Giáo Hội chọn ngày đầu năm là ngày đặc biệt để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đây là một chọn lựa có mục đích rõ ràng. Mục đích nói lên tâm tình tạ ơn và tạ ơn làm nghĩa tử là trọng tâm chúng ta mừng kính trong ngày tân niên.

Thiên Chúa nhận Mẹ Maria làm Mẹ Thiên Chúa vì thế chúng ta được ơn làm nghĩa tử. Thánh Phaolô trong thư gởi tính hữu Galata 4:4-7 quả quyết

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con Mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên ‘Abba, Cha ơi’. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ thiên Chúa.

Tạ ơn

Ngày đầu năm Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm tình tạ ơn và phó thác. Tạ ơn mọi ơn lành Chúa ban cho năm cũ và phó thác năm mới cho Chúa. Chúng ta không tạ ơn đơn thuần nhưng hợp lời với Mẹ dâng lời tạ ơn xin Chúa ban bình an, sức khoẻ, ơn khôn ngoan biết sống yêu thương làm đẹp lòng Chúa. Mừng kính Mẹ Thiên Chúa nhắc nhớ chúng ta là con cái Thiên Chúa vì thế dâng ngày đầu năm cho Chúa là hiến dâng trọn xác hồn cho Chúa. Đây là ơn khôn ngoan và là điều làm đẹp lòng Chúa. Cuộc sống thường pha trộn giữa bình an và sóng gió; vui buồn và hạnh phúc; lo âu và hoan lạc; giữa điều ưa thích và ghét bỏ. Tạ ơn cho những may lành, thành công và biến cố trong đời. Phó thác cho Chúa quan phòng bao gồm đau khổ, thất bại, đắng cay do mình gây nên, do người bạn đường, do con cái hay do người thân. Phó thác cho Chúa ngay cả sức khoẻ, bệnh tật và già nua. Dù ưa thích hay chối bỏ, tất cả những biến cố đó biến thành một phần trang sử đời ta. Quan trọng nhất là ơn cậy trông, phó thác vững vàng. Dù thân thể kiệt lực, đức tin vẫn sống mạnh, đặt niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương, nhân lành, rộng lượng và hay tha thứ. Còn sự sống, còn niềm tin, còn cậy trông nên còn hy vọng. Là Kitô hữu ngay cả trong năm có người thân qua đời hy vọng vẫn không bị dập tắt, trái lại bùng sáng hơn, hy vọng nhiều hơn. Gia sản quí báu nhất để lại cho con cháu không phải là của cải, vật chất mà chính là niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Đức tin là của hồi môn không thể mất người quá cố để lại cho con cháu. Cầu nguyện hay tổ chức giỗ chạp cho linh hồn người quá cố vào lượng từ bi hải hà, tình yêu vô biên Chúa là dấu chỉ của hy vọng.

Tạ ơn Chúa một năm đã qua đi và chuẩn bị đón mừng năm mới trong hy vọng và phó thác. Thiên Chúa yêu thương luôn làm điều thiện hảo, tốt đẹp cho con cái mình nên ta đặt hy vọng và phó thác ngay cả những sự kiện ngoài trí hiểu.

Chắc chắn năm mới sẽ có những thử thách mới, đau khổ mới bên cạnh những niềm vui mới, thành công mới và ước mơ mới được thành tựu. Lời chúc năm mới sẽ là phó thác và xin vâng.

Lời Chúc

‘Hãy nói với Abraham và các con ông rằng:

khi chúc lành cho con cái Israel anh em hãy nói thế này:

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.

Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, dủ lòng thương anh em.

Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em.

Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của Danh Ta, và Ta sẽ chúc lành cho chúng’. Ds 6,22-27

‘Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta ‘. tv 66,2


Lời chúc đó dành riêng cho chúng ta là Kitô hữu, anh chị em trong đại gia đình Chúa. Chúng ta cần sống sao cho xứng với lời chúc và ơn lành Chúa trao ban. Không thể cùng một lúc nhận ơn lành Chúa mà lại hành xử bất nhân.

Không thể nhận ơn khôn ngoan để đi làm việc thiếu khôn ngoan. Nhận ơn khôn ngoan mà nói lời thiếu khôn ngoan. Nhận ơn chân thật mà sống đời sống thiếu chân thật. Như thế việc nhận ơn và thực hành ơn không đi đôi với nhau, trái lại sống ngược với ơn lãnh nhận. Ơn lành Chúa ban, chúng ta lãnh nhận và tự do xử dụng ơn Chúa. Khác với thế gian, sau khi ta tặng quà nhiều lắm là người cho quà, quan tâm món quà được xử dụng ra sao mà không có trách nhiệm về quà đã tặng. Chúa ban ơn và Chúa tiếp tục coi sóc, bảo vệ, nâng đỡ ơn Chúa ban. Chúa không bỏ mặc ơn Ngài ban. Một khi con cái thiếu khôn dùng sai ơn Chúa luôn sẵn sàng nâng đỡ giúp thống hối quay về đường ngay nẻo chính, con đường mà thánh Gioan tiền hô mời gọi.

Thừa tự

Thừa tự chính là hưởng thành quả Thiên Chúa để lại cho con cái. Đó là ơn cứu độ. Ngài là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết. Ngài không sống lại từ cõi chết như một Thiên Chúa nhưng sống lại từ cõi chết khi mang thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Chính trong thân phận này mà chúng ta tin tưởng xác tín những ai bước đi theo đường lối Chúa sẽ được cùng sống lại với Người.

Để giúp đỡ con cái bước đi theo đường lối Chúa, Giáo Hội trần thế do chính Chúa Kitô sáng lập. Đức Kitô là đầu Giáo Hội và chúng ta là chi thể. Mẹ Maria giữ vai trò là Mẹ Giáo Hội. Vì thế ngày tân niên Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về đầu Giáo Hội là chính Chúa Kitô và hướng về Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội. Hiệp lời cùng Mẹ Maria nhân ngày đầu năm để chung dâng lời tạ ơn là cùng với Giáo Hội xin Chúa ban phúc lành cho muôn dân, muôn nước và bình an cho những tâm hồn thiện tâm.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html