Nói đến lòng nhân là nói đến tấm lòng, đến quan niệm sống, cách sống, cách đối xử với người khác.

Người có lòng nhân quí mến anh chị em và tôn trọng bản thân mình. Họ luôn đối xử tốt lành với mọi người vì cách đối xử đến từ lòng nhân từ, bác ái và yêu thương.

Lòng nhân xuất phát từ trong tâm hồn, do một nội tâm tốt lành, phát xuất từ trong trái tim. Vì đến từ trái tim, đến từ tâm hồn nên người có lòng nhân là người tốt, độ lượng và khoan dung.

Người có lòng nhân không phán đoán anh chị em khắc nghiệt bởi vì lòng nhân không cho phép làm điều đó. Nếu cần phải phán đoán vì trách nhiệm, người có lòng nhân phán đoán trong tâm tình độ lượng khoan dung. Không hà khắc, khó khăn với người vì trong tâm họ luôn dạt dào tình yêu mến.

Người có lòng nhân không phân biệt giai cấp, giầu nghèo nhưng coi trọng con người vì giầu nghèo không đến từ của cải, vật chất nhưng đến từ giầu lòng bác ái, vị tha, từ bi nhân hậu.

Vô số người nghèo của cải, vật chất, tiền tài, danh vọng nhưng trong họ giầu lòng từ bi, bác ái, độ lượng và thứ tha.

Giầu có bề ngoài và giầu có tâm hồn không bắt buộc đi đôi với nhau. Có nhiều trường hợp cả hai đi chung với nhau vừa giầu của vừa giầu lòng bác ái, vị tha. Đây là điều tốt lành Giáo Hội ước mong. Thực tế cho thấy cuộc sống không luôn vậy. Không thể dùng của cải vật chất bên ngoài để đo tấm lòng bên trong.

Người có lòng nhân nhìn thấy ít điều xấu của người nhưng nhìn thấy nhiều điều tốt. Trong con mắt và trong tâm họ chứa nhiều điều tốt hơn điều xấu vì thế điều tốt nổi bật, điều xấu lu mờ. Điều tốt hướng dẫn hành động và lời nói của họ mỗi khi đối xử với anh chị em khác. Người có lòng nhân sống hoà thuận, thương yêu và hoà đồng với mọi người vì tất cả đều là anh em. Họ không phân biệt giầu nghèo, sang hèn.

Quà tặng

Người có lòng nhân không phán đoán người khác dựa vào nghề nghiệp hay địa vị trong xã hội vì tài năng không phải tự ta kiếm được. Tài năng là quà tặng Chúa ban để ta quản lí, phát triển, làm sinh lợi cho xã hội, cho Giáo Hội. Ta không làm chủ tài năng mà quản lí tài năng. Chôn vùi tài năng hay lạm dụng ơn Chúa để thoả mãn ý riêng làm trái ý Chúa. Dụ ngôn nén vàng xác định rõ nếu không dùng và phát triển tài năng thì những gì có cũng sẽ bị lấy đi. Biết rõ ta chỉ quản lí những gì Chúa trao ban nên người có lòng nhân luôn sống khiêm nhường, tin tưởng, phó thác. Luôn sống tâm tình tạ ơn vì Chúa đã tin tưởng trao phó trách nhiệm trong tay để sống làm đẹp lòng Chúa. Cố gắng hết sức phát triển tài năng Chúa ban và làm giầu cuộc sống cho mọi người.

Nhờ đức tin

Kitô hữu không tự mình biến thành nhân từ mà chính là nhận ơn Chúa biến đổi họ thành nhân từ. Kitô hữu trở nên công chính hoá không phải do việc lành phúc đức, việc bác ái tự sức riêng thâu đạt được mà chính là biết đón nhận ơn Chúa giúp trở nên trọn lành.

Kitô hữu chưa thực sự trọn lành, chưa thực sự thánh thiện. Nhờ ơn Chúa giúp họ đang đi trên đường tiến tới trọn lành, trên đường tiến tới thánh thiện.

Sự sống

Để nhận ơn công chính trở thành người có lòng nhân cần đức tin. Đức tin do Chúa ban. Nhận ơn công chính là nhận đức tin, nhận sự sống.

Phần thưởng dành cho người sống công chính là sự sống thật và bình an cho tâm hồn. Như thế sống đức tin là sống công chính và sống công chính sẽ nhận được đức tin. Đức tin biến đổi tâm hồn ta từ tình trạng tội lỗi sang đời sống ân sủng. Không phải do công đức hay do việc lành phúc đức ta thâu lượm mang lại mà chính là do ơn Chúa ban. Nhận được thiên ân này nhờ tin vào Đức Kitô Đấng qua cuộc tử nạn và phục sinh ban ơn công chính cho những ai tin vào Ngài.

Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Jêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế Roma 3,22

Đức Kitô là Đấng công chính. Ngài đổ máu mình ra vì chúng ta giúp chúng ta nên công chính. Máu của Người đổ ra làm hy lễ cứu chuộc, giúp chúng ta trở nên con cái sự sáng. Thánh Phaolô khẳng định chúng ta được trở nên công chính do lòng tin chứ không phải vì làm trọn lề luật, giữ tốt điều răn. Rom. 3,28.

Điều này không có nghĩa là chúng ta coi thường luật Chúa. Thực ra luật Chúa trở nên trọn hảo hơn, thấu suốt tinh thần luật hơn vì luật Chúa là luật yêu thương. Những ai sống yêu thương, bác ái, vị tha. Những ai đối xử với nhau bằng tình yêu giữ luật trọn hảo hơn. Làm cho lề luật được nên trọn.

Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau.

Công chính hoá chính là quà Chúa ban nên không có gì để tự hào, hãnh diện về việc đã làm, điều đã nói. Trái lại chọn sống trong tâm tình phó thác, tạ ơn với lòng tri ân, cảm mến. Trong sạch đến từ tâm hồn. Nơi đâu có công chính thánh thiện nơi đó có Chúa ở cùng. Ai cảm thấy cần và tìm kiếm ơn Chúa Ngài sẽ ban cho và nhờ ơn Chúa ban người đó trên đường trở nên trọn lành.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html