Ơn kêu gọiXưa nay chúng ta thường hiểu những người đi tu làm linh mục hay Tu Sĩ Nam Nữ trong các Hội Dòng là những người có ơn Kêu Gọi hay được Chúa kêu gọi tuyển chọn.

Vậy Ơn kêu gọi là gì?

Bây giờ nếu có ai hỏi, phải cắt nghĩa Ơn kêu gọi như thế nào cho những người Trẻ hiểu rõ, có lẽ không có một định nghĩa giống như một công thức trắng đen rõ ràng nào.

Vì ơn kêu gọi không phải là một đơn từ đặt viết ra cho người đọc người xem chấp nhận hay không chấp nhận. Nhưng Ơn kêu gọi là tiếng mời gọi âm thầm hầu như linh thiêng vang lên từ trong tâm hồn mỗi người.

Nếu có ai hỏi, thế tiếng mời gọi đó vang vọng phát ra âm thanh trong tâm hồn con người như thế nào và vào lúc nào?

Điều này cũng không có thể nói diễn tả ra đơn giản bằng ngôn ngữ hay chữ viết được. Vì tiếng mời gọi vang vọng trong tâm hồn không thành tiếng nghe được bằng tai, nhưng chỉ cảm nghiệm nhận ra trong trái tim tâm hồn. Phải, qua cảm nhận trong làn rung động của tầng thần kinh cảm gíac. Và tiếng mời gọi đó xảy đến bất chợt không theo một thời gian nhất định nào.

Như thế, có thể hiểu là ơn kêu gọi vang lên rồi cứ thế triển nở khắc ghi trong tâm hồn người đó mãi mãi sao?

Không hẳn là như thế đâu. Vì như hạt giống gieo vãi xuống đất, có hạt gặp nền đất tốt, có nước, có ánh sáng mặt trời chiếu xống cùng được chăm sóc vun xới, sẽ mọc lên thành cây sinh hoa kết trái tươi tốt. Trái lại, nếu thiếu những điều kiện căn bản, hạt giống sẽ mai một chết lịm dần đi.

Với tiếng mời gọi cũng tương tự như thế. Những điều kiện ngoại cảnh về môi trường giáo dục đào tạo, môi trường đời sống văn hóa lành mạnh, cùng nếp sống đạo đức giúp tiếng mời gọi phát triển lớn lên thành ơn kêu gọi sống đứng vững giữa đời.

Ơn kêu gọi cần phải được vun trồng chăm sóc theo hướng tinh thần vươn tới Thiên Chúa, là Đấng kêu gọi, và hướng tới căn bản đời sống tình người, không chỉ cho hôm qua, hôm nay mà còn phải liên tục mãi cho ngày mai.

Ngày xưa trong thời Cựu ước, Thiên Chúa kêu gọi cá nhân từng người, như Thánh Tiên tri Maisen, Thánh tiên tri Isaia, Edechiel làm sứ gỉa loan báo ý muốn của Ngài cho mọi con người.

Chúa Giêsu đến, Ngài kêu gọi hoặc từng người, như các Thánh Tông đồ Phero, Phaolo, Andre, Toma…hoặc cả tập thể mọi người không phải chỉ làm sứ gỉa cho Tin Mừng nước Thiên Chúa, mà là những người tin đi theo làm chứng nhân cho Chúa.

Qua làn nước Bí tích Rửa tội, lời Chúa vang lên trong tâm hồn mỗi người tín hữu: Đến mà xem! ( Ga 1, 39).

Qua lời giao ước và chiếc nhẫn hôn phối mà hai người Nam Nữ trao cho nhau ngày cử hành Bí tích hôn phối, tiếng Chúa mời gọi họ vang lên trong tâm hồn: Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly! ( Mt 19, 6 )

Tiếng Chúa kêu gọi cha mẹ trong bậc sống gia đình là chăm sóc đời sống cơn ăm áo mặc, sức khoẻ cùng viêc giáo dục đào tạo cho con cái mình.

Ơn kêu gọi cũng như đời sống của con người là con đường sống trải dài từ hôm qua sang ngày mai.