LM Nguyễn Khắc Hy và Lương Tâm Công Giáo trước cuộc bầu cử

Arlington, VA, ngày 2, tháng 11, 2008: Chúa nhật 2 tháng 11 vừa qua, cha Nguyễn Khắc Hy đã thuyết trình về đề tài Lương Tâm Công Giáo trước cuộc bầu cử tại Giáo xứ CTTĐVN Arlington VA, trước khoảng 300 cử tọa. Cha đã trình bầy các vấn đề về lương tâm trong sáng, tín lý và giáo huấn của Giáo Hội. Cha đã nhấn mạnh về hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ: Đi bầu là một trách nhiệm, một bổn phận. Phải bầu cho ai bảo vệ mạng sống con người. Không thể vì không thấy có người xứng đáng nên không đi bầu. Nhờ sự hướng dẫn rõ ràng của cha nhiều người đã thay đổi quyết định của họ về việc đi bầu hay không đi bầu và bầu cho ai. Có vài người đã ngỏ ý rất tiếc cha đã đến với giáo xứ hơi trễ. Cha cho hay đó là tại cha bận công tác, và lỗi tại cha, "mea culpa, mea maxima culpa!!!" cha xứ Vượng có yêu cầu cha đến trước ngày bầu cử hai tuần. Ông Đỗ Hùng là người quay phim và thực hiện hai video dưới đây:

http://video.yahoo.com/watch/3855963/10520905 và phần giải đáp thắc mắc: http://video.yahoo.com/watch/3858891/10526710