Vatican -Hôm 31/3, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các tham dự viên tổng tu nghị lần thứ 26 của dòng Salêdiêng và khích lệ các vị “đánh thức lòng nhiệt thành truyền giáo trong mỗi một cá nhân Salêdiêng”.

Đức Thánh Cha sau khi trở lại Vatican sau vài ngày nghỉ lễ Phục sinh tại biệt điện Castel Gandolfo đã nói với các tu sĩ Salêdiêng là cộng đoàn Salêdiêng nên bắt chước đấng sáng lập là cha thánh Don Bosco chứng tỏ cùng “một sự phó thác cho Cha trên trời mọi sự và dâng hiến cho việc truyền bá Phúc Âm”.

Đức Thánh Cha nói tiếp là ngày nay việc truyền giáo là quan trọng gấp đôi vì “tiến trình tục hóa đang dành được nền móng trong văn hóa hiện đại”. Ngài cảnh cáo là những ảnh hưởng của trào lưu tục hóa có thể thấy hiển nhiên ngay cả trong những dòng tu và cảnh cáo chống lại “những lối sống đang có nguy cơ làm yếu đi chứng tá Tin Mừng”.

Trong khi ghi nhận sự dấn thân của các tu sĩ Salêdiêng trong các đề án giáo dục, Đức Thánh Cha ghi nhận thế giới trường học đang đối phó với chính cuộc khủng hoảng của nó “một cuộc khủng hoảng niềm tin trong cuộc sống, mà tối hậu, là sự thiếu sự tín thác nơi Thiên Chúa Đấng đã mời gọi chúng ta vào cuộc đời”. Để đối phó với xu hướng trên, các nhà giáo dục Salêdiêng cần phải giúp củng cố gia đình của những học sinh của họ và bảo đảm sự đào tạo thích hợp chính những thành viên trong cộng đoàn của mình.

Tổng tu nghị đã dành hầu hết tháng Ba vào những buổi họp, với đỉnh cao là việc bầu cha Pascual Chavez Villanueva làm bề trên tổng quyền.