Lời nhắn nhủ của ĐTC với các bạn trẻ: "Cung Lòng người mẹ đã trở thành một nơi của sự bạo động không thể nào diễn tả nổi"

SYDNEY (LifeSiteNews.com) - Trong bài diễn văn dành cho hàng trăm ngàn bạn trẻ đón chào Ngài tại Barangaroo, bờ hải cảng Sydney, Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 đưa ra một trong những thách đố mạnh mẽ nhất mà Ngài chưa hề đưa ra cho giới trẻ đó là: quyền được sống của các trẻ thơ chưa được chào đời.

Đức Thánh Cha nói:

"Làm sao có thể diễn tả được tại một khoảng trống thiêng liêng nhất và tuyệt vời nhất của con người - tức nơi cung lòng của người mẹ, giờ đây đã trở thành một nơi của sự bạo động?"

Trong suốt bài diễn văn của Ngài dành cho những người trẻ, Đức Thánh Cha đề cập tới vẽ đẹp tự nhiên của nước Úc, rồi từ đó Ngài nhanh chóng đề cập đến việc trở thành những người quản gia tốt đẹp của môi trường - một vấn đề mà các thế hệ trẻ ngày nay thường hay học biết được nơi các học đường. Rồi từ đó Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý trọn vẹn của Ngài vào những vấn đề có liên quan đến "môi trường xã hội," bằng cách thúc giục các bạn trẻ hãy chăm sóc cho môi trường, vì rằng con người phải có nhiệm vụ bảo vệ những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên cho chính mình.

Đức Thánh Cha nói:

"Có lẽ chúng ta chấp nhận một cách miễn cưỡng rằng: có những vết sẹo vốn hằn lên trên bề mặt của trái đất chúng ta như: sự xói mòn, nạn phá rừng, việc phung phí các tài nguyên về khoáng sản và biển cả của thế giới để làm thỏa mãn sức tiêu thụ quá trớn của con người. Và chúng ta khám phá ra rằng không chỉ có môi trường tự nhiên không thôi mà còn cả môi trường xã hội cũng vậy, tức môi trường định hình nên chính chúng ta, nó cũng có những vết sẹo, và những tổn thương ám chỉ rằng có cái gì đó đang thiếu mất đi. Những vết sẹo đó chính là việc lạm dụng ma túy, rượu bia, các chất kích thích, việc đề cao tới sự bạo động và sự thoái hóa về mặt giới tính, vốn vẫn thường được trình bày ra trên truyền hình và mạng Internet như là cách để giải trí."

Và Đức Thánh Cha đã quay trở về chủ đề có liên quan tới "môi trường xã hội" qua một lời kết luật hết sức mạnh mẽ trong bài diễn văn của Ngài.

Đức Thánh Cha nói:

"Thế môi trường xã hội của chúng ta chính là gì? Chúng ta có biết thức tỉnh trước những dấu hiệu báo rằng chúng ta đang quay trở lưng trước cấu trúc đạo đức luân lý mà Thiên Chúa đã phú ban cho nhân loại không? Chúng ta có biết nhận ra rằng phẩm giá bẩm sinh của mỗi cá nhân là thuộc vào căn tính sâu sa nhất của chính người nam hay người nữ đó - vốn cũng là hình ảnh của Đấng Tạo Dựng - và do đó nhân quyền chính là những quyền phổ quát, được dựa trên luật lệ tự nhiên, chứ không phải bất kỳ thứ luật lệ nào đó, vốn tùy thuộc vào sự thương lượng hay đỡ đầu vì rằng nhân quyền chính là điều không thể khoan nhượng được không?"

Vào phần cuối của bài diễn văn, Đức Thánh Cha Bênêđíctô đưa ra một lời tuyên cáo tóm tắt chung, vốn nhắm thẳng ngay vào trọng tâm của cuộc tranh luận giữa những người "Công Giáo" theo đường lối phóng túng (liberal) và những người Công Giáo đích thực, tín trung..

Ngài mạnh mẽ kết luận như sau:

"Khi những người Công Giáo theo cánh tả, tự họ quan tâm đến những vấn đề quan trọng có liên quan đến đến 'công lý xã hội,' họ tránh né hay xem nhẹ đến việc tranh đấu cho quyền được sống của các hài nhi chưa được chào đời, và họ xem chuyện phá thai ngang hàng với chuyện thất nghiệp, sự nghèo đói, hay những kiểu sống thực tiễn vốn làm hủy hoại và xói mòn đến môi trường. Tuy nhiên, đối với những người Công Giáo đích thực và tín trung, trong khi nhìn nhận đến tầm quan trọng của việc chăm sóc cho những người nghèo khổ, cho môi trường và cho nền hòa bình, họ hiểu được rằng quyền được sống phải là một ưu tiên quan trọng trên hẳn bất cứ điều nào khác.

Những mối quan tâm đến những vấn đề như: hòa bình, công lý, sự phát triển sinh tồn và bất bạo động, và việc chăm sóc cho môi trường là những vấn đề có tính quan trọng đối với nhân loại. Tuy nhiên, những vấn đề này không thể được hiểu như là việc tách rời đến việc suy nghĩ một cách sâu sa về phẩm giá bẩm sinh của mỗi một mạng sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên, vì suy cho cùng, đó chính là một thứ phẩm giá được chính Thiên Chúa trao tặng cho con người và do đó không thể nào có thể bị xâm phạm được."

T.B. Để đọc và nghiền ngẫm qua toàn bộ bài diễn văn này của Đức Thánh Cha bằng Anh Ngữ, xin Quý Vị hãy vào địa chỉ sau:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20080717_barangaroo_en.html