Vatican đã kỷ luật một nhân vật quan trọng thuộc trung tâm hành hương Medjugorje

Medjugorje, mỗi năm có tới hàng triệu khách hành hương về kính viếng Đức Mẹ
Linh mục Tomislav Vlasic, Dòng Thánh Phanxicô, một người bênh vực quan trọng của phong trào sùng kính Đức Mẹ ở Medjugorje/Bosnia-Herzogwina, đã bị Toà Thánh kỷ luật nặng vì tội bất phục tùng, gian xảo, truyền bá những lạc thuyết và có những sai phạm về tính dục trầm trọng. Đức Cha Ratko Peric, Giám Mục giáo phận Mostar-Duvno và đồng thời phụ trách cả trung tâm hành hương Medjugorje, đã cho hay là Linh Mục Vlasic buộc phải rời bỏ Medjugorje và đến tạm trú tại một Tu Viện Thánh Phanxicô ở Bắc Ý cho tới khi có lệnh mới. Ngoài ra, Linh Mục Vlasic còn phải chấm dứt tất cả mọi liên lạc với cộng đoàn sùng kính Mẹ Maria do ngài thành lập, cấm ngặt không được giảng lễ, không được thi hành công tác Mục Vụ cũng như xuất hiện công khai trước giáo dân.

(trích tuần báo Paulinus, giáo phận Trier/Đức, số 37, ngày 14.9.2008)