phải sao anh lại đánh Tôi? Gn 18,20.

Kẻ trốn trách nhiệm thường đổ lỗi cho kẻ thừa hành, dưới quyền. Càng làm lớn càng nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm càng nhiều càng khó hoàn thành. Không hoàn thành một là chạy tội; hai là mất chức, ngồi tù đền tội. Tệ nhất là biến thành độc tài. Dùng sức mạnh phe nhóm để trị. Nhân danh phe nhóm hành động. Nhóm nhỏ ăn nhậu. Phe lớn ăn chia. Ăn không đồng, chia không đều sinh ghen tị. Ghen tuông dẫn đến thanh trừng, thanh toán. Đứa nhỏ vai, ngắn vế, thấp cổ, bé họng làm vật tế thần.

Uy quyền

Mọi uy quyền trần gian đều tạm bợ vì thời gian chi phối, hoàn cảnh ảnh hưởng. Đi chợ theo luật chợ, ra đường theo luật đường. Luật chợ này khác chợ kia, tốc độ đường đôi khi cũng khác nhau. Ngay cả người đi bộ cũng có luật để tuân hành. Nhân viên thi hành quyền trong phần vụ, thời gian và nơi chốn phục vụ. Ra khỏi nhiệm sở để quyền hành sau lưng.

Không làm tròn giao kèo, khế ước, chức vị bị tước trao tay người khác. Mất giao kèo hết uy quyền và quyền lợi theo mây, bay khỏi tầm tay. Làm mất lòng chủ sớm mất việc. Phật lòng dân sẽ mất phiếu. Nhiệm kì tới sẽ thua đặm. Uy quyền trần gian là thế. Cho có điều kiện. Không hài lòng đòi lại những gì đã cho. Tình yêu Chúa ban không ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, không chi phối bởi thời gian. Sống yêu thương là sống trong bình an.

Hêrôđê và Philatô sợ mất uy quyền mặc dù cả hai biết là Đức Kitô vô tội nhưng vẫn làm điều không muốn làm vì sợ mất uy quyền. Làm lớn luôn sợ mất chức. Ngày lo; đêm sợ. Lo sợ nên tìm cách làm đẹp lòng người trần gian hơn làm đẹp lòng Chúa. Xét mình có lần nào ta hành xử phương cách đó. Sợ tiếng đời hơn sợ Chúa, trọng danh dự mình hơn Thánh Danh Chúa. Sợ mất vốn hơn mất linh hồn.

Giáo lí mới

Dân chúng ca tụng giáo lí Đức Kitô dậy mới mẻ và người dậy có thẩm quyền. Giáo lí mới ở điểm nào? Kinh sư, luật sĩ dậy mắt đền mắt, răng đền răng, nợ máu trả bằng máu. Đức kitô hỏi các ngươi làm thế có hơn gì phường trộm cắp. Chúng mến ai mến chúng; ghét ai ghét chúng. Luật chưa có kinh sư, luật sĩ nào dám dậy. Lời Ngài dậy luôn bắt đầu bằng câu: Ta bảo các ngươi. Hãy yêu thương kẻ thù; cầu nguyện cho kẻ làm hại ngươi. Là con cái sự sáng phải sống yêu thương và tha thứ.

Lời Ngài giảng dậy có uy quyền đến độ thần ô uế, Satan phải khiếp sợ. Đám đông chứng kiến Ngài truyền cho Satan ra khỏi người bị quỉ nhập, vừa cho biết ma quỷ run sợ quyền năng Thiên Chúa đồng thời tỏ cho thấy Chúa là Đấng thương xót ta cả hồn lẫn xác.

Uy quyền Thiên Chúa

Người sáng tác nhạc, viết sách, chế tạo máy móc có chủ quyền trên sản phẩm họ sáng chế. Họ là tác giả. Tác giả là người sáng chế ra. Đức Kitô sáng chế ra luật mới, luật yêu thương nên Ngài là tác giả của luật yêu thương. Vì yêu thương Ngài tạo dựng vũ trũ vậy Ngài là chủ vũ trụ và mọi sự tốt lành trong đó. Nói đến uy quyền Thiên Chúa là nói đến Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa yêu thương và hay tha thứ.

Chúng ta nhận ân sủng Chúa khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, và Lời Chúa. Không có ơn Chúa chúng ta dễ lạm dụng quyền hành, sống và hành xử theo ý riêng. Nhờ kết hợp với Chúa ta xử dụng tốt ơn Chúa ban vì có Thánh Thần Chúa hướng dẫn. Để lãnh nhận ơn Chúa cần năng lãnh nhận các bí tích. Thêm một lí do nữa giải thích tại sao Giáo Hội mời gọi đọc kinh chung, cầu nguyện chung? Là để liên kết với Đức Kitô. Đức Kitô luôn liên kết với Chúa Cha thế nào; chúng ta cần liên kết với Đức Kitô thể ấy để đón nhận ân sủng dồi dào và xử dụng ơn Chúa cho nên. Lạm dụng quyền hành là dấu chỉ rõ ràng nhất cho biết người đó đang hành xử quyền hành theo ý riêng. Cuộc sống họ thiếu liên kết với Đức Kitô.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html