Lãnh Tụ Công Giáo Lebanon Xin Tổng Thống Bush Giúp Đỡ Các Láng GiềngĐức Hồng Y Sfeir tiếp tục du hành để tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông

HOUSTON, Texas, 20 tháng 5, 2008
– Thượng Phụ giáo hội Maronite ở Antioch nói ngài sẽ xin Tổng Thống Bush giúp đỡ để cho Lebanon có chủ quyền và được độc lập.

Đức Hồng Y Nasrallah Pierre Sfeir nói như vậy ngày thứ hai vừa qua khi thăm viếng Nhà Thờ Đức Mẹ Cedars Maronite ở Texas, theo báo Houston Chronicle.

Đức Hồng Y Sfeir nói, "Chúng tôi cần được đảm bảo rằng các quốc gia láng giềng sẽ không tấn công, xâm chiếm, hay làm nguy hại đến chủ quyền của Lebanon. Tôi xin Tổng Thống Bush giúp đỡ để Lebanon có chủ quyền và độc lập và có được tình trạng tốt đẹp nhất với tất cả các nước láng giềng."

Vị thượng phụ sẽ được Thổng Thống Bush tiếp kiến ngày thứ năm 22/5/2008.

Đức Hồng Y Sfeir đang du hành qua nhiều quốc gia khởi sự từ ngày 4 tháng 5. Nơi ngài dừng chân đầu tiên là Nam Phi, và trong hành trình tại Mỹ ngài đã viếng thăm New York, Philadelphia, và Houston, Texas.

Ngày thứ năm ngài đã thuyết trình tại Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc, nơi ngài trình bầy các vấn đề khác nhau Lebanon phải đối phó. Ngài cũng được Tổng Thư Ký Ban Ki-moon tiếp kiến riêng.

Cuộc chiến tại Lebanon đã gia tăng ngày 7 tháng 5 khi chính phủ ngăn cấm nhóm Shiite Hezbollah sử dụng hệ thống truyền thanh. Trên 80 người đã bị thiệt mạng từ ngày đó. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi hoà bình cho Lebanon sau khi cầu nguyện kinh Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 5.

Tình hình phức tạp về chính trị và xã hội tại Lebanon đã có kết quả là tạo nên một khoảng trống rỗng về quyền hành tại quốc gia này. Kể từ tháng 11, 2007, các phái đối nghịch đã không thể ngồi lại với nhau để bầu lên một thổng thống.