Một cử chỉ đẹp của Tổng Thống Bush trước khi rời tòa Bạch Ốc: Công Bố ngày 16 tháng 1, 2009 là Ngày Tự Do Tôn Giáo

Theo tin từ Thông Tấn Xã Công giáo (CNA), ngày 13 tháng 1 năm 2009, chỉ không đầy một tuần lễ trước khi mãn nhiệm kỳ, Tổng Thống Bush đã công bố ngày 16 tháng 1 là Ngày Tự Do Tôn Giáo, mà ông gọi là ngày Quốc Gia Hoa Kỳ cử hành “di sản tự do tôn giáo.”

Sau khi ghi nhận rằng “tự do tôn giáo chính là nền tảng cho một xã hội lành mạnh và đầy triển vọng,” vị Tổng Thống thứ 43 của Hoa Kỳ đã giải thích rằng trong Ngày Tự Do Tôn Giáo, “chúng ta nhìn nhận tầm quan trọng của việc thông qua nghị quyết Virginia năm 1786 về Tự Do Tôn Giáo” cũng như thừa nhận “các quyền tự do đầu tiên được lên ngôi trong Bản Hiến Chương Nhân Quyền, trong đó bảo đảm việc tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều được tự do thực hành (mọi sinh họat) tôn giáo.”

Tổng Thống Bush còn thêm rằng quốc gia Hoa Kỳ này đã được gầy dựng từ bàn tay của những con người đã từng phải trốn chạy do bị bách hại vì tôn giáo, và Tổng Thống xác nhận rằng “quyền tự do tôn giáo họ gây dựng ở nơi đây sẽ mãi mãi là một trong những phúc lành lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho đất nước này.”

“Hoa Kỳ luôn sát cánh với những người bất đồng về lý do tôn giáo cũng như hết mọi kẻ tin đạo tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới, nhất là những người sống niềm tin của mình một cách hòa bình,” ông nói thêm như thế. “Tự do không phải là ân huệ mà chính quyền có thể ban cho, cũng không phải là một thứ quyền lợi chỉ dành riêng cho người dân Hoa Kỳ mà thôi; tự do là quyền bẩm sinh của mỗi người, nam cũng như nữ, bất kể già trẻ, trên toàn thế giới. Thế nhưng, không có thứ tự do nào căn cơ bằng quyền được thờ phượng theo đúng lương tâm của con người.”

Để kết luận, Tổng Thống xác nhận rằng Ngày Tự Do Tôn Giáo không chỉ là một “cơ hội để cử hành di sản tự do tôn giáo của chúng ta,” mà còn là một thời điểm để “nuôi dưỡng một nền văn hóa của lòng nhẫn nhục và hòa bình, cũng như để canh tân những điều mình đã cam kết hầu bảo đảm cho mỗi người trên trái đất này có thể vui hưởng những quyền lợi căn bản của con người.”

Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Denver (Colorado), là vị đã từng phục vụ trong Ủy Ban Hoa Kỳ về Quyền Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế suốt hơn ba năm rưỡi, đã đồng ý (với Tổng Thống) về tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Ngài nói với CNA rằng: “Là người Hoa Kỳ, quyền tin vào Thượng Đế và thực hành niềm tin tôn giáo của mình mà không bị quấy nhiễu chính là một thứ tự do quý báu nhất. Tuy nhiên chính sự tự do này lại cũng thuộc về tất cả mọi người xét như là con cái của cùng một Cha trên trời.”

Ngài nói tiếp: “Tổng Thống Bush đã đáp đúng ý nguyện của mọi tín hữu ở khắp mọi nơi khi công bố ngày 16 tháng 1, 2009 là Ngày Tự Do Tôn Giáo. Cầu mong tất cả những vị kế nhiệm ông cũng sẽ dành cho tự do tôn giáo một sự quý trọng và sự bảo đảm tương tự.”