Ghét sợ gánh nặng cuộc đời nên quẳng đi. Tội nghiệp thay người ta lại quẳng sai chỗ. Quẳng gánh nặng đời mình, ép buộc người nghèo, kẻ vô gia cư, bần cố nông gánh vác thay. Họ là nạn nhân của bất công, chèn ép, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Tiếng than của họ không ai nghe, nguyện vọng chính đáng không được giải quyết. Cuộc sống vừa bấp bênh vừa bị ngược đãi, lạm dụng. Họ làm việc vất vả, tiền công lại ít.

Giới răn mới

Đức Kitô đứng về phía họ, hỗ trợ và bảo vệ bằng tình yêu của Ngài. Hiến chương ấy tóm gọn trong hai điều răn. Giữ trọn vẹn hai điều răn này là giữ trọn lề luật yêu thương. Điều răn thứ nhất quan trọng nhất,

Ngươi phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn điều thứ hai cũng giống điều răn ấy ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môse và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. câu 38-40.

Hiến chương mới tạo mối liên hệ giữa Thiên Chúa, mình và tha nhân. Cả ba không thể chia lìa, phải dính liền như kiềng ba chân. Thiếu một trong ba chân ấy tình yêu sẽ bất toàn. Không thể thiếu Chúa và vắng tha nhân. Một số yêu Chúa, không yêu tha nhân; số khác trái lại yêu tha nhân, chối bỏ Chúa. Yêu như thế là yêu què quặt như kiềng hai chân, không vững mặc dù cả hai đều có những ưu điểm. Tình yêu Thiên Chúa mang sức thánh hoá và ban sự sống; trong khi đó tình yêu con người nhất thời xoa dịu khổ đau, thoả mãn tâm sinh lí.

Chọn lựa

Tình yêu con người dành cho nhau diễn tả qua các hành động cụ thể, mắt thấy, tai nghe và tay chân cảm nghiệm; trong khi đó tình yêu Chúa lại cao vời, thần bí vượt xa trí tưởng của con người. Chính vì điểm này mà nhiều người coi trọng tình yêu con người. Họ cảm thấy vậy là đủ, không cần bước tới mong nếm thử tình yêu ngọt ngào của Chúa. Yêu người nhận biết, nắm chắc kết quả tức thời và kiểm nghiệm được. Trái lại yêu Chúa cần thời gian dài để nhận biết tình yêu cao vời. Chính vì phải chờ đợi trong thinh lặng mà nhiều người mất kiên nhẫn, từ chối dò tìm tình yêu ngọt ngào của Chúa. Hơn nữa vì không thể kiểm nghiệm, chứng minh theo khoa học nên chủ nghĩa thực tiễn chối bỏ Thiên Chúa hiện hữu. Hai trường phái chính là chủ nghĩa cá nhân và vô thần chủ nghĩa.

Cá nhân chủ nghĩa coi trọng tình yêu bao lâu tình yêu đó thoả mãn nhu cầu cá nhân. Không thoả mãn, tình yêu coi như chết và sẵn sàng kiếm mối tình khác thế vào. Con người luôn muốn hưởng thụ thêm. Chủ nghĩa cá nhân không cung cấp nổi, tìm kiếm suốt đời vẫn không thoả mãn. Lo cho mình quá nhiều không còn tâm trí thời giờ lo cho người. Ích kỉ là thế.

Tập thể chủ nghĩa chấp nhận tình yêu tập thể, chỉ coi trọng bao lâu còn trung thành và làm lợi phục vụ tập thể. Khi cần thiết, có lợi cho tập thể tình yêu cá nhân buộc hy sinh, nhường bước, xuống hàng thứ yếu. Khi một trong hai điều kiện– trung thành và lợi nhuận– mất hữu hiệu, mối tình đó coi như phá sản. Trung thành đóng vai trò chủ động, cuộc sống bị tập thể chi phối, chỉ đạo. Phần thưởng của trung thành là quyền lực và của cải. Với đồng loại tàn ác để tỏ lòng trung thành. Với tập thể nghi ngờ, theo dõi kiểm soát lòng trung thành nhau. Sống đời nghi kị, ngờ vực.

Cá nhân và tập thể chủ nghĩa trói buộc nhau bằng vật chất, danh lợi. Cả hai đều coi trọng của cải, danh lợi và coi thường thường giá trị tâm linh. Tình yêu Thiên Chúa coi trọng tâm linh, của cải, danh lợi là phụ thuộc cần để sống. Lãnh nhận là tự trói buộc, cho đi là cởi trói mình và làm nhẹ gánh nặng tha nhân. Chúa cho đi chính sự sống mình để giải thoát ta.

Yêu đời

Yêu và sống là hai điều căn bản của con người nhưng lại rất khó phân chia. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau và tương trợ nhau. Không có tình yêu sẽ chẳng có sự sống và không có sự sống chẳng thể nào diễn tả được tình yêu. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào trong vũ trụ vì Ngài yêu mến con người.

Vì yêu, Chúa tạo dựng vũ trụ cho con người.

Vì yêu, Chúa cứu con người khỏi hư nát, chết trong tội.

Vì yêu, Chúa ban ơn cứu độ.

Nguồn gốc con người phát xuất từ tình yêu Chúa nên chỉ có tình yêu Chúa mới giúp con người sống no thoả, đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa yêu thương. Tình yêu Chúa còn thể hiện qua tha nhân nên yêu và thương tha nhân mang lại nguồn vui, hạnh phúc thực. Yêu người như chính mình để giúp mình trưởng thành trong tình yêu. Yêu chính là cho đi mà đối tượng để cho đi là tha nhân. Thực hành sống mến Chúa và yêu người là cất bớt gánh nặng cho đời vì thế cho đi bao giờ cũng tốt hơn là nhận lãnh. Mến Chúa, yêu người vượt lên trên cá nhân và tập thể chủ nghĩa vì tình yêu này giúp vươn lên, vươn mãi thoát khỏi vật chất hư nát, trở về với nguồn gốc nguyên thuỷ là tình yêu trong Chúa.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html