Giáng Sinh là mùa của hy vọng. Hy vọng mang đến niềm vui, hạnh phúc, hoan lạc. Ngoài ra hy vọng còn tăng sức sống, ban sự sống mới cho tương lai. Hy vọng trong cuộc sống người Kitô hữu khai mào khi Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa thưa ‘xin vâng’.

Này tôi là nữ tì Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.

Mẹ ‘xin vâng’ làm Vinh Danh Chúa không phải cho cá nhân Mẹ, nhưng cho toàn thể nhân loại bởi vì lịch sử ơn cứu độ Chúa khởi sự khi Mẹ thưa xin vâng. Con Chúa Giáng Trần và ở giữa chúng ta. Chấp nhận sống hy vọng và phó thác để làm Vinh Danh Chúa. Mẹ trung thành, thực hiện lời hứa, phó thác cuộc sống với tâm hồn sốt sắng đón nhận ơn Chúa ban. Mẹ thực hiện trọn hảo lời ‘xin vâng’. Kitô hữu cần thưa ‘xin vâng’ với anh chị em mình, với gia đình và thân nhân để nhận được bình an và sức sống mới.

Mừng Chúa Giáng Sinh chúng ta mừng hai điều kì diệu. Một là mừng Chúa tỏ Vinh Danh cho những ai thành tâm đón nhận.

Hai là mừng ơn bình an. Con Chúa đến định cư trong tâm hồn thiện tâm. Bài ca vang vọng không trung của các thiên thần.

Vinh Danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm Lk 1,14.


Chúa là Đấng duy nhất được Vinh Danh. Tôn Vinh Danh Chúa đến từ trời cao, do tiếng hát các Thiên Thần và do việc làm của Đức Kitô nơi trần thế. Trước đám đông nhiều lần Đức Kitô làm phép lạ để Tôn Vinh Chúa Cha.

Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho Con làm Gn 17,4.

Những lời ca tụng Chúa, kinh nguyện, việc bác ái chúng ta thực hiện trong cuộc sống Kitô hữu được kết hợp với những lời tôn vinh chúc tụng của triều thần thiên quốc và công việc Đức Kitô làm để Tôn Vinh Danh Chúa. Bao lâu Kitô hữu sống Lời Chúa, yêu thương và thực hành đức ái họ là những người có lòng thiện tâm. Thiếu yêu thương và đức ái Kitô hữu tự chọn sống cuộc sống ‘người đời’.

Đức Kitô không cần ‘người đời’ Tôn Vinh Ngài nhưng dành riêng cho Chúa Cha và những ai Ngài ban ơn. Là môn đệ Chúa người có lòng thiện tâm được Đức Kitô nhận lời cầu xin, tạ ơn, tôn vinh. Kitô hữu không phải là ‘người đời’ mà là dân riêng Chúa, dân Chúa chọn, thánh hiến bằng bí tích thánh và nuôi dưỡng bằng Lời và bằng Mình và Máu Con Chúa mỗi lần chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ. Lời Chúa và các bí tích giúp ta sống với lòng thiện tâm.

Tôi không cần người đời tôn vinh Gn 5, 42.

Đấng tôn vinh Tôi chính là Cha Tôi Gn 8,54

Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha Gn 17,1.


Tôn Vinh Thiên Chúa không phải là gánh nặng; trái lại là một đặc ân dành riêng cho tâm hồn thiện tâm. Bao lần Chúa Kitô cấm ma quỉ Tôn Vinh Ngài. Tôn Vinh là đặc ân bởi vì lời ca tụng, việc lành ta thực hiện không dâng lên Chúa đơn độc nhưng kết hợp lời với lời cầu xin và việc làm của chính Đức Kitô dâng lên Chúa Cha. Là đặc ân vì tiếng ca tụng của ta hoà chung với lời ca của ca đoàn triều thần thiên quốc.

Tôn Vinh hoàn hảo nhất là từ bỏ chính mình, ý riêng, sở thích và ước mơ đời mình. Đức Kitô Tôn Vinh Chúa Cha bằng cách bỏ trời cao xuống thế.

Ngài hoàn tất công trình Tôn Vinh với câu: ‘mọi sự đã hoàn tất’.

Mẹ Maria từ bỏ ý riêng và ước mơ sống độc thân chấp nhận ý Chúa thành Mẹ Thiên Chúa. Điều nghịch lí vượt trí hiểu loài người:

Tâm hồn thiện tâm tự hiến cho Chúa một phần Chúa ban lại cho bội phần. Tuy nhiên trước khi nhận bội phần sẽ không thiếu đau khổ.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html