Nói đến thợ là nói đến công nhân làm việc kiếm miếng cơm manh áo, nhà ở. Tất cả đều nhờ vào tay nghề để tiến thân, nuôi sống gia đình. Trong số những nghề đó thì gặt hái thuộc nông nghiệp, thợ ngày đêm làm việc trong nương rẫy, cánh đồng.

Thợ gặt

Có những thợ làm việc vừa nhanh, gọn, kĩ và luôn làm đẹp lòng chủ. Những thợ này ít khi thiếu việc và không dễ mời. Chủ tin tưởng giao việc. Làm xong chủ lại chuyển thợ sang thân nhân. Kinh nghiệm cho thấy những thợ gặt kĩ, cẩn thận. Đặt gồi lúa - bó lúa nhỏ - vừa đẹp vừa gọn. Ruộng gặt sạch. Có sót ít nhiều không đáng kể.

Trái lại có những thợ cẩu thả, làm qua loa cho xong việc, che mắt chủ. Thợ cẩu thả thiếu trách nhiệm, luôn mang tư tưởng làm thuê, làm mướn. Nhiều thợ gian dối để cả nắm lúa cắt rồi đè lên trên những bông lúa chưa cắt. Không phải vô tình sai sót mà cố ý làm ẩu vì gồi lúa nào cũng giống hệt nhau. Ruộng gặt rồi sót nhiều bông lúa, vương vãi suốt thửa ruộng, bông còn nguyên vẹn, bông bị cắt làm hai. Thợ như thế chủ thất tín, không thể cộng tác lâu dài nên phải đổi chủ luôn.

Sống nhờ cánh đồng

Cả chủ lẫn thợ đều sống nhờ cánh đồng. Đồng lúa tốt cả chủ lẫn thợ đều hưởng huê lợi của vụ mùa. Cánh đồng thất thu cả chủ lẫn thợ đều buồn. Thu hoạch đã kém việc gặt hái cũng gặp trở ngại vì lúa lẫn trong cỏ vừa khó gặt, vừa hại dụng cụ, dễ mang thương tích và cuối cùng kết quả thu hoạch kém. Trong khi cánh đồng trúng tốt, làm việc vất vả hơn nhưng tinh thần hăng say hơn nên chạy việc hơn.

Cánh đồng đức tin

Chủ ruộng sống nhờ ruộng nên vấn đề thu hoạch tối quan trọng. Thất thu là đói, thất nhiều quá mất cả giống tốt cho vụ mùa tiếp theo. Thất thu chủ lo suốt năm. Năm tới thất thu nữa cuộc sống ảnh hưởng nặng. Mọi chi tiêu, ăn uống đều nhờ vào thu hoạch.

Cánh đồng đức tin có khác biệt. Chủ cánh đồng không sống nhờ huê lợi thu hoạch. Huê lợi cánh đồng chủ cho công nhân. Trúng mùa hay thất thu kinh tế chủ không ảnh hưởng. Trái lại công nhân ảnh hưởng nặng. Đói no, nghèo khổ, thịnh vượng đều do cánh đồng.

Cánh đồng đức tin bao la, không biên giới. Công nhân tự do khai thác. Cánh đồng đức tin nhiều màu sắc, mang hương vị của tình yêu. Chủ không buộc phải canh tác thứ gì, loại nào. Công nhân tự do quyết định miễn sao kết quả cuối cùng là hoa trái tình yêu.

Cần nhớ

Thợ làm việc cho cánh đồng đức tin sống nhờ cánh đồng. Mọi nhu cầu vật chất, tinh thần đều do cánh đồng cung cấp. Đói no, tinh thần thoải mái vui tươi lệ thuộc vào cánh đồng. Cánh đồng cung cấp những nhu yếu cần thiết nên phải biết bảo vệ, yêu quí. Tàn phá cánh đồng dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ nhận hậu quả nội tâm bất an, tinh thần bất ổn. Lao tác trong cánh đồng nào cũng đổ mồ hôi và nước mắt. Đôi khi mất ngủ nhiều đêm lo cho cánh đồng. Tàn phá hay ghét cánh đồng là coi nhẹ mồ hôi, nước mắt và công khó do tay mình làm ra.

Cánh đồng luôn có kẻ muốn phá vì cánh đồng không thuộc về thế gian nên nó muốn tiêu huỷ. Thế gian sợ sự sáng chân lí phá tan màn đêm u tối, vạch trần sự thật, gian tà nên tìm cách đánh phá hoặc ít ra khuấy động.

Thiếu thợ

Cánh đồng truyền giáo luôn thiếu thợ vì thế lời Chúa Kitô khuyên xin chủ ruộng cho thêm thợ đến gặt hái trong cánh đồng. Thêm thợ công việc chia ra, không ai phải lao nhọc quá sức mình. Thêm thợ thêm tài năng mới sẽ tăng lợi nhuận.

Điều ngạc nhiên

Điều ngạc nhiên là chủ ruộng không sai thêm thợ gặt mà kêu gọi thợ hãy lên tiếng xin. Vì sao? Vì chủ trao cánh đồng trong tay thợ để thợ thay chủ quản lí, coi sóc, bảo vệ, ra kế hoạch và điều hành. Chủ không hưởng mà thợ hưởng hoa thơm, trái lạ, công quả do tay mình làm ra. Người quản lí là người thay chủ làm công việc điều hành, quyết định mọi việc theo nguyên tắc yêu thương. Cánh đồng ngày nay không thiếu thợ, cánh đồng dư thợ. Vấn đề làm sao kết hợp thợ cùng ra sức cộng tác, hỗ trợ cho công việc thu hoạch kết quả.

Nỗi lòng chủ

Chủ tìm nguồn vui nơi thợ. Khi thợ vui chủ vui, thợ lo lắng chủ lo lắng, thợ đói khát chủ buồn lòng, thợ đau yếu chủ u sầu. Niềm vui của thợ ảnh hưởng nhiều đến niềm vui của chủ. Bởi vì chủ một lòng thương thợ nên coi thợ như con ngươi trong mắt chủ. Tình thương, lòng mến chủ đặc biệt dành ưu tiên cho thợ. Chủ tin tưởng, phó thác và muốn cho thợ được sống thảnh thơi nên chủ nhắc xin thêm thợ.

Đủ thợ

Cánh đồng truyền giáo không thiếu thợ. Hiện tại thiếu vì thợ mang tư tưởng làm cho chủ, không phải việc của mình. Bao lâu thợ còn mang tư tưởng làm cho chủ bấy lâu chưa ra sức làm việc. Chủ giao cánh đồng cho thợ quản lí mãn đời, thay chủ quyết định mọi công việc lớn nhỏ. Quản lí hưởng hoa quả từ đời nọ đến đời kia. Như thế không làm chủ cũng như làm chủ. Bao lâu thợ chưa thấm nhuần tinh thần chính mình quản lí cánh đồng còn thiếu thợ dài dài.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html