Bằng lái xe, bằng lái ghe, bằng khám mắt, nhổ răng, bằng sửa chữa máy móc và ngay cả đổ rác nguy hiểm đến con người cũng cần bằng cấp. Để có được những mảnh bằng trên cần phải trải qua các cuộc thi. Việc càng quan trọng càng cần khảo hạch kĩ, thời gian học và thực tập cũng lâu dài và bài thi cũng khó hơn vì công việc liên quan:

- Đến sức khoẻ con người.

- Đến sự tồn vong của thảo mộc.

- Đến sự sống còn loài cầm thú.

- Đến vận hành thời tiết.

Thi cử, thử thách, khảo hạch trong trường hợp này có mục đích tốt, cần thiết để tìm hiểu khả năng cao thấp người sắp được trao trọng trách bảo vệ con người và bảo vệ vũ trụ. Những khảo hạch nhẹ nhàng hơn qua hình thức phỏng vấn khi xin việc, trước khi nhận học hay xuất ngoại. Ngoài khảo hạch về trí tuệ còn có khảo hạch về thể lực cho các cuộc tranh tài giữ cá nhân và các đội để tuyển nhân tài.

Khảo hạch cũng có phần đúng sai nhưng đây là cách thông dụng nhất để tìm hiểu khả năng của một người. Trong nhiều trường hợp người phỏng vấn còn cố tình gài bẫy không nhằm mục đích hại người nhưng nhắm đến tìm hiểu sự thật.

Cạm bẫy

Ngoài những câu hỏi cạm bẫy với mục đích tốt ra có nhiều cạm bẫy nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài chúng mặc áo tốt lành, giúp người, thực chất bên trong ngầm chứa ý tưởng trả thù, tiêu diệt người khác. Kẻ gài bẫy tìm mưu kế hại người nhẹ là hạ nhục; trầm trọng hơn gây tổn thương danh dự, uy tín cá nhân hoặc thiệt hại tài sản. Trầm trọng và nguy hiểm nhất là hủy hoại mạng sống con người. Những cạm bẫy này diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Kẻ bị hại rất khó lường được mưu kế thâm độc.

Dối trá tập thể

Miệng lưỡi kẻ gian tà và lòng họ luôn xung khắc nhau. Kẻ gian tà là kẻ khổ nhất trên đời.

Họ dối mình trước khi dối người. Dối trá xuất phát tự trong lòng.

Vì dối trá nên ngày ăn không ngon, đêm ngủ không an, lúc nào cũng trăn trở tìm kế hại người. Chưa hại được người chưa thoả dạ. Hại xong rồi lại lo tìm cách khoả lấp hành vi tồi bại đã làm. Một là để lấn át phản kháng của tiếng lòng; hai là tiếng búa rìu của dư luận.

Thắng được người ngoài nhưng thua con người nội tâm.

Lời giảo hoạt, dối gạt được người lại không gạt được mình.

Mình dối mình sao có thể tin người vì thế kẻ đối trá thường đa nghi.

Sự thật đến từ tâm hồn ngay thẳng. Kẻ gian dối lòng họ không có sự thật.

Cá nhân dối trá phải sống với dối trá và lo tìm cách khoả lấp dối trá. Càng cố khoả lấp dối trá càng dầy đặc. Tập thể dối trá khi lãnh tụ gian dối, lừa đảo. Kẻ dưới dựa vào hướng dẫn của người trên. Lãnh đạo cấp trên gian dối, lãnh đạo cấp dưới sẽ gian tà tạo nên một tập thể lừa dối lẫn nhau trước khi lừa dối đại chúng. Cùng nhau dối trá, lừa đảo tạo thành guồng máy dối gian. Loại trừ hết gian dối, gian tham, tập thể đó tan rã vì thế không thể nói đến tiêu diệt tham nhũng trong một tập thể người này lừa người kia, kẻ này gạt kẻ nọ.

Những gì tập thế đó nói ra đều là nguỵ biện giả hình. Đã là nguỵ biện thì không còn chân lí. Nguỵ biện dựa vào vũ lực làm điểm tựa cho chân lí. Chân lí của vũ lực bao giờ cũng là chân lí giả hiệu. Loại chân lí mà những kẻ nguỵ biện phát sinh ra mong loại trừ thành phần bất đồng.

Người xưa

Câu chuyện Kinh Thánh ghi lại cạm bẫy nhóm Pharisiêu thể hiện những điều phân tích trên. Bao lâu chưa hại được Đức Kitô bấy lâu chúng còn trăn trở, lo lắng, ngủ không yên, ăn không ngon.

Họ lập phe nhóm tạo thành guồng máy bày mưu tính kế gài bẫy Đức Kitô. Một tập thể cùng nhau dối trá, bày điều, đặt chuyện, vu vạ, cáo gian, tuyên truyền và ngay cả dùng bạo lực chế ngự, loại trừ kẻ không theo phe họ. Nhóm này nhân danh luật lệ để hành động, dùng tôn giáo để kết án và chân lí để hại người. Luật của họ là luật rừng. Tôn giáo họ nhân danh là tôn giáo giả. Chân lí họ đề cao là chân lí một chiều.

Luật của Chúa là luật yêu thương. Đường lối Chúa là là sự Thật và là sự sống và chân lí của Chúa là thứ tha. Mọi giải thích nghịch lại những điều trên đều là giả hiệu và lạm dụng.

Gài bẫy Chúa

Lịch sử Kinh Thánh ghi nhận chưa có kẻ nào thành công trong việc gài bẫy Chúa. Chúng luôn thua và thua đậm. Họ mượn tay ngoại bang để tiêu diệt Chúa. Họ cố gắng đưa chính trị vào tôn giáo để gài bẫy. Lập phe phái bằng cách:

‘Sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê’.

Bên trong toàn ác ý nhưng bề mặt ra vẻ đạo đức.

‘Thầy là người chân thật, dậy đường lối của Thiên Chúa’.

Nếu tin Thầy dậy đường lối của Thiên Chúa sao còn

‘Tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Đức Giêsu biết họ có ác ý hỏi tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả’

Đường lối Chúa là trả lại Chúa những gì thuộc về Chúa.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html